Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen er død 82 år gammel

Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen er død 82 år gammel, opplyser Wilhelmsen-gruppen i en pressemelding. Han gikk bort lørdag.

Wilhelm Wilhelmsen døde lørdag denne uken. Dette bildet er tatt i 2007.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Publisert:,

Wilhelmsen var fjerdegenerasjons eier av familiebedriften. Wilhelmsen-gruppen ble stiftet i Tønsberg i 1861 av hans tippoldefar.

Han var del av bedriften fra ung alder av og ble styreleder i Wilhelmsen-gruppen i 1992.

Med unntak av en kort periode som administrerende direktør har han vært styreleder helt fram til 2010. Han var aktiv i selskapet fram til dagen han døde, skriver selskapet i pressemeldingen.

Wilhelmsen etterlater seg kona Ninni, tre barn og åtte barnebarn.

Satt som styreleder

Frem til hans død satt Wilhelmsen som styreleder i Tom Wilhelmsens Stiftelse, oppkalt etter hans far.

Wilhelmsen ble utnevnt ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2007. Det ble lagt vekt på hans bidrag til skipsfart og oljeindustri, samt bidrag til norsk kulturliv og samfunn.

Ifølge Finansavisen har Wilhelmsen også hatt styreposisjoner i flere skipsfartsorganisasjoner, og han har vært styreleder i blant annet oljeselskapet Saga Petroleum.

Selskapet skriver også at Wilhelmsen styrte konsernet gjennom vanskelige perioder, og nevner blant annet offshorekrisen på 1980-tallet.

I bladet Kapital er Wilhelmsen oppført med en nettoformue på 3,20 milliarder kroner i 2019.

Bygget opp shippingkjempe

Shippinggruppen er blant annet storeier i bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen som er notert på Oslo Børs.

Det tradisjonsrike konsernet har også virksomheter innen blant annet logistikk og andre maritime tjenester.

Wilhelm Wilhelmsen var sentral i utviklingen av konsernet til en av verdens største maritime grupper med nesten 15.000 ansatte i mer enn 70 land, skriver rederiet i pressemeldingen.

Ifølge Finansavisen har Wilhelm Wilhelmsen styrt shippinggruppen, sønnen Thomas Wilhelmsen er konsernsjef og eierskapet har vært delt mellom fire familiegrener.

Internt opprør

Tidligere i februar ble det kjent at det er intern uenighet i selskapet om styrings- og eierstruktur.

Avdøde Wilhelm Wilhelmsen, og hans sønn Thomas Wilhelmsen hadde sammen den ene aksjen med stemmerett i familieselskapet Tallyman. Det er de tre andre familiegrenene som ønsker endringer i selskapet.

Styremedlem Cathrine Løvenskiold Wilhemsen trakk seg fra styret i Wilh. Wilhelmsen Holding, 10. februar, for å «sikre åpenhet og god selskapsstyring under prosessen».

– Vi er dypt preget over vår onkel og brors bortgang, sier lederen for familieopprøret, Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen, til Finansavisen.

– Dette er en forferdelig trist beskjed. Våre tanker og dypeste medfølelse går til vår tante som har mistet sin mann, til Monica, Julie og Thomas som har mistet sin far, og deres barn som har mistet sin bestefar.

– Den forretningsmessige uenigheten innad i familien er akkurat nå uvesentlig. I denne situasjonen er vi opptatt av Wilhelms nærmeste familie og hvordan de har det.

Samtidig ber hun om at familien får fred i en periode fremover.

De tre andre familiegrenene er etterkommere av Wilhelm Wilhelmsens bror, hans to søstre og deres barn. Denne gruppen av majoritetsaksjonærer har rett på 60 prosent av utbyttene som tilfaller Tallyman, men har ikke stemmerett, skriver Finansavisen.

Tallyman kontrollerer Wilh. Wilhelmsen-gruppen ved at selskapet sitter på majoriteten av A-aksjene i det børsnoterte hovedselskapet Wilh. Wilhelmsen Holding, forklarer avisen videre.

Her kan du lese mer om