Petter Stordalen tapte i retten – får ingenting i pandemiforsikring

Petter Stordalen har tapt striden om pandemiforsikring, og får ingenting. Codan frifinnes. – Dette er bare begynnelsen. Nå er det skibytte. Lagmannsretten neste, sier hotellkongen i en samtale på Clubhouse.

TAPTE: Petter Stordalen under åpningen av Villa Copenhagen i Danmark i fjor sommer.
Publisert:

Dommen ble avsagt i Oslo tingrett fredag.

Der kommer det frem at Codan forsikring frifinnes, og Norefjell Ski & Spa AS dømmes til å betale 1,2 millioner kroner i sakskostnader til Codan.

Retten konkluderer med «at den omtvistede klausul om «epidemisk utbrudd», ikke dekker den pandemisituasjonen Norge og verden sto i og fortsatt står i, samt at det heller ikke var partenes mening at den skulle gis et slikt ekstraordinært nedslagsfelt», heter det i konklusjonen fra Oslo tingrett.

Like etter dommen ble kjent fredag ettermiddag deltar Petter Stordalen i en samtale på Clubhouse med blant andre partner i Storm, Per Valebrokk.

– Det er åpenbart at du ikke har sett på VM. Dette er bare et skibytte. Man går flere runder, sier Stordalen på spørsmål om dommen fra Valebrokk.

– Dette er bare begynnelsen. Nå er det skibytte. Lagmannsretten neste, fortsetter han.

Sammenligner med brannforsikring

Stordalen sammenligner situasjonen med en annen type forsikring han har på sine hoteller, nemlig brannforsikring.

– Sannsynligheten for at alle mine hoteller skal begynne å brenne samtidig er svært liten. Lite visste vi om at det skulle komme en stor epidemi, som ble pandemien Covid-19, sier Stordalen.

I et intervju med E24 i februar var Stordalen tydelig på at han mente forsikringsselskapet drev med trenering, og brukte den samme metaforen.

– Huset mitt er brent, og jeg skal bygge det opp igjen. Og jeg har forsikring. Da får de betale ut de pengene. Og hvis Codan her spekulerer i at tiden er til deres fordel, så tar de feil. Jeg har all tid i verden, sa han til E24 den gang.

Dagens Næringsliv omtalte dommen først fredag.

Kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan forsikring er godt fornøyd etter dommen fredag.

– Vi konstaterer at Oslo tingrett langt på vei har begrunnet sin avgjørelse på linje med den argumentasjonen Codan har anført. Vi er dermed godt fornøyd med tingrettens avgjørelse, skriver Richvoldsen i en tekstmelding.

Les også

Full forsikringskrangel: – Huset mitt er brent, og jeg skal bygge det opp igjen

Mener partene har hatt felles forståelse av klausul

Dommeren innleder sin konklusjon med å omtale coronaviruset som noe helt nytt og ukjent da det dukket opp i Kina i slutten av 2019, og hvordan Norge stengte ned 12. mars.

Selv etter bevisførselen er det fortsatt ikke et klart svar på hva som er den naturlige forståelsen av hvordan uttrykket «epidemisk utbrudd» er brukt i forsikringsavtalen mellom Codan og Norefjell, skriver retten.

Tingrettsdommer Kim Heger er klar på at selv om pandemien skulle ha falt inn under uttrykket «epidemisk utbrudd», så er det fortsatt sterke holdepunkter for at Norefjell og Codan har hatt «en annen felles forståelse av uttrykket» og dermed hvordan klausulen i forsikringen skulle benyttes.

Det samme finner man igjen idet retten redegjør for vurderingen av forsikringspremiens størrelse.

Retten legger her til grunn at premiens samlede størrelse i saken, opptil 1,2 milliarder kroner, «er et forholdsvis tungt tolkningsmoment i retning av at partene ikke hadde en felles forståelse om avtalt pandemiforsikring, men derimot en felles forståelse av at klausulen skulle dekke epidemisk utbrudd i hotellet – typisk matforgiftning, salmonella eller Norovirus», heter det i dommen.

– Dommen var skuffende, og vi er uenige i tolkningen av forsikringsavtalen, skriver Strawberry Groups advokat, Jan B. Jansen, i en SMS til E24.

Les også

Petter Stordalens Nordic Choice Hotels tapte 1,93 milliarder kroner før skatt i fjor

Full splid

Finansdirektør Mads Breder Koch i Strawberry Group understreker at de vil anke dommen.

– Strawberrys syn er at forsikringsavtalen er klar, og at det ikke er grunnlag for en slik sterkt innskrenkende tolkning som tingretten legger til grunn, skriver Koch i en SMS.

Tingretten kommer blant annet til at det ikke var partenes mening at forsikringen skulle gis et slikt ekstraordinært nedslagsfelt, og at størrelsen på premien understøtter dette, ifølge Koch.

– Etter Strawberrys syn skal forsikring nettopp dekke uventet risiko, og en naturlig forståelse av avtalen innebærer at tap som følge av coronaepidemien er dekket, skriver finansdirektøren.

Rettssaken startet i Oslo tingrett i februar.

Stordalen har ment at forsikringen omfatter økonomiske tap som konsekvens av coronapandemien. Hadde retten vært enig i det, ville dette utløst samlede erstatningskrav på flere hundre millioner kroner.

Ved medhold kunne Stordalens 180 andre hotelldriftsselskaper hatt rett på lignende krav. Totalt har Nordic Choice 245 enheter forsikret hos Codan.

Forsikringsselskapet Codan har imidlertid hatt en helt annen forståelse av avtalen, og har ikke vært villig til å utbetale en krone.

Codan har under rettssaken blant annet vært tydelige på at virusutbruddet måtte ha funnet sted på et av Stordalens hoteller, dersom Stordalens Strawberry Group skulle hatt rett på forsikringspenger.

Les også

Krangler om pandemiforsikring: Codan mener prisen ville vært 50 ganger høyere

Publisert: