– Finnes ikke dokumentasjon på at lavere formuesskatt gir flere arbeidsplasser

Ap, SV og LO savner bevis på at lavere formuesskatt vil gi økte investeringer i norsk økonomi og advarer regjeringen mot å fjerne den uten en god erstatning. 

SAVNER BEVIS: Arbeiderpartiet ved skattepolitisk talsperson Ingrid Heggø tror ikke det finnes dokumentasjon på at lavere formuesskatt gir flere investeringer og jobber. LO og SV peker på det samme.

Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix
Publisert:

– Regjeringen har allerede kuttet i formuesskatten uten at det har gitt noen effekt på investeringene, sier Aps skattepolitisk talsperson Ingrid Heggø til E24.

Torsdag overleverte kapitaltilgangsutvalget en ny utredning til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, hvor én av anbefalingene er å avvikle formuesskatten og eventuelt erstatte den med andre skatter for å sikre norske bedrifters tilgang på kapital.

– Utredningen gir oss flere gode argumenter for å avvikle formuesskatten på sikt. Dette handler om å skape gode arbeidsplasser i Norge, sa Isaksen til E24 under overleveringen.

Ap mener at det ikke finnes dokumentasjon på at lavere formuesskatt gir flere jobber, slik Isaksen antyder.

– Vi har etterlyst dokumentasjon, men den uteblir fordi den ikke finnes, sier Heggø.

Formuesskatten trekkes frem av utvalget som en mulig erstatning som kan sikre utjevning og fordeling.

– Men i Regjeringsplatformen er det jo nettopp formuesskatten regjeringen har gått løs på, sier Heggø.

– Formuesskatten gir allerede nullskattytere i dag. Å fjerne den uten en god erstatning vil gi enda flere nullskattytere.

LO: – Ingen klare negative effekter på investeringer

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, peker på det samme.

– Vi ser ingen klarer negative effekter av formuesskatten på investeringer. Finansdepartementet sier at det ikke er et problem med kapitaltilgangen. Formuesskatten har blitt redusert flere ganger uten noen særlig effekt, sier Bjørnstad til E24.

Han mener mangelen på boligskatt gjør formuesskatten enda viktigere.

– LO er opptatt av at alle skal bidra til fellesskapet. Formuesskatten er en viktig bidragsyter til at en del nullskattytere bidrar og skatter etter evne. Jeg leser utvalget slik at denne anbefalingen kun gjelder hvis staten kan sikre fordeling og utjevning gjennom andre skattebyrder, sier Bjørnstad.

SSB-forsker: – Vanskelig å finne dekning i forskning

Forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Rolf Aaberge, bekrefter at ikke finnes noen klar sammenheng i forskningen.
– Påstanden om at formuesskatten har så stor betydning for økte investeringer og flere arbeidsplasser, er det vanskelig å finne dekning for i forskning. Men det er et viktig spørsmål som fortjener større oppmerksomhet fra forskerhold, sier Aaberge.

Det er derfor usikkert om en fjerning vil føre til flere arbeidsplasser.

– Et interessant spørsmål er for eksempel om avvikling av formuesskatten vil stimulere til mer investeringer i ny teknologi enn det som finansieres ved lån. Ny teknologi bidrar vanligvis til økt effektivisering, som også kan føre til færre arbeidsplasser, sier han.

Men å fjerne formuesskatten vil skape «en dynamikk som isolert sett vil bidra til økt inntekts- og formuesulikhet», mener forskeren.

Les også

Utvalg vil fjerne formuesskatten

– Hvor sterk denne effekten kan bli, er det ikke mulig å si noe sikkert om. Men vi vet økt avkastning av formue har bidratt til at ulikheten (målt ved Gini-koeffisienten) har økt jevnt og trutt siden 1990-tallet. En annen viktig faktor bak økningen i inntektsulikhet har vært den økte innvandringen av personer med svake kvalifikasjoner for det norske arbeidsmarkedet, sier Aaberge.

SV: – Ikke overrasket

– Konsekvensene av å fjerne formuesskatten er økte forskjeller i Norge, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener formuesskatten er én av skattene som er gjør det mulig å skattlegge de med størst formue og unngå nullskattytere i Norge.

– Jeg er ikke veldig overrasket over at et utvalg som er satt ned av dagens regjering konkluderer med å avvikle formuesskatten. Formuesskatten har blitt gradvis redusert, og resultatet er at de som har mest, får størst skattelettelser og trekker ifra.

Les også

Meglersjef advarer mot nytt boliglån-krav: – Dette reagerer jeg kraftig på

– Er du bekymret for norske bedrifters tilgang på kapital?

– SV er i liten grad bekymret for dette. Det er selvfølgelig fordeler og ulemper med formuesskatten, men vi mener fordelene er større enn ulempene. SV er ikke gift med ett spesifikt skattepolitisk virkemiddel. Vi har blant annet vært med på å senke selskapsskatten. Men det har ikke blitt lagt andre forslag på bordet som kan sørge for at vi unngår nullskattytere slik formuesskatten gjør i dag.