Kolonial-sjefen mener Konkurransetilsynet handlet for sent: – En tragedie

I fjor mente Konkurransetilsynet det ikke var hensiktsmessig å kartlegge innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Etter at regjeringen bestilte en utredning og kartleggingen ble gjennomført er det nå mistanker om brudd på konkurranseloven.

Kolonial-sjef Karl Munthe-Kaas reagerer sterkt på prisforskjellene Konkurransetilsynet legger frem onsdag, og kunne ønske man hadde funnet ut av dette mye tidligere.
Publisert: Publisert:

– Det er en lettelse at Konkurransetilsynet har klart å avdekke disse prisforskjellene, men en tragedie at det ikke ble avdekket tidligere, sier Kolonial.no-topp Karl Munthe-Kaas til E24.

Onsdag la Konkurransetilsynet frem sin rapport om dagligvarebransjen som viser at prisene leverandørene gir til butikkjedene er svært forskjellige, hvor på Norgesgruppen i flere tilfeller får langt bedre priser enn konkurrentene,

På enkelte varer får Norgesgruppen over 15 prosent bedre priser enn konkurrentene.

Munthe-Kaas er en av dem som lenge har etterlyst handling fra Konkurransetilsynet om svar på hvor store forskjellen er på innkjøpspriser, og mener det er alvorlig at man ikke har kartlagt dette før nå.

– Jeg synes det er sterkt kritikkverdig at Konkurransetilsynet har vært så avvisende til disse spørsmålene, sier han.

Prisforskjeller som gis fra leverandør trenger ikke være ulovlig, og kan også være et tegn på god konkurranse i forhandlinger, men hvis det fører til høyere priser for forbrukerne er det brudd på loven.

Det er også derfor Konkurransetilsynet har innledet etterforskning av flere aktører for å bekrefte eller avkrefte om konkurransereglene er brutt.

Les på E24+

(E24+) Dette er våpendragerne i høstens viktigste slag i norsk dagligvare

Fant det ikke hensiktsmessig å undersøke

Når Munthe-Kaas bruker ordet avissende viser han til tidligere uttalelser fra Konkurransetilsynet.

I Aftenposten i fjor vår uttalte Konkurransetilsynet at man ikke hadde planer om å beregne forskjellene i innkjøpsbetingelsene mellom kjedene, til tross for at man hadde muligheten til å gjøre dette.

Konkurransetilsynet mente det hittil ikke hadde vært «hensiktsmessig å prioritere et slikt arbeid».

Noe senere den våren fikk tilsynet likevel beskjed av Nærings- og fiskeridepartementet om å undersøke om potensielle prisforskjeller kan skade markedet, og det er resultatet av disse undersøkelsene som i dag ble presentert.

Tirsdag utførte Konkurransetilsynet razziaer mot Orkla, Mondelez og Norgesgruppen etter mistanke om brudd på konkurranseloven, og knytter dette til utredningen.

Har ikke endret synet på bransjen

Konkurransedirektør Lars Sørgard har blitt fremlagt Munthe-Kaas sine utspill, men har ikke kommentert dem.

Han sier til E24 at arbeidet tilsynet har gjort det siste året ikke har forandret hvordan han ser på markedet.

– Dette har ikke endret mitt syn på dagligvarebransjen, men jeg er overrasket over at forskjellene i innkjøpspriser er så store, og at det er store forskjeller mellom leverandørene, sier han.

– Tidligere har man ment at det ikke er hensiktsmessig med prioritering av en analyse av leverandørenes priser til kjedene? Hvorfor har man ikke gjort noe før?

– I 2016  ble det etter initiativ fra Næringsdepartementet og Konkurransetilsynet iverksatt flere tiltak for å se nærmere på dagligvarebransjen. Ett av disse var en utredning av etableringshindringer. Den konkluderte med at forskjell i innkjøpspriser var en viktig etableringshindring. Dette bidro til at vi iverksatte kartleggingen fra i fjor vår, sier Sørgard.

Han forklarer videre at tilsynet har overvåket dagligvaremarkedet over mange år og gjennomført flere tiltak.

– For eksempel grep vi inn i den foreslåtte innkjøpsavtalen mellom Ica og Norgesgruppen i 2014.

– Men burde man ha sett på prisforskjellene i markedet tidligere?

– Vi har arbeidet bredt og sett på og grepet inn i en rekke forhold i dette markedet. Som følge av konklusjonene i rapporten om etableringshindringer, prioriterte tilsynet å iverksette en grundig kartlegging av innkjøpsbetingelser. Funn i denne kartleggingen gjorde at vi startet arbeidet med å åpne en etterforskningssak, sier Sørgard.

Han legger til at det er for tidlig å si om forskjell i innkjøpspriser er et brudd på konkurransereglene og bedyrer at forskjell i innkjøpspriser ikke er ulovlig i seg selv.

Les også

Rema og Coop reagerer sterkt på prisforskjeller

Konkurransedirektør Lars Sørgard

– Skandaløse prisforskjeller

Konkurransetilsynet har hentet inn prisopplysninger fra 16 leverandører og kartlagt 2.900 produkter.

Munthe-Kaas sier innkjøpsforskjellene er så høye som de på forhånd fryktet.

– Rapporten viser skandaløse prisforskjeller, sier han og legger til at forbrukeren er den store taperen.

– Det har i praksis blitt et helt dysfunksjonelt dagligvaremarkedet, hevder Kolonial-toppen.

Av rapporten går det frem at Norgesgruppen gjennomgående oppnår bedre betingelser enn de to andre dagligvarekjedene Rema 1000 eller Coop, og at forskjellene er spesielt store for enkelte leverandører.

  • 5 av 16 leverandører hadde beregnede netto prisforskjeller på over 15 prosent
  • 3 av 16 leverandører hadde beregnede netto prisforskjeller på mellom 10 og 15 prosent
  • 8 av 16 leverandører hadde beregnede netto prisforskjeller på mellom 0 og 10 prosent
Publisert:
Gå til e24.no