JURISTER OM HYDRO-OPSJONENE: - Ulovlig milliondryss i Hydro

Hydros styreleder Jan Reinås hadde ikke lov til å dele ut så mye som 210 millioner til 35 sjefer. Det slår juseksperter fast.

Publisert:

Årsaken er at styret betaler ut mye mer penger for sjefenes opsjoner enn hva de har fullmakt til fra Hydros generalforsamling.
Særlig Hydro-sjef Eivind Reiten og konserndirektør Tore Torvund, har fått langt mer enn hva som er nedfelt i opsjonsprogrammet generalforsamlingen har gitt grønt lys til.

Reiten fikk onsdag 28 millioner kroner. Torvund fikk 24 millioner.
Dette har de ikke anledning til, mener Hugo Matre, som er førsteamanuensis i selskapsrett ved Universitetet i Bergen.

Les også: 28 millioner i plaster på såret, økt pensjon og lønnsøkning på 20 prosent var ikke nok for Eivind Reiten. Han ville ha mer
- Må ha fullmakt

- Fusjonen er vedtatt av generalforsamlingen, og dersom håndteringen av opsjonene hadde inngått som en del av beslutningsgrunnlaget til generalforsamlingen da de vedtok fusjonen, hadde dette vært greit.
Men jeg har ikke sett noe til fullmakter eller redegjørelser om opsjonene, sier han.
Matre har interessert seg spesielt for fusjonen mellom Hydro og Statoil. Han har lest fusjonsdokumentene, og forelest om fusjonen. Nå stusser han over manglende fullmakter.
Ole Tom Ones, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og partner i det verdensomspennende advokatfirmaet DLA Piper, er enig med Matre.
- Jeg ville ikke sittet i styret og bestemt dette og så betalt ut så store beløp av selskapets penger uten å ha generalforsamlingen med meg. Styret må lage en innstilling, som så legges frem for godkjenning i generalforsamlingen, sier han.
I allmennaksjeloven slås det fast at generalforsamlingens retningslinjer for disse programmene skal være bindende for styret. Regjeringen Stoltenberg sørget for å innskjerpe loven på dette punktet i fjor, nettopp for å gi aksjonærene og generalforsamlingen større innflytelse over selskapenes opsjonsprogrammer.
I Hydros årsrapport, som ble godkjent av generalforsamlingen, er retningslinjene for opsjonsprogrammet klare: Der heter det at deltagerne ikke kan hente ut opsjonsgevinster som er større enn fastlønnen hvert år.
Men denne uken fikk for eksempel konserndirektør Tore Torvund en opsjonsgevinst på fem ganger årslønnen. Konsernsjef Eivind Reiten fikk seks ganger årslønnen.
I tillegg er flere av opsjonene som nå er gjort om til kontanter, ennå ikke opptjent. Det vil si at de uten denne ukens styrevedtak ikke var innløsbare før neste år eller i 2009.
Mener de har lov

Aftenposten fikk i går ikke kontakt med styreleder Jan Reinås i Hydro. Kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen mener at styret har hatt de nødvendige fullmakter. Men til tross for gjentatte forespørsler de siste dagene, har hun ikke dokumentert overfor Aftenposten når, eller på hvilken måte, styret har fått denne fullmakten.
- Hydros styre mener at både generalforsamling og aksjonærene løpende er orientert om kompensasjonsordning for ledende ansatte på det nivå som styret mener er relevant for aksjonærene. Og i forbindelse med avviklingen av opsjonsordningen, så mener styret at det absolutt har hatt fullmakt til å avvikle ordningen på den måten som er besluttet, sier Ditlev-Simonsen til Aftenposten.
Hun vil ikke si hvorvidt det ble gjort en juridisk vurdering av styrets fullmakter i forkant av opsjonsvedtaket.
