Steen og Strøm økte leieinntektene: De norske kjøpesentrene bidro minst

Steen og Strøm-resultatet ble kraftig redusert som følge av eiendomsvurderinger. Samtidig fikk konsernet inn mer i leie, mens butikkene solgte for mindre.

Gulskogen senter

Morten Harnang
Publisert:,

Kjøpesenterkonsernet Steen og Strøm rapporterte om et resultat før skatt på 1,18 milliarder i 2018. Det er en solid nedgang fra 2017 da samme tall kom på 2,34 milliarder.

Det skyldes at eiendommenes verdi, noe Steen og Strøm får takstmenn til å vurdere to ganger i året, er blitt justert marginalt opp – og ikke kraftig opp som året før.

– Derfor er resultatet så mye dårligere nå. Vi hadde i år kun en marginal endring på verdien i kjøpesentrene, sier finansdirektør Bjørn Tjaum til E24.

De 18 kjøpesentrene Steen og Strøm har i Norge, Sverige og Danmark har eiendomsverdier på omtrent 30 milliarder. Totalt ble disse verdiene oppjustert med 174 millioner.

De danske sentrene bidro mest i positiv retning, mens de ti norske sentrene nå er vurdert til å være verdt 240 millioner mindre enn de var for et år siden.

Justerer man for disse vurderingene, endte bruttoresultatet 139,2 millioner lavere enn året før.

Svakere vekst i Norge

Steen og Strøm-konsernets forretningsmodell består av å leie ut butikklokaler på deres kjøpesentre.

Dermed er det selskapets leieinntekter som er mest relevant å se på, fremholder Tjaum. Disse økte med 2,4 prosent i fjor til 1,805 milliarder kroner, men ble trukket ned av de norske kjøpesentrene:

Leieinntektene fra Danmark økte med 2,9 prosent, fra Sverige med 3,0 prosent og fra Norge med kun 1,5 prosent.

– Det er riktig at de norske kjøpesentrene økte mindre, men vi har jo tross alt en vekst på halvannen prosent, så selv om vi alltid vil ha så sterk vekst som mulig, hadde det vært noe annet om tallene viste tilbakegang, sier Tjaum.

Les også

Kjøpesenterarving (26) lanserer ny norsk kjøpesenterkjede fra Mandal i sør til Svolvær i nord

Selger for mindre

Det er altså fremgang å rapportere for Steen og Strøms kjøpesentere, men samtidig finner man tegn til den mye omtalte detaljhandelskrisen også hos dem. For samtidig som deres leieinntekter øker, omsetter butikkene på kjøpesentrene for mindre.

I Norge falt salget med 1,2 prosent i fjor.

Tjaum fremhever at et knippe enkelthendelser påvirket betydelig til den utviklingen.

– Vi måtte stenge deler av Gullskogen kjøpesenter på grunn av problematiske grunnforhold og måtte stenge en stor dagligvarebutikk på Hamar som følge av overgang fra én kjede til en annen. Det er ikke mer enn dette som skal til når man snakker om et omsetningsfall på 1,2 prosent, sier han.

Her kan du lese mer om