Cappelen Damm og Gyldendal tapte i kartellsak i Høyesterett

Cappelen Damm og Gyldendal må ut med til sammen 13,6 millioner kroner etter at Høyesterett kom fram til at de ulovlig boikottet distributøren Interpress.

Gyldendal Norsk Forlag (bildet) er sammen med Cappelen Damm dømt i Høyesterett for ulovlig samarbeid.
  • NTB-Anders R. Christensen
Publisert:

Høyesterett kom enstemmig til at forlagenes boikottsamarbeid hadde som formål å begrense konkurransen på en slik måte at forholdet rammes av konkurranseloven.

Det var i 2017 at Konkurransetilsynet vedtok å ilegge forlagene Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug gebyrer for å ha utvekslet konkurransesensitiv informasjon. Konkurransetilsynet mente dette førte til en boikott av distributøren Interpress.

Saken gikk til Oslo tingrett, der forlagene ble dømt i 2018. Gyldendal og Cappelen Damm anket, og i lagmannsretten i september i fjor ble de dømt på nytt – da under dissens – til å betale henholdsvis 7,3 og 6,3 millioner kroner i gebyrer.

Tar dommen til etterretning

– Cappelen Damm har ikke vært enig med Konkurransetilsynet i at forlagenes samarbeid hadde et konkurransebegrensende formål og anket derfor lagmannsrettens dom. Vi tar nå til etterretning at Høyesterett har kommet med siste ord, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm til Dagens Næringsliv.

Kommunikasjonssjef Camilla Bruseland i Gyldendal sier til avisen at de har vært uenige med Konkurransetilsynet, og har ment at saken er av stor prinsipiell betydning som det var viktig for dem å få avklart.

– Nå tar vi Høyesteretts dom til etterretning, sier hun.

Fornøyd konkurransetilsyn

Konkurransetilsynet skriver i en pressemelding at de er godt fornøyd med Høyesteretts dom.

– Den bekrefter at en kollektiv boikott slik man sto overfor i denne saken, er en formålsovertredelse, slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Dommen understreker at denne type samarbeid utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Publisert:
Gå til e24.no