Utenlandske gjestearbeidere isoleres før skreifisket: «Å få smitte inn i anleggene vil være en katastrofe»

MYRE I VESTERÅLEN (VG) Alle venter på skreien. Imens jobbes det på høygir for å holde coronasmitten unna bedriftene som skal ta imot og bearbeide den verdifulle torsken fra Barentshavet.

VENTER PÅ SKREIEN: Linefisker Stig Johnsen leverer dagens fangst til fiskemottaket til Gunnar Klo AS i Øksnes. Nå er det mest hyse og sei å få.
Publisert: Publisert:

Flere tusen utenlandske arbeidere har de siste ukene kommet til Lofoten og Vesterålen for å jobbe under det tradisjonsrike skreifisket.

I «torskehovedstaden» Øksnes har sjømatbedriftene gått drastisk til verks for å hindre coronasmitte. Her er karantene- og testpraksisen strengere enn de nasjonale retningslinjene.

– Å få smitte i anleggene vil være helt krise. Da må vi stenge ned, sier personalsjef Vigilija Solvang i Myre Fiskemottak AS til VG.

I Øksnes må alle utenlandske gjestearbeidere sitte ti dager i isolasjon før de får jobbe i fiskeindustrien. I denne perioden får de ikke ha kontakt med noen, heller ikke gå i butikker eller apotek.

Det kreves minst to negative coronatester etter ankomst til Norge før de får begynne å jobbe. Bedriftene praktiserer også test- og karanteneplikt for innenlandsreisende.

SJARKHAVNEN: Snart skal en armada av fiskebåter gå ut for å fiske skrei. Fisket varer til påske, og skaper milliardverdier i Nord-Norge.

Hos Myre Fiskemottak er regimet enda strengere. Her må utenlandske arbeidere gjennomgå tre tester etter ankomst til Norge. Foreløpig er 120 av de 180 som skal jobbe i bedriftens anlegg på Myre under skreifisket, på plass i kommunen.

– Karantene hos oss betyr full isolasjon. Arbeiderne får ikke omgås andre, og alt de måtte trenge av mat og andre ting blir levert på døren, sier Solvang.

Bedriften har et eget «covid-team», som har forberedt seg siden desember for å møte utfordringene de visste ville komme.

– Vi har blant annet innført obligatorisk feberskanning av arbeiderne før de får gå på jobb, sier Solvang.

I en enebolig på Myre sitter Marian Bulacu (40) i isolasjon på syvende døgnet.

Han får ikke gå i butikken, ikke på apoteket og ikke omgås noen. Det eneste som er tillatt, er å gå ut i frisk luft, eller ta seg en kjøretur, helt på egen hånd.

Når Bulacu trenger mat eller andre nødvendige ting, får han det tilkjørt og satt på trappen av ansatte i bemanningsselskapet der han er ansatt.

– Det er ikke noe moro å sitte her alene, men jeg forstår at reglene er strenge. Det er veldig viktig at det ikke kommer smitte inn i anleggene, sier Bulacu, som jobber som arbeidsleder i Myre Saltfish Group.

Hvert år siden 2011 har Bulacu kommet til Vesterålen for å jobbe i fiskerinæringen. Hjemme i Romania har han kone og en sønn på ni år.

– Jeg snakker med dem hver dag. Ellers går dagene med til å se på tv. Men nå skal jeg snart gå på jobb, det blir fint, sier 40-åringen, som allerede har avlagt to negative tester når VG er på besøk.

Noen hundre meter unna, i et hybelhus nede på havnen, sitter polske Kamila Mazur (35) i karantene.

Hun har bodd fast i Oslo siden juli i fjor, men må likevel holde seg innendørs i tre dager, eller til testresultatet foreligger, før hun får begynne på Gunnar Klos fiskemottak i nabobygda Stø.

Årets vinterfiskesesong er Mazurs niende i Norge. Også hun har stor forståelse for det strenge smittevernregimet.

– Alt virker veldig godt forberedt her. Bedriften jeg er ansatt i sørger for at jeg får alt jeg trenger, så jeg lider ingen nød. Dessuten har jeg rumenske venner her som jeg kan snakke med om det skulle være noe.

