Har 2 millioner i tapt omsetning, men fritak fra skatteplikt gir kontantstøttenekt

En mangeårig avtale med Oslo kommune om å drive ideelt, gjør at EKT Rideskole er fritatt fra å levere skattemelding, og dermed nektes kontantstøtte. Nå frykter styreleder Michael Falch konkurs.

Styreleder Michael Falch opplever at EKT Rideskole straffes for en avtale med Oslo kommune og fritak fra å levere skattemelding.
Publisert: Publisert:

EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekeberg i Oslo måtte 12. mars stenge dørene, i likhet med en lang rekke andre virksomheter i Norge.

EKT søkte om kontantstøtte både i mars og i april, men Skatteetaten avslo søknadene fordi foretaket ikke er skattepliktig til Norge.

Fritaket fra skatteplikt skyldes en festeavtale med Oslo kommune som går mange år tilbake i tid, og som også regulerer driftsformen. Avtalen sier at EKT ikke skal ha til formål å tjene penger. Som følge av avtalen søkte EKT, og fikk innvilget, fritak fra å levere skattemelding.

Les også

Südøst fikk en halv million i kontantstøtte – hadde planlagt oppussing i månedsvis

Styreleder Michael Falch ved EKT har de siste månedene sendt en rekke fortvilte brev med søknad om krisehjelp. Blant mottagerne er Skatteetaten, finans- og kulturdepartementet og Oslo kommune.

«I 2015 søkte vi Skatteetaten om fritak fra selvangivelse. Det ble innvilget. Nå straffes vi!», skriver Falch i brevet til departementene.

− Vi er og skal være en ideell virksomhet med et lavterskeltilbud for befolkningen i Oslo. 12. mars fikk vi stoppsignal. Ingen inntekter siden da. På utgiftssiden har vi faste kostnader vi ikke får gjort noe med. Det er forsikringer, husleie, telefon – og vi har omsorg, stell og fôring av 100 dyr, sier Falch til E24.

Både Nationen og Bondebladet har tidligere omtalt situasjonen EKT befinner seg i.

Linja, Luanna og Katharina møkker i stallen. EKT Rideskole og Husdyrpark er både rideskole, besøksgård og tilbyder av ridefysioterapi. Foto: Krister Sørbø, E24

2 mill. i tapt omsetning

I snart 40 år har familien Falch drevet EKT, som ble etablert av Edvin K. Thorson i 1954. Ved siden av å være en rideskole, er EKT også en besøksgård, og har blant annet tilbud om terapiridning.

EKT omsetter for omtrent 10 millioner i året, hvor størsteparten av inntektene kommer fra billettsalg til besøkende til dyregården. Ved normal drift har virksomheten utgifter på 900.000 kroner i måneden, og går omtrent i null.

Tapt omsetning siden 12. mars utgjør nær 2 millioner kroner, etter Falchs beregninger.

Bidrag fra selskapet Ferd, en innsamlingsaksjon på Spleis og hjelp fra frivillige til å stelle og fôre dyrene, har gjort det mulig for besøksgården å holde driften i gang.

Les også

Choco Loco gikk konkurs selv med kontantstøtte

Men nå frykter Falch at resultatet kan bli avvikling av driften eller konkurs:

Før juni er over skal feriepenger, leverandørgjeld og husleie betales. Summen er langt over det som EKT nå har på konto.

– Hvis vi ikke får noe støtte eller kompensasjon for tapt omsetning, så må EKT rideskole avvikle, sier Falch.

– Vår drift har vaket rundt null i mange år. Vi er en non-profitorganisasjon. Vi ønsker å favne om mennesker som trenger en slik virksomhet. Det beste for oss ville være en øyeblikkelig kompensasjon for bortfallet av inntekt. Det ville sannsynligvis hjulpet oss så mye at det ville redde oss, sier han.

Det er varslet at en kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren er på trappene, men Falch frykter at denne ikke vil komme på plass i tide til å redde besøksgården.

Stiftelser dekkes ikke av kompensasjonsordning

Forrige uk skrev E24 om opplevelsessenteret Polaria som må gå til oppsigelser av en stor andel av staben.

