FHI og Helsedirektoratet uenige om skjenkestopp

Folkehelseinstituttet anbefaler at man reverserer skjenkestopp i sine anbefalinger til regjeringen, mens Helsedirektoratet anbefaler å videreføre tiltaket i minst 14 dager til.

Publisert:

– FHI anbefaler å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført, skriver de i sine anbefalinger til regjeringen.

I stedet vil FHI ha en tidligere skjenkestopp, eventuelt kombinert med stans i innslipp klokken 22.00.

Helsedirektoratet mener at skjenkestoppen bør videreføres i ytterligere 14 dager.

– Helsedirektoratet mener smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning. Vi mener derfor det er ønskelig å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i ytterligere 14 dager. Vi foreslår derfor ingen forskriftsendringer på dette punktet nå, skriver de i sine råd.

Basert på FHI og Helsedirektoratet sine faglige råd vil regjeringen avgjøre hvilke tiltak som skal gjelde i tiden fremover.

Klokken 12.00 skal statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie redegjøre for coronasituasjonen i Stortinget. Klokken 14.00 holder regjeringen pressekonferanse.

Anbefaler maks ti på private sammenkomster

Helsedirektoratet og FHI anbefaler å endre antallsbegrensingene for private sammenkomster.

 • 10 personer på privat sammenkomst innendørs, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. På privat sammenkomst utendørs kan det være 20 personer fysisk til stede.
 • 10 personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter
 • 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter
 • 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

– Helsedirektoratet anbefaler fortsatt, slik FHI også anbefaler, at man avlyser eller utsetter arrangementer som samler personer for ulike bydeler/kommuner/geografiske områder, samt arrangementer som innebærer unødvendig innenlandsreiser for deltakerne. Det er arrangøren som må ta stilling til om arrangementet bør avlyses/utsettes, skriver de.

FHI anbefaler et nasjonalt råd om å ha inntil fem gjester i tillegg til husstanden.

Vil ha gult nivå på skoler

Helsedirektoratet og FHI mener at det som hovedregel bør innføres gult nivå nasjonalt, og at rødt tiltaksnivå benyttes i tråd med trafikklysmodellen i smittevernveilederne.

De ønsker samtidig å videreføre anbefalingen om digital undervisning på universiteter og høgskoler.

FHI anbefaler videreføring av følgende råd:

 • Anbefaling om hjemmekontor for alle som kan
 • Unngå unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold innenlands med personer fra
  samme husstand frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder
 • Livssynssamlinger bør gjennomføres digitalt
 • Ved utendørs ski- og skøyteaktiviteter mv. bør det være mulig å holde god avstand
 • Alle universiteter, høgskoler, fagskoler o.l. bør bruke digital undervisning der dette er mulig, og alle planlagte arrangementer bør være digitale

Tiltak for områder med høyt smittepress

FHI mener at kommuner med høyt smittepress bør vurdere:

 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig, hvor det er høyt smittepress
 • påbud om stengning av driften av en-til-en tjenester der det er høyt smittepress
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo, svømmehaller der det er høyt
  smittepress

Fra mandag 4. januar innførte regjeringen en rekke nye tiltak for å bremse smittespredningen. Tiltakene ble innført frem til tirsdag 19. januar.

Helsedirektoratet skriver i sin anbefaling at det per nå ikke er mulig å vurdere om tiltakene har hatt effekt. De mener dette først vil være mulig i neste uke.

Disse påbudene og forbudene ble innført:

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
 • De særlige reglene for kirkevandringer ble opphevet straks, i stedet for fra 15. januar.

I tillegg kom regjeringen med følgende råd til befolkningen:

 • Unngå å ha gjester i hjemmet og vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17220

Nå er den nasjonale smittetrenden flat, ifølge VGs oversikt. Antall positive tester har gått ned fra 2,3 til 1,8 prosent siden forrige uke.

Se smitteutviklingen i din kommune her:

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17213

RETTELSE: Helsedirektoratet skriver at FHIs anbefaling om å reversere forbudet mot skjenking av alkohol vil innebære skjenkestopp klokken 24.00, noe som også ble omtalt i en tidligere versjon av denne saken. FHI presiserer overfor VG at deres anbefaling er tidligere skjenkestopp, ikke nødvendigvis skjenkestopp klokken 24.00. Teksten ble endret 18.01.2021 klokken 11.07

Publisert:

Her kan du lese mer om