I forrige uke besøkte VG tre av fiskeribedriftene i kommunesenteret Myre. Ikke hos noen fikk VGs reportere komme inn i produksjonslokalene.

På anlegget til Myre Mar fikk vi se fileteringsmaskinen, på god avstand til arbeideren, etter å ha blitt utstyrt med plastfrakk, hårnett, ansiktsmaske, hansker og skotrekk.

– Vi slipper ingen inn i produksjonslokalene som ikke jobber der. Den risikoen tar vi ikke, sier daglig leder i MyreMar, Vårin Lassesen.

Mellom 3000 og 4000 utenlandske arbeidere kommer vanligvis til Nordland og Troms og Finnmark for å jobbe i skreisesongen, som varer fra januar til påske. Over 300 kommer i år til Øksnes.

– Vi har redusert omfanget av utenlandsk arbeidskraft så mye som vi kan. Normalt tar vi inn 30–35, i år har vi tatt inn syv, sier Lassesen.

Hun mener myndighetene på et tidlig tidspunkt burde tatt grep for å legge til rette for at norske ledige kunne få jobb i fiskeindustrien.

– Noen gjestearbeidere trengs, dette er ikke svart-hvitt. Men det er klart at en større andel norske arbeidstagere kunne redusert smitterisikoen og faren for nedstenging av anlegg, og sannsynlig spart samfunnet for store utgifter og ressurser forbundet med karatene og testing.

KLARE FOR SKREIEN: I fjor ble det fisket skrei til en verdi av rundt to milliarder kroner i Vesterålen, Lofoten og Salten. Snart starter årets skreieventyr.

I fjor ble over 82.000 tonn fersk skrei levert under vinterfisket i Vesterålen, Lofoten og Salten. Verdien var på nær to milliarder kroner, viser tall VG har fått fra Norges Råfisklag.

Mye står nå på spill for hele regionen.

– Får vi smitte i anleggene våre må mest sannsynlig alt stenges ned minimum i to uker. Det vil være katastrofalt nå. Under vinterfisket landes 80 prosent av fisken som blir fanget i løpet av et helt år, sier daglig leder Arne E. Karlsen i fiskeribedriften Gunnar Klo AS.

I år tar bedriften inn 33 utenlandske arbeidere.

– Det er færre enn normalt, men i år er det flere tilgjengelig lokalt, på grunn av økt interesse, sier han.

VIKTIG PERIODE: Avdelingsleder Daniel Johansen (t.h.) tar imot dagens fangst fra linefisker Stig Johnsen. T.v. daglig leder Arne E. Karlsen i sjømatbedriften Gunnar Klo AS.

Nøyaktig når den gyteklare torsken fra Barentshavet siger inn til kysten av Lofoten og Vesterålen er det ingen som vet, men startskuddet kan gå hvilken dag som helst. Foreløpig er det stort sett sei og hyse å få.

– Coronasituasjonen er et stort stressmoment. Bedriftene har brukt mye tid og store ressurser på å forberede seg til årets sesong, for å hindre smitte. I tillegg bekymrer markedssituasjonen oss, sier han, og utdyper:

– Markedene ute i Europa er hardt rammet. Arbeidsledighet gir svakere kjøpekraft, og det europeiske restaurantmarkedet ligger helt nede. Butikkmarkedet i Norge og Europa har økt, men ikke nok til å kompensere for redusert eksport, sier Karlsen.

Kommuneoverlege Ellen B. Pedersen har jobbet som lege i Øksnes i snart 40 år. Aldri har hun stått i en situasjon som den kommunen er i nå.

– Nå er det bare en ting som gjelder. Det er å få fisken på land, få den bearbeidet og sendt ut på markedene. Da må vi ikke få smitte ut i samfunnet, sier Pedersen til VG.

Pedersen sier den strenge karantene- og testpraksisen som er innført i Øksnes er betryggende.

– I praksis er de utenlandske arbeiderne i isolasjon i ti dager. Det gjør at vi ikke trenger å være så redde for å få uidentifisert smitte ut i lokalsamfunnet.

