Kirkens Nødhjelp: - Må legge ut for prosjekter

Det blir vanligere med resultatbasert finansiering, sier informasjonssjef Håkon Haugsbø i Kirkens Nødhjelp.

MÅ LEGGE UT: Håkon Haugsbø i Kirkens Nødhjelp peker på at det blir vanligere at hjelpeorganisasjonene må legge ut for prosjekter.
  • Jo Andre Aakvik
  • Frank Haugsbø
Publisert:

– Kirkens Nødhjelp er arbeidsgiver for om lag 1000 mennesker verden over. Ved en eventuell avvikling av organisasjonen er vi i stand til å utbetale lønn til våre ansatte i noen måneder. Dette er vanlig blant tilsvarende organisasjoner og ansees som nødvendig for å være en seriøs arbeidsgiver, sier kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø i Kirkens Nødhjelp.

Organisasjonen hadde ved årsskiftet 2012/2013 – som er siste offisielle regnskapsår - en kontantbeholdning på 129 millioner kroner og 117 millioner plassert i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer.

– Dette er noe mindre enn for ti år siden og viser at vi ikke er blitt «rike» i perioden.

Haugsbø understreker at midlene er avgjørende for å kunne gjøre en sentral del av organisasjonens mandat: Å respondere raskt på katastrofer.

– Når jordskjelvet inntreffer, kan vi ikke vente på at søknader skal ferdigstilles, behandles og midler overføres. Derfor tar organisasjonen en egen økonomisk risiko og forskutterer midler.

– Vi ser også at behovet for å ha en viss kontantbeholdning vil øke i årene som kommer. Det blir i større grad vanlig at store donorer innfører såkalt resultatbasert finansiering. Det innebærer at organisasjoner som oss må legge ut for prosjekter, og at vi deretter får overført pengene fra donor når vi kan dokumentere resultater.

Haugsbø skriver at Kirkens Nødhjelp har en udekket pensjonsforpliktelse på drøye 50 millioner kroner, som i realiteten må trekkes fra egenkapitalen.

– Kontantbeholdningen ved årets slutt kan også gi et skjevt bilde fordi en økende grad av bevilgninger ikke har kalenderåret som prosjektperiode.

Kirkens Nødhjelp startet å plassere penger i aksjer og andre verdipapirer på midten av 1990-tallet.

– Kirkens Nødhjelp har et mål med vårt arbeid: Å hjelpe mennesker ut av fattigdom, bistå i katastrofer og bygge langsiktig bærekraftige samfunn. Pengene vi har er utelukkende et verktøy for å nå dette målet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nødhjelp
  2. Kirkens Nødhjelp

Flere artikler

  1. Nødhjelpsorganisasjonene avviser kritikken

  2. Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjer

  3. - De må ikke glemme røttene sine

  4. Klarer ikke bruke opp pengene innen fristen

  5. Kirkens Nødhjelp legger seg flate etter investeringer