Millionfullmaktene

Underskrev fremtidsfullmakt med påholden penn - lege mente han ikke kunne ha forstått avtalen

E24s gjennomgang viser over hundre saker der personer har gitt andre ansvar for egne interesser, gjennom avtaler som ikke oppfyller kravene. Årsaken er problemer med vitner eller fullmaktsgivers forståelse.

E24 har gjennomgått 568 saker der fylkesmannen har valgt ikke å stadfeste fremtidsfullmakter. Stadfesting er frivillig, og bekrefter at avtalen har trådt i kraft. Ingen vet hvor mange fremtidsfullmakter som finnes i Norge.
 • Sofie Amalie Fraser
 • Jonas Alsaker Vikan
 • Hans M. Jordheim
Publisert:

«Han har dårlig kommunikasjonsevne, meget svekket hukommelse og redusert orienteringsevne!»

Slik beskrev en lege tilstanden til en mann som rundt én måned tidligere hadde skrevet under på en fremtidsfullmakt.

Med en fremtidsfullmakt kan du gi andre ansvar for økonomi og/eller personlige forhold i fremtiden. Avtalen må skrives mens du forstår betydningen av den. Den trer i kraft når du ikke lenger er i stand til å ivareta interessene dine, for eksempel ved demens.

Den aktuelle fremtidsfullmakten ble sendt inn til stadfesting hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Under mannens signatur på fullmakten står det: «Underskrift med påholden penn». Det betyr at hånden måtte føres av en annen.

En legeattest datert en måned etter at mannen signerte fremtidsfullmakten, beskrev mannens tilstand som så dårlig at han ikke kunne ha forstått innholdet i avtalen.

Les også

Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

Ble isolert

E24 har gått gjennom 568 saker der fremtidsfullmakter er sendt til fylkesmenn over hele landet, og som ikke har blitt stadfestet.

Dette er ikke et gyldighetskrav, men en frivillig mulighet til å få bekreftet at avtalen har trådt i kraft. Det er én av få muligheter myndighetene har til å se avtalene, som det offentlige ellers ikke fører noen kontroll med.

I 339 av sakene har fylkesmannen valgt ikke å stadfeste avtalen fordi den er sendt inn for tidlig - den har altså ikke trådt i kraft.

I dokumentene fra fylkesmennene ligger det historier om eldre, svekkede mennesker som forsøker å gi andre rett til å styre økonomien og ivareta dem.

Søndag fortalte E24 historien om en kvinne i 80-årene som ble isolert fra slekt etter at hun underskrev en fremtidsfullmakt og flere andre fullmakter med sønnen. Så vidt E24 vet, ble fremtidsfullmakten aldri sendt til stadfesting hos Fylkesmannen.

Sønnen har i retten sagt at han hadde et nært forhold til moren, og at kontakten bar preg av omsorg, ikke manipulering.

Direktør for vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Eldbjørg Sande, har flere ganger etterspurt lovendringer for å gjøre ordningen med fremtidsfullmakter tryggere:

– For at ordningen skal bli troverdig og et godt og trygt alternativ, bør man vurdere forbedringer.

Eldbjørg Sande var medforfatter av kommentarutgaven til vergemålsloven, og ønsker endringer i loven.

– Hovedproblemet er at vi noen ganger er usikker på om fullmaktsgiver har forstått betydningen av disposisjonene som fullmakten regulerer. Særlig er det mange som går langt i å utdele nye midler. I mange tilfeller er det ikke noen bestemmelser i fullmakten om at det skal være midler tilbake til fullmaktsgiver. Det burde kanskje være et krav, sa Sande til E24 mandag.

Husket ikke å ha skrevet fremtidsfullmakt

E24s undersøkelser viser hvordan fremtidsfullmakter blir sendt til stadfesting selv om de har vitner som ikke oppfyller kravene, personen ikke er syk nok til at den skal tre i kraft eller der personen kan ha vært for syk til å forstå omfanget av avtalen.

I minst 64 saker er det enten er tvil om eller klart at personen avtalen skulle gjelde for ikke forsto hva man skrev under på.

Da en mann signerte en fremtidsfullmakt som senere ble sendt inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, signerte vitnene på at han forsto fullmaktens betydning.

To dager senere, ved legekonsultasjon, husket han ikke å ha signert en fremtidsfullmakt og sa han ikke vet hva en slik fullmakt er.

Etter å ha blitt forklart innholdet, sa han at han ikke skjønte at han skrev under på å gi 375.000 kroner til hvert barn årlig, og syntes 10.000-100.000 i gave høres mye ut. I legeerklæringen står det at mannen ikke husket at kona er død, eller hvor mange barn han har.

Les også

Vil vurdere meldeplikt for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

Hadde hatt hallusinasjoner

I 2014 skrev en kvinne under på en fremtidsfullmakt. Tre måneder i forkant beskrev lege at hun «hadde hatt hallusinasjoner og hadde vært marginalt fungerende».

Én måned senere mente samme lege at kvinnen var dement og ikke samtykkekompetent. Med dette som bakgrunn avviste Fylkesmannen i Oslo og Viken stadfesting av fremtidsfullmakten.

Stadfesting kreves ved salg av eiendom og av flere banker, men det er ikke et gyldighetskrav. Det betyr at en fremtidsfullmakt som er riktig opprettet, likevel kan brukes.

I 2019 ba en advokat om å få stadfestet en fremtidsfullmakt på Vestlandet. Advokaten viste til flere samtaler som underbygget at kvinnen avtalen gjaldt for forsto hva fremtidsfullmakten innebar. To andre jurister hadde vært vitne til at kvinnen opprettet den og begge var enige i at hun hadde forstått.

Uttalelser fra lege avdekket imidlertid at kvinnen allerede ett år før fremtidsfullmakten ble laget, ikke var ansett som samtykkekompetent. Hun led av alzheimer. Fylkesmannen så bort fra vitnenes oppfatning og valgte ikke å stadfeste fremtidsfullmakten.

Les også

DNB ønsker endring i regelverk for å hjelpe de svakeste

Vitnene var ikke tilstede

E24s undersøkelser viser at det i minst 60 saker ble funnet problemer som omhandler vitnene som hadde underskrevet på fremtidsfullmakten.

I 2019 ble to personer kontaktet av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Begge står som vitner på en fremtidsfullmakt og skulle gi informasjon om hvordan tilstanden til fullmaktsgiver var da avtalen ble underskrevet.

Vitnene kunne imidlertid fortelle Fylkesmannen at de ikke var til stede da de signerte fremtidsfullmakten, slik loven krever. Det ene vitnet, en kvinne, stilte seg også uforstående til at det hun hadde skrevet under som vitne på var en fremtidsfullmakt.

Les også

Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Millionfullmaktene
 2. Økonomi
 3. Eldre
 4. Politikk

Flere artikler

 1. Flere fylkesmenn er positive til å registrere fremtidsfullmakter

 2. Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

 3. Advokatkontor ser kraftig økning i antall fremtidsfullmakter: – Kan være mange som bruker det ukritisk

 4. Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

 5. To partier stiller spørsmål til justisministeren etter E24-sak: – Frykter for rettssikkerheten