Batteriselskapet Beyonder skal bygge ny fabrikk - også de vil trolig til Kalberg

125 millioner er hentet inn for å lage batterier av sagflis - og om tre år skal Forus-selskapet Beyonders nye fabrikk stå klar.

Beyonder holder til på Forus, men skal i tillegg bygge ny fabrikk som skal stå klar i 2024. Trolig blir den på Kalberg.
Publisert: Publisert:

– I 2024 skal Beyonder være klar med en fullskala fabrikk hvor vi skal produsere titalls tusen battericeller hver dag. Et område som Kalberg er et interessant alternativ som dekker våre behov. Produksjon av battericeller er kraftkrevende industri og med bakgrunn i dette vil nok
- og stabil krafttilgang - være avgjørende for vår plassering, sier gründer og administrerende direktør i Beyonder, Svein Kvernstuen, til Aftenbladet.

40.000 kvadratmeter

Like før jul i fjor kunne Beyonder melde at selskapet har hentet inn 125 millioner kroner til en ny satsing på batterier - av sagflis. Gründer Kvernstuen har fått med seg Equinor, DSD, Arendals Fossekompani og Must Invest på laget. Målet nå er å utvikle en helautomatisk pilotlinje neste år i anlegget på Forus som tidligere huset Aftenbladets trykkeri - og at en fullskala fabrikk står ferdig i 2024.

Investeringsbeslutningen skal tas i løpet av året. Og fabrikken vil trenge et par hundre dekar. Den kan bestå av fem bygg på til sammen 40.000 kvadratmeter.

– Overskuddsvarmen og fjernkjøleløsninger som kommer med datasentre vil være gunstig for våre tørkeprosesser og kjølebehov - i tillegg til å gi ønskede energi- og klimasynergier. Bruk og utveksling av overskuddsenergi er i tråd med Beyonders målsetting om å utvikle grønn batteriteknologi produsert på en bærekraftig måte. Ikke mindre viktig er det at dette vil være økonomisk gunstig slik at vi kan konkurrere med andre internasjonale batteriprodusenter rent kostnadsmessig, sier Kvernstuen.

Gründer og administrerende direktør i Beyonder, Svein Kvernstuen, skal lage batterier av sagflis.

Sandnes vil til Sviland

Mandag ble det klart at Sandnes ønsker å bygge en batterifabrikk på Sviland. Det kommer som en følge av at selskapene Panasonic, Equinor og Hydro ber om innspill til mulige tomter til en satsing i Norden. Det er snakk om 2000 arbeidsplasser, samt et betydelig antall indirekte arbeidsplasser.

Ideen til de tre aktørene er å bruke norsk fornybar kraft til å få i gang bærekraftig produksjon av batterier til elbiler.

Ordfører Stanley Wirak informerte mandag om at Sandnes kommune har presentert Sviland som en aktuell lokasjon for etablering. Området har en beliggenhet, størrelse og mulighet for krafttilgang som støtter kravene som stilles.

Den foreslåtte lokasjonen for batterifabrikken er på Sviland, på andre siden av veien fra OC Østrådt.

– Ingen konkurrent

Beyonder-gründer Svein Kvernstuen ser likevel ikke på satsingen til Panasonic, Equinor og Hydro som en konkurrent. Fordi de satser på to ulike batterimarkeder. Han minner om at Equinor er med på begge satsingene.

– Det vil bare være positivt hvis flere kom på samme plass. Det kan bidra til at Norge tar en føring for batteriproduksjon, noe vi har alle forutsetninger for å gjøre, sier han.

Til sammen 12 områder fra Sauda til Sokndal er nå aktuelle for datasenter og annen kraftkrevende industri.

Det opplyser Ketil Barkved, direktør i New Kaupang, et selskap dannet av Rogaland fylkeskommune og ti kommuner for å utnytte Rogalands kraftoverskudd til å skape nye arbeidsplasser.

– Vi merker et høyt trykk både når det gjelder datasenter og batterifabrikker. Mange aktører ser til oss. Men foreløpig er tre områder ferdig regulert, sa Barkved i desember i fjor.

Publisert: