Flerkulturell bakgrunn i næringslivet: – Å være annerledes kan være noe positivt

Å ha en flerkulturell bakgrunn trenger ikke å være en hindring i arbeidslivet. I en stadig mer internasjonal forretningsverden kan det også være en fordel, mener Ankit Puri og Kiran Aziz.

For Kiran Aziz og Ankit Puri har ikke bakgrunnen vært til hinder for karrieren.

Dag Mykland og Palett Studio, Sakshi Puri
  • Caroline Grundekjøn
  • Karoline Johannessen Litland
Publisert: Publisert:

– Å være annerledes kan være noe positivt, sier Kiran Aziz.

Hun er senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning og jobber med ansvarlige investeringer. Tidligere har hun jobbet som advokat, og hun har aldri opplevd at bakgrunnen hennes har vært til hinder for karrieren.

– Man må ta lederskap for seg selv og se muligheter, ikke begrensninger, fortsetter hun.

Les også

Leder om mangfold: – Velger vi de samme type ledere vi har hatt til nå, risikerer vi at jorden går under

Flerkulturell bakgrunn kan være positivt

E24 skrev nylig at fem av topplederne i de 100 største selskapene i Norge har bakgrunn fra ikke-vestlige land, og 15 fra andre vestlige land.

Loveleen Rihel Brenna, CEO for Seema – senter for mangfoldsledelse, sa blant annet at mange med flerkulturell bakgrunn ikke blir vurdert til jobber på grunn av sin opprinnelse.

Men ikke alle deler den erfaringen. Kiran Aziz og Ankit Puri har aldri selv opplevd at bakgrunnen deres har vært til hinder for karrieren.

– Vi bor i et av verdens beste land og har mange muligheter. Hvis du gjør det bra, er det enkelt å bli lagt merke til, mener Aziz.

Hun er født og oppvokst i Pakistan og gikk sine første skoleår der. Som åtteåring flyttet hun til Norge. Senere begynte hun på jusstudiet.

– Det var egentlig tilfeldigheter, men jeg har alltid vært interessert i samfunn og politikk, og hvordan ting henger sammen, forklarer hun.

Hun fikk øynene opp for forretningsjus og ble trainee og senere advokat hos EY. I tillegg har hun arbeidet frivillig i land som Uganda og Colombia og gitt gratis rettshjelp til trengende. Senere har hun forelest på BI og vært en del at et internasjonalt forskningsprosjekt gjennom EU. Ved siden av har hun hatt forskjellige styreverv.

– Du kommer ikke unna hardt arbeid. I tillegg er det viktig å være proaktiv, fokusere på å bygge nettverk og, viktigst av alt, være nysgjerrig slik at man vokser som menneske og får perspektiver, sier hun.

Kiran Aziz jobber i KLP. Hun har aldri opplevd at bakgrunnen hennes har vært til hinder for karrieren.

Dag Mykland

Fordel i et internasjonalt miljø

Hun vil først og fremst bli lagt merke til på grunn av prestasjonene sine. Men hun peker også på at en flerkulturell bakgrunn kan være en styrke.

– Man får en bedre forståelse av andre kulturer, og det er viktig i forretningsverdenen, mener hun og utdyper:

– Vi er avhengig av å forstå hvordan de globale trendene påvirker oss. Du må vite hvordan du skal håndtere utenlandske partnere og forstå konteksten de opererer i. Og det tror jeg mennesker med flerkulturell bakgrunn er godt rustet til. Veldig få land er som Norge.

Ankit Puri er partner i EY.

Palett Studio, Sakshi Puri

Kan også være en fordel

Ankit Puri er partner i EY hvor han i tillegg til å være revisor for større norske foretak også har lederansvaret for et av Norges ledende konsulentmiljøer innenfor finansiell rapportering og kapitalmarkedsforhold. Han trekker frem det samme som Aziz.

– Ubevisste holdninger finnes overalt i samfunnet og må tas på alvor, sier han.

– Men til dem som vil gi opp, vil jeg gjerne si at begrensningene også kan sitte i eget hode. En flerkulturell bakgrunn kan i mange sammenhenger være en fordel, legger han til.

Han er ofte den eneste med minoritetsbakgrunn i møter, i styrerommet eller som foredragsholder på et seminar. Men han har aldri opplevd at bakgrunnen hans har vært et handikap.

– I et internasjonalt miljø har det kanskje vært mer naturlig for meg å tenke at dersom man har kompetansen og dyktigheten som trengs, har man de samme forutsetningene for å lykkes som alle andre, sier han.

Puri har indiske foreldre. De kom til Norge på 70-tallet og bosatte seg i hovedstaden, hvor Puri er født og oppvokst. Tidlig lærte han verdien av hardt arbeid, og at ingenting kommer gratis.

Hvis man jobber hardt, kan man nå langt.

– Mine foreldre har naturligvis ikke hatt de samme mulighetene som meg, men de har jobbet hardt for å gi meg og mine søsken de nødvendige forutsetningene for å lykkes, sier Puri.

Han tror det er en fordel at han har blitt eksponert for et mangfold av inntrykk og impulser allerede fra ung alder.

– Det har kanskje gjort meg mer tilpasningsdyktig, og det er noe jeg har dratt nytte av senere i jobbsammenheng, sier han.

Les også

Norges 100 største selskaper: – Mangfoldet blant topplederne er for lite

Les også

Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Jobb
  2. Næringsliv
  3. Diskriminering

Flere artikler

  1. Norges 100 største selskaper: – Mangfoldet blant topplederne er for lite

  2. Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

  3. Fulgte lederdrømmen og flyttet til New York

  4. Nemko-CFO: – Norge misforstår begrepet «mangfold»

  5. Diskrimineringsblinde minoriteter på glasstaket