Grunnen er coronakrisen. Fordi virksomheten er organisert som en stiftelse dekkes de ikke av krisepakkene som så langt har kommet fra staten.

Ifølge Stiftelsesforeningen gjelder dette flere virksomheter, som har økonomisk virksomhet, men som ikke er skattepliktige.

EKT Rideskole og Husdyrpark er strukturert som et aksjeselskap, men sidestilles likevel med stiftelser i denne sammenhengen på grunn av fritaket fra skatteplikt.

Ved EKT drives det også terapiridning. Her er Zelda og mamma Linn, og Mia med pappa Sverre. Sverre sier at det ville vært helt tragisk om EKT måtte legge ned, terapiridningen er et veldig viktig tilbud for disse barna. Det pleier å være med folk fra EKT som leier hestene, men på grunn av situasjonen nå må foreldrene steppe inn.
Les også

Opplevelsessenteret Polaria varsler masseoppsigelser: – Svært dramatisk

Finansdepartementet, som har ansvaret for kompensasjonsordningen rettet mot bedrifter, vil ikke kommentere enkeltsaker.

Senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i departementet skriver i en e-post til E24 at kravene som må være oppfylt for å motta kompensasjon verner mot misbruk og gir bedre mulighet til kontroll.

Kravene er at foretaket har erverv som formål, skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret og ha skatteplikt.

– Å inkludere ikke-skattepliktige organisasjoner i ordningen ville gjort den langt mer komplisert og vanskeligere å kontrollere, og har derfor ikke vært prioritert i justeringene av ordningen, skriver Megaard.

Hun skriver også at det er uheldig at noen stiftelser og frivillige organisasjoner som opererer i samme segment som kommersielle aktører, ikke treffes av hverken kompensasjonsordningen for næringslivet eller av kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer under Kulturdepartementet.

Regjeringen har imidlertid prioritert «å få ordningen ut raskt fremfor millimeterrettferdighet», skriver hun.

Les også

Nå ruster Nord-Norge seg for en «norsk» sommer. Det vil lands­delen tape enorme summer på.

Oslo kommune: – Ikke midler til å hjelpe

Oslo kommune er kjent med saken som omhandler EKT Rideskole og Husdyrpark.

Nylig var et spørsmål om situasjonen oppe til behandling i byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet.

Daværende byråd Rina Mariann Hansen skrev da at hun deler bekymringen for at sårbare grupper skal miste viktige tilbud.

– For at støtte fra kommunen til aktører i kultur-, idretts- og frivillighetssektoren skal treffe godt har vi avventet innretning på statlige tiltakspakker, og innhentet innspill fra dem som er berørt. Vi vet at mange organisasjoner faller utenfor de kompensasjonsordningene som er etablert, og at dette særlig gjelder stiftelser og foretak som ikke er skattepliktige. Dette har jeg spilt inn overfor Kulturdepartementet, skriver Hansen i et svar på spørsmål fra Britt Fossum i Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

HAR FÅTT PENGESTØTTE: EKT Rideskole og Husdyrpark har mottatt privat støtte fra Johan Andresens selskap Ferd og fått inn penger gjennom en innsamlingsaksjon på Spleis.no. Det har hjulpet besøksgården komme seg gjennom de siste månedene.

– Regjeringen har lovet Stortinget å se på mulige justeringer i ordningene for å inkludere disse aktørene, og vi venter stadig på avklaring om dette, skriver Hansen.

Hun skriver videre at også andre ridesentre har signalisert overfor kommunen et behov om ytterligere driftsstøtte, men at det per i dag ikke foreligger midler til «å prioritere særskilt støtte til disse aktørene, særlig ikke dersom vi skal ha et mål om å likebehandle ridesentrene, noe jeg mener er viktig.»

E24 har rettet spørsmål til byrådet om situasjonen til EKT, og har blitt vist til svaret fra Hansen, som ble avsagt tidligere denne uken.

For ordens skyld: Torsdag ble det gjort endringer i byrådet, slik at Omar Samy Gamal er ny byråd for kultur, idrett og frivillighet, men svaret fra Hansen er fremdeles gjeldende, ifølge byrådsavdelingen.

Publisert: