Ny sjef i Fjord1

Andrè Høyset er konstituert administrerande direktør i Fjord1.

14. desember har det konstituerte styret i Fjord1 AS drøfta spørsmål om konstitusjon av administrerande direktør i lys av Dagfinn Neteland sitt ønskje om å fråtre stillinga 31.12.15.
Styret fann det riktig at Dagfinn Neteland fråtrer stillinga på noverande tidspunkt, og at det konstituerast ein administrerande direktør, heiter det i ei pressemelding. Neteland vil i tida framover vere til disposisjon for
Fjord1.

Les hele saken med abonnement