First House frikjent av bransjens etiske råd

First House brøt ikke PR-bransjens etiske regelverk i den såkalte Nobel-saken, ifølge bransjeorganisasjonen KOMM.

FRIKJENT: Administrerende direktør i First House, Per Høiby.
Publisert:

First House-partner Morten Wetland skrev i mai et innlegg i Dagens Næringsliv, der han kritiserte sammensetningen av Nobelkomiteen i lys av flere omstridte tildelinger under leder Thorbjørn Jagland.

Wetland skrev blant annet at han opplevde det svært pinlig at president Barack Obama fikk fredsprisen i 2009.

Flere anklager

Geelmuyden.Kiese mente Wetland jobbet på vegne av ikke navngitte oppdragsgivere for å bedre forholdet mellom Kina og Norge. Det konkurrerende byrået mente First House brøt flere etiske bransjeregler i denne sammenhengen.

Geelmuyden.Kiese pekte blant annet på punktene «Være åpen om sin rolle og hvem man representerer, når man opptrer som aktør på oppdragsgivers vegne i offentligheten» og «Ikke uttale seg offentlig som ekspert hvis han eller hun har kundeforhold som relaterer seg til saken som skal kommenteres»

Ingen brudd

Et enstemmig styre i KOMM konkluderte onsdag med at First House ikke har brutt organisasjonens etiske regler på noen av de punkter. Heller ikke i noen av de andre First House-sakene som var oppe til behandling onsdag – tre klager på byråets henvendelse til organisasjonen OGP (International Association of Oil and Gas Producers) – fant Etisk råd regelbrudd.

Geelmuyden.Kiese, Greenpeace og Framtiden i våre hender hadde alle levert klager på at byrået tilbød sin hjelp etter at Finansdepartementet nedsatte en ekspertgruppe som skulle vurdere utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper.

Les også:

First House avviser oppdrag for Kina- Rart at ministeren skal forsøke å diktere priser- First House kan ha brutt straffeloven

Publisert: