Unormalt forsikringsår: Flere har gått på grunn, færre blir syke på reise. Og mer svindel avsløres.

Koronaen har slått ut på forsikringstallene. Mens noen erstatninger har økt kraftig, har det vært betydelig nedgang i andre utbetalinger.

En av mange hendelser med fritidsbåter i 2020: En plastsnekke begynte å brenne utenfor Tønsberg i august. Båtføreren hoppet i sjøen og kom uskadet fra hendelsen.
Publisert:

Forsikringsåret kan kort oppsummeres slik: Det vi gjør mindre av, gir færre skader. Det vi gjør mer av, fører til flere erstatningssaker.

Tallet på bilskader illustrerer dette. Erstatninger etter skader på personbiler har økt med fire prosent. Men det har vært store svingninger gjennom året, viser tallene.

– Det var stillere enn vanlig i vår, men i sommer brukte mange bilen mye. Det ser vi på skadeomfanget, forteller Stine Neverdal.

Hun er kommunikasjonssjef i Finans Norge, arbeidsgiverorganisasjonen for forsikringsbransjen.

Endringene gjennom året bekreftes av selskapet Frende Forsikring.

– De siste månedene har tallene på skader ligget over det som er normalt. Det er nok fordi mange har brukt bil heller enn buss, opplyser kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen.

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge forteller om et uvanlig forsikringsår.

Utbetalingene øker, men tallene spriker

De samlede utbetalingene peker oppover. Selskapene har betalt ut 33,4 milliarder kroner i erstatninger de ni første månedene i år. Det er 667 millioner kroner mer enn i fjor.

Men utviklingen er langt fra så entydig som dette tallet viser. Her er noen eksempler på saker der tallet har gått ned:

  • Utbetalinger etter skader og ulykker med busser og lastebiler har gått ned med 17 prosent.
  • Erstatninger etter brann- og vannskader på bygninger er redusert med 465 millioner kroner.
  • Det har vært en nedgang i erstatninger etter brann i næringsbygg, til tross for flere storbranner.

Normalt er det værforhold som kan påvirke noen av disse variasjonene. Men i år har trolig koronaens innvirkning på folks levemønster også gjort utslag på statistikken.

Én type reisesaker skiller seg ut

Situasjonen i 2020 slår spesielt ut på reiseforsikringer. Frem til 1. oktober ble det meldt inn 389.000 saker – 118.000 flere enn på samme tid i fjor. Koronaen får skylden.

– Det er hovedsakelig avbestillinger som står for økningen, med tre ganger så mange saker som i fjor, sier Stine Neverdal.

Forsikringsselskapet Gjensidige har alene betalt ut 175 millioner kroner i erstatninger etter kansellerte utenlandsreiser. Det er betydelig mer enn det som er normalt.

Konkurrenten Frende Forsikring opplyser at selskapet fikk et voldsomt trøkk i vår. Antall reisesaker økte med 150 prosent i en periode, men sank etter hvert til et nivå under det som er normalt. Men årets reisemønster har også gitt andre utslag:

  • Utbetalinger etter tyverier og ulykker i utlandet er redusert med 35 prosent.
  • Erstatninger etter sykdom i utlandet er gått ned med 40 prosent i år.
Kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen.

Mange med ny båt – flere grunnstøtte

I tillegg til reiser, har 2020 også vært unormalt for en annen type forsikringer. Det har vært over 1500 flere havariskader med fritidsbåt enn det som er vanlig.

Bransjen peker igjen på en opplagt forklaring.

Med norgesferie økte båtsalget kraftig. I sommer passerte Norge én million fritidsbåter. Det fikk konsekvenser. Antall båtskader har økt med 27 prosent, til over 11.000 skader.

Tilsammen er erstatningene på over en halv milliard kroner. Det er en økning på 19 prosent.

– Mer enn halvparten er havariskader, og mange av disse skadene kom som følge av grunnstøtinger, opplyser Neverdal.

I løpet av de to siste årene har Norge fått 50.000 flere fritidsbåter, ifølge båtbransjeforbundet Norboat.

Mer svindel, men årsaken er usikker

Det er ikke alle krav som er redelige. Selskapene har avslørt flere svindlere i år enn i fjor.

Tilsammen er det avdekket forsikringssvindel for 345 millioner kroner. Bil topper listen. Drøyt 40 prosent av de avslørte sakene gjelder svindel med bilforsikringer.

Dette er et tall som ofte følger et mønster i økonomien. Ifølge Finans Norge øker svindel og kriminalitet når mange får dårligere økonomi.

– Det er likevel for tidlig å slå fast om koronaen har hatt noen effekt på disse tallene, men vi følger utviklingen nøye, understreker Neverdal.

Publisert: