41 næringseiendommer i Stavanger sentrum står ledige

Aldri før har det vært flere ledige kvadratmeter med kontorlokaler i Stavanger sentrum enn nå. Den totale ledigheten i regionen er også rekordhøy.

Det er ledige lokaler i det tidligere Norges Bank-bygget på Domkirkeplassen etter at Ostehuset måtte legge ned driften.
Publisert:

Det er den sylferske rapporten til Eiendomsmegler 1 Næringseiendom som viser at hele 41 næringseiendommer i Stavanger sentrum nå står ledige. 11 av disse er over 1000 kvadratmeter, mens 30 er under.

Totalt er det 53.000 kvadratmeter med tomme kontorlokaler i sentrum - en økning på 3000 sammenlignet med høsten i fjor.

– Kontorledigheten i Stavanger sentrum er fortsatt høy, skriver leder for Næringseiendom i Eiendomsmegler 1, Jan Inge Røyland, i rapporten.

Høyhuset langt over snittet

Den viser også at den totale kontorledigheten i regionen er bittelitt økende - opp fra 10,7 prosent til 10,8. Dette tilsvarer rundt 260.000 kvadratmeter.

Kvadratmeterprisen i høyhuset ligger på mellom 3000 og 4000 kroner.

– En viktig faktor i dette bildet er at det omtrent ikke bygges nye kontorbygg i regionen og tilførsel av nye kontorarealer er svært lav. Leieprisene har heller ikke endret seg siden forrige måling og holder seg omtrent uendret, sier Røyland.

Kvadratmeterprisen for høy standard i Stavanger sentrum ligger på mellom 1800 og 2600 kroner, mens den for normal standard er på mellom 1200 og 1800 kroner. Det betyr at det nye høyhuset - K8 - til Alfred Ydstebø og Base Property kommer til å ligge langt over snittet når det står ferdig en gang i løpet av 2023.

Les også

Helse Vest inn i Ydstebøs høyhus: Leier for 85 millioner over 15 år

Etter det Aftenbladet kjenner til, kommer kvadratmeterprisen i høyhuset til å ligge et sted mellom 3000 og 4000 kroner. Tidligere denne uken ble det klart at Helse Vest og Advokatfirmaet Thommessen skal inn i høyhuset. Helse Vest betaler rundt 85 millioner kroner over 15 år for leie av to etasjer i tillegg til fellesarealer.

Stabilt på Forus

Rapporten til Eiendomsmegler 1 Næringseiendom viser at kontorledigheten på Forus nå er 11,6 prosent, noe som tilsvarer 108.000 kvadratmeter. Dette er en betydelig reduksjon siden forrige måling, men må i stor grad tilskrives at en stor eiendom som tidligere var registrert som ledig, nå er tatt ut av markedet. Årsaken er at det betales leie for hele eiendommen, og den har heller ikke vært på markedet det siste året.

– Uten denne endringen ville ledigheten vært omtrent uendret. Det er fortsatt flere kontrakter som signeres på Forus, men hoveddelen er interne flyttinger og re-signering av leiekontrakt. Gunstige leieforhold med tanke på leiepris og kvalitet på eiendommene er en sterk konkurransefaktor på Forus. Det er flere mindre selskap med klare vekstambisjoner som etablerer seg på Forus, heter det i rapporten.

Bjergsted Terrasse, hvor SR-Bank tidligere holdt til, ligger nå ute på leiemarkedet. I annonsen står det at bruttoarealet er på 8973 kvadratmeter.

Mye ledig på basene

Ellers kommer det fram at det er høy kontorledighet i baseområdene, særlig i Dusavik. Hovedårsaken er at en håndfull større kontoreiendommer står ledige eller med sterkt redusert bruk. I tillegg har ledigheten på kombinasjonsareal økt på baseområdene. Totalt står det 28.000 kvadratmeter kombinasjonsareal ledig, noe som tilsvarer en vekst på 12.000 kvadratmeter.

Ifølge rapporten vil det være et stort tilbud på kontorareal i flere år fremover.

«Hvor raskt ledigheten vil reduseres avhenger først og fremst av veksten i sysselsettingen innenfor kontorrelaterte bedrifter, samt hvor mye nybygging av kontorareal som realiseres i årene fremover. Et annet forhold er selvsagt også hvordan utformingen av fremtidens kontorarbeidsplass blir. Vi har vært i kontakt med flere av de større bedriftene i vår region. Tilbakemeldinger fra samtlige er at hjemmekontor benyttes i dag i stor grad, men at det er usikkerhet omkring hvordan praksis vil bli når vi er tilbake i en normalsituasjon. De aller fleste sier at hjemmekontor er kommet for å bli. Likevel er det uklart for mange hvordan det skal praktiseres, og i hvilket omfang.»

Dusavik (på bildet) og Mongstad er de viktigste basene for Equinors aktiviteter i Nordsjøen. Andre store leietagere er CCB Mongstad, PSW Technology, WellConnection, NOV, Halliburton, North Atlantic Drilling, Archer, GE Oil & Gas, Schlumberger, Halliburton og andre.

Transaksjoner for 700 mill.

Kjøp og salg av næringseiendommer har også vært labert i Stavanger-regionen hittil i år. Bare fire transaksjoner for totalt 700 millioner kroner er gjennomført. Like etter etter at rapporten ble laget, ble det kjent at Hitecvision selger selskapet Asset Buyout Partner AS til svenske Balder for ni milliarder kroner. Inkludert i det salget er en rekke base-eiendommer i Dusavik og Tananger, men de er altså ikke en del av rapporten til Eiendomsmegler 1 Næringseiendom.

«Etter et 4. kvartal i 2020 med høy aktivitet og volum, har det vært noe lavere volum på transaksjoner i første kvartal i år. På landsbasis rapporteres det om at volumet på omsetning av næringseiendom i 2020 ble hele 100 milliarder kroner. For Stavanger-regionen ble omsetningsvolumet i underkant av 5 milliarder kroner. Dette er omtrent som de foregående 5 årene. Redusert aktivitet det første kvartalet i 2021 skyldes ikke manglende interesse, men mer mangel på objekter i markedet, samt usikkerhet knyttet til videre utvikling av rentene», står det i rapporten.

Jan Inge Røyland, leder for Næringseiendom i Eiendomsmegler 1
Publisert:
Gå til e24.no