Første Giek-garantier til legemiddelselskap

Elverum-baserte Curida får Gieks første garantier til et legemiddelselskap. Selskapet fikk i fjor tre store avtaler, vil venter 30–50 nye arbeidsplasser.

Hjørnesteinsbedriften Curida på Elverum får de første garantiene Giek gir til et legemiddelselskap. Det skal finansiere oppgradering etter at selskapet i fjor fikk tre store eksportkontrakter.
Publisert: Publisert:

Curida har blant andre Stein Erik Hagens Canica, Klaveness-familien og familien bak møbelselskapet Stokke i ryggen.

Selv om Curida lokalt har blitt omtalt som «pillefabrikken», lager den ikke lenger piller. Siden 1993 har hjørnesteinsbedriften på Elverum produsert flytende legemidler.

Curida sikret seg i fjor eksportkontrakter med tre større internasjonale farmasiselskaper. Det krever investeringer, ifølge administrerende direktør Leif Rune Skymoen.

– Vi er spesialister på flytende legemidler, og målgruppen er internasjonale legemiddelselskaper. Det vi skal investere i er produksjonsutstyr til de store kontraktene vi landet i 2019, sier han til E24.

– Vi kan ikke oppgi hvilke selskaper kontraktene er med, men vi har tidligere opplyst om at vi inngått tre store avtaler med en totalverdi på rundt 800 millioner kroner, legger han til.

Les også

Formuen økte med 600 millioner på minutter

Øker kapasiteten på nesespray

Oppgraderingen og de nye kontraktene bidrar ifølge selskapet til å øke antallet ansatte med mellom 30 og 50 i tillegg til dagens 110 ansatte.

Selskapet håper det kan bli enda mer på sikt.

– Vi ønsker å bygge et større selskap, så våre ambisjoner stopper ikke med disse kontraktene. Vi har bygget opp en salgsorganisasjon som jobber med flere spennende kontrakter, sier Skymoen.

Det nye utstyret skal blant annet øke Curidas kapasitet innen produksjon av nesespray.

– En god del av veksten som finansieres med denne garantien er innen nesesprayprodukter. Nesespray brukes på flere og flere områder, sier Skymoen.

Curida-sjef Leif Rune Skymoen.

Første garanti til legemidler

I legemiddelbransjen er det mye jobb med å installere nytt utstyr. Det er strenge reguleringer for å ivareta pasientsikkerheten.

– På grunn av reguleringene er det et vindu på kanskje to år fra man får en kontrakt til man tjener penger. Det fine er at GIEK gir oss en garanti som gjør at vi kan få finansiering av DNB, sier Skymoen.

Dette er første gang at Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (Giek) har stilt lånegarantier til en legemiddelprodusent.

– Curida representerer en ny næring for oss. Flere norske bedriftsledere over hele landet bør se hvilke muligheter som ligger i tjenestetilbudet vårt, sier Giek-direktør Wenche Nistad.

– Enklere for DNB

Curida får til sammen 20 millioner kroner i garantier fra GIEK. Dette er fordelt på en produksjonslånegaranti, som gir kapital i produksjonsfasen, og en internasjonaliseringsgaranti som finansierer nytt utstyr.

Garantiene gjør det lettere for DNB å gi bedriften nødvendige lån.

– Vi i DNB ønsker å strekke oss langt for å hjelpe bedrifter som Curida, og det er enklere når vi kan dele risikoen med Giek, sier kundeansvarlig for Curida i DNB, Thomas Kruse.

Økt oppmerksomhet etter coronakrisen

Coronakrisen har satt søkelyset på beredskap i legemiddelbransjen. Mye av verdens legemidler produseres i India og Kina.

– Vi merker en mye større interesse i Norge for å produsere legemidler hjemme. De siste ukene og månedene har mange lært at det er risikabelt å være så avhengig av import som vi har vært i Norge, sier Skymoen.

– Er det også mer interesse fra andre vestlige land?

– I hele vår industri er det nok en økt oppmerksomhet rundt å produsere mer i Europa. Legemiddelindustrien har gjort seg veldig avhengig av Kina og India, og det kan oppfattes som risikabelt. Vi håper å kunne ta vår andel av økt produksjonsaktivitet i Europa, sier Skymoen.

Publisert:
Gå til e24.no