Ifølge Pedersen har kommunen god testkapasitet, etter at flere pensjonerte helsearbeidere og andre med relevant bakgrunn har meldt seg til tjeneste.

– Det er en dugnad som pågår nå, med ett felles mål. Samarbeidet mellom kommunen og fiskeribedriftene har vært veldig godt, det må jeg understreke, sier hun.

Statsforvalteren i Nordland opplyser til VG at de er informert av næringen om karantene- og testingspraksisen i Øksnes.

– Vi kjenner ikke til tilsvarende praksis andre steder i fylket, skriver kommunikasjonsdirektør Wigdis Korsvik i en e-post til VG.

Så langt har Øksnes hatt 16 bekreftede smittetilfeller. Med ett unntak har alle vært importsmitte. Ingen har utviklet alvorlig sykdom, ifølge kommuneoverlegen.

Til tross for at grensekontrollen er blitt skjerpet, har Pedersen selv sett at systemet ikke er vanntett.

– Senest i dag kom det en mann til legekontoret som ville teste seg. Han hadde kjørt fra et annet land sammen med en bekjent. Han var ikke registrert i innreisesystemet og hadde ikke noen arbeidsavtale. Det var rett og slett en blindpassasjer. Slike hendelser gjør oss stresset, sier Pedersen.

Ordfører John Danielsen (Sp) er i likhet med kommuneoverlegen bekymret for at noen kan slippe gjennom kontrollen. Han aner også en viss uro for arbeidere som har vært på karantenehotell i Narvik, før de kommer til Øksnes.

– I Narvik kan de bevege seg relativt fritt. De kan gå i nødvendige ærend i butikker og apotek. Derfor er det viktig at vi har den ekstra testen, i tillegg til den de må ha med seg fra hjemlandet og den som må tas etter innreise til Norge, sier Danielsen.

Personalsjefen i Myre Fiskemottak sier at de oppfordrer de ansatte som er på karantenehotell om å holde seg på rommene, samt at de er i nær kontakt med begge hotellene for å ha oversikt over situasjon.

– For å unngå uventede hendelser, ber vi alle som kommer fra Narvik å holde seg i isolasjon til negativ test foreligger. Vi tester de en gang til her, og isolasjonen blir da forlenget med 2–3 dager.

Ordføreren understreker viktigheten av å holde smitten ute. I Øksnes er to tredjedeler av økonomien knyttet til vinterfisket.

– Konsekvensene ved en nedstenging vil være veldig store. Ringvirkningene også. Det er nå fisken svømmer forbi her, og det er nå den må opp. Å få smitte inn i anleggene vil være en katastrofe.

– Vi har også et ansvar som nasjon for å fange den mengden fisken som forvaltningssystemet har gitt oss. Det vi ikke klarer å ta opp, kan andre nasjoner på sikt gjøre krav på, sier ordføreren.

I år har bemanningsselskapet AK-Produksjon hentet 120 rumenske arbeidere til Øksnes. Daglig leder Inger Lise Brun sier at arbeiderne er veldig lojale overfor reglene.

– Vi kjører rundt og ser om retningslinjene følges. Ved brudd vil de ikke få jobb. Foreløpig har ikke det skjedd. Vi føler oss trygge på at vi har et godt opplegg, sier hun.

– TRENGER UTLENDINGENE: Hver morgen møtes Jakob Remme (85) og Arnulf Hansen (90) på kafeen i Myre sentrum for å snakke om løst og fast. Nå er det smittesituasjonen og skreifisket som er det sentrale samtaleemnet. – Jeg tror de fleste føler seg ganske trygge, sier de.

På Malin Café og Conditori i Myre sentrum treffer VG kameratene Jakob Remme (85) og Arnulf Hansen (90). Hver morgen møtes de over en kopp kaffe for å snakke om løst og fast.

– Folk er bekymret for smitte når det kommer så mange til kommunen. Men utenlandsk arbeidskraft må vi ha. Alle skjønner at fisket må gå sin gang. Det er hele grunnlaget for samfunnet her, sier Remme.

Publisert:
Gå til e24.no