Strømprisene tynger bryggerier: Varsler dyrere øl

Malt, humle og strøm. Alt trengs for å brygge øl – og prisene stiger. Bryggeriene ser ingen vei utenom prisøkning og nå ber de om strømstøtte.

Christian A. K. Aass mener politikerne burde fikset strømstøtte til bedrifter for lenge siden.
Publisert:

Høye strømpriser har vært aktuelt over lang tid og når stadig nye rekorder.

Regjeringen innførte strømstøtte for husholdninger i desember 2021. Men en tilsvarende ordning for næringslivet har latt vente på seg. Nå har det kommet signaler om at regjeringen vurderer strømstøtte for utsatte bedrifter.

Administrerende direktør i Aass Bryggeri, Christian A. K. Aass, syntes det er langt på overtid. Han sier til E24 at politikerne burde kommet med en løsning for lenge siden.

– At de som er folkevalgte ikke har gjort noe med dette enda er veldig rart, hadde jeg vært i deres sko så hadde jeg ikke hatt samvittighet til å ta sommerferie før det var ordnet. Man må være tettere på og ikke ta verdiskapningen som skjer i små og mellomstore bedrifter som en selvfølge.

Aass får støtte av Knut Johannesen som er daglig leder i Sagene Bryggeri.

Knut Johannesen er daglig leder i Sagene Bryggeri.

– Husholdninger og bøndene har fått strømpakker, men små og mellomstore bedrifter har ikke fått noe. Det er helt klart at høye strømpriser påvirker kostnadsstrukturen til bedriftene kraftig, så politikerne bør finne en løsning, sier Johannesen.

Strømkrevende produksjon

Johannesen oppgir til E24 at de produserer mellom 150.000 og 200.000 liter i året ved deres bryggeri i Oslo.

– Til den produksjonen bruker vi mellom 150.000 og 200.000 kilowattimer årlig. En krone økning i strømprisen gir dermed en tilsvarende økning i kostnadene, sier han.

– Strømkostnaden har gått fra omtrent 50 øre og helt opptil 2 kroner per kilowattime, det gir jo en tredobling i kostnaden vår.

Les også

Varsler dyrere øl

Johannesen oppgir at dette kun er for produksjonen de har ved bryggeriet i Oslo. Det totale volumet er på om lag 600.000 liter i året.

– Vi produserer også andre steder, blant annet i Arendal, hvor prisene på strøm er enda høyere

– Strømprisene er bare en av mange faktorer

Christian Aass er femte generasjon som driver Aass bryggeri. Han mener politikerne må gi næringslivet bedre betingelser.

– Strømprisene er bare en av mange faktorer i forhold til hva som må gjøres for å tilrettelegge for næringslivet, sier han.

– Jeg stiller særlig spørsmål ved det langsiktige perspektivet. Er det egentlig interesse for å ha egen industri og matvareproduksjon i Norge?

Han mener blant annet Sverige ligger langt foran Norge i å bygge ut infrastruktur og legge til rette for industri.

– Norge har nok sovet litt under oljeboomen og glemt hvor viktig verdiskapningen i næringslivet er for samfunnet, sier Aass.

Han etterlyser forutsigbarhet og et pristak på strøm.

Må øke utsalgsprisene

På spørsmål om høye strømpriser vil medføre en økning i utsalgspriser svarer begge bryggeriene ja.

– Det er klart det, sier Christian Aass.

Johannesen sier at de ikke øker prisene i inneværende prisvindu. Men at de blir nødt til å gjøre det på nyåret.

– I dette prisvinduet er det flere i bransjen som har satt opp prisene, men vi har ikke gjort det selv i denne omgangen.

– På nyåret vil vi gjøre en kraftig økning, det er vi helt nødt til.

Les også

Øl kan bli dyrere fremover: – Råvareprisene treffer oss

Økte råvarepriser

Det er ikke bare strømprisene som påvirker bryggeriene. Johannesen sier til E24 at de også merker økte råvarepriser.

– Prisen på malt og humle har økt. Malten som er en av vår viktigste råvarer, har nesten doblet seg i pris.

– I tillegg har prisen på transport gått kraftig opp, samt prisen på aluminium og glass.

Johannesen forklarer at det hovedsakelig skyldes forhold etter pandemien og at de forventer en bedring etter hvert.

Les også

Corona-boom under pandemien

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om