Serveringsbransjen har blitt hardt rammet av coronatiltakene. Her fra Fotballpuben i Bergen.

Nå har over 2.700 bedrifter fått penger på konto

Søknader til den nye kompensasjonsordningen blir behandlet i ekspressfart. Så langt har over 2700 bedrifter fått til sammen 875 millioner kroner i støtte. Av dette er 423 millioner kroner gått til bedrifter innen overnattings- og serveringsbransjen.

  • Iselin Nybø
    Iselin Nybø
    Næringsminister, representerer Venstre.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Pandemien har gjort uforutsigbarhet til en del av hverdagen vår. Selv om vaksineringen mot koronaviruset er i gang, har utviklingen den seneste tiden vist oss hvor fort situasjonen kan snu. Funn av muterte virus med ukjent smittevei har gjort det nødvendig med nye og omfattende smitteverntiltak, inkludert innstramminger i innreiserestriksjonene, for å forhindre en potensielt dramatisk og ukontrollerbar utvikling. Også før dette var situasjonen svært krevende for mange bedrifter. Derfor var det viktig for regjeringen å få på plass en ny kompensasjonsordning. Nå utvider vi ordningen.

Les E24s saker om coronaviruset

Med de nye krisetiltakene som ble lansert fredag foreslår regjeringen å utvide kompensasjonsordningen til å gjelde ut juni 2021, med kompensasjonsgrad på inntil 85 prosent. Mandag 18. januar åpnet vi for søknader til den nye kompensasjonsordningen, som administreres av Brønnøysundregistrene. Jeg vet mange har vært utålmodige. Men jeg kan forsikre om at det er blitt jobbet på spreng for å få på plass en i stor grad automatisert løsning. Det har vært viktig for å sikre søkerne en god og effektiv behandling. Og for å sikre at fellesskapets penger blir brukt på en best mulig måte. Resultatet er at vi nå, i tråd med intensjonen, ser at bedriftene får søknadene sine behandlet i ekspressfart. Og enda viktigere, bedriftene får penger på konto innen svært kort tid. Det er snakk om bare timer på det raskeste.

Drøyt to uker etter at søknadsportalen åpnet har godt over 2700 bedrifter i Norge fått innvilget støtte. Totalt får disse bedriftene 875 millioner kroner utbetalt. Av dette har 423 millioner kroner gått til overnattings- og serveringsbransjen, fordelt på godt over tusen bedrifter. Vi vet at overnattings- og serveringsbransjen er blant næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. Da er det ekstra viktig at pengene kommer raskt på konto, slik vi ser at de nå gjør.

Bedriftene har også gjort en stor innsats for å bidra til at ordningen nå fungerer så effektivt. Ved å ha godkjenning fra revisor eller regnskapsfører klar i god tid, kunne mange søknader innvilges allerede første dagen ordningen åpnet. Bedriftene vil også få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til revisor eller regnskapsfører, begrenset oppad til 10.000 kroner pr. søknadsperiode.

Fikk du med deg denne? Flertallet tvinger 20 corona-tiltak på regjeringen: Permittering forlenges

Kompensasjonsordningen skal bidra til at norske bedrifter kommer seg gjennom denne krisen. Ordningen bidrar til at bedrifter får mulighet til å betale sine faste, uunngåelige kostnader, blant annet husleie, strøm, renovasjon, elektronisk kommunikasjon og forsikring. Kompensasjonen øker i takt med bedriftens omsetningsfall, slik at bedrifter med høyt omsetningsfall får høyere støtte, begrenset oppad til 85 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene ved hundre prosents omsetningsbortfall. I første omgang har bedriftene kunnet søke om støtte for perioden september til desember 2020, men som nevnt vil regjeringen nå videreføre ordningen ut juni 2021.

Regjeringen har under hele coronakrisen foretatt løpende vurderinger av behovet for nye tiltak, samtidig som vi må veie dette opp mot viktigheten av å disponere fellesskapets penger på en mest mulig effektiv måte. Nå har situasjonen igjen endret seg. I tillegg til å utvide kompensasjonsordningen, vil regjeringen videreføre omstillingsordningen til 30. juni 2021, og øke bevilgningen med 1 milliard kroner. Regjeringen har også foreslått 1 milliard kroner til en ordning forvaltet av kommunene, som skal hjelpe næringsliv som er særlig hardt rammet av innstramminger og smitteverntiltak. Støtteordningen for store, publikumsåpne arrangementer forlenges frem til 1. juli. Og ordningen for ekstraordinært innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge videreføres, med en bevilgning på 500 millioner kroner i 2021. Også ordningen som skal dekke merkostnader i forbindelse med innreisekarantene forlenges, og bevilgningen økes med 240 millioner kroner, til 720 millioner kroner.

I møte med coronakrisen er det iverksatt et bredt spekter av tiltak. Totalen av disse tiltakene skal hjelpe små og store bedrifter gjennom mørketiden. Og samtidig legge til rette for at næringslivet står klart til å gripe nye muligheter, når vi går en ny vår i møte.

Publisert:
Gå til e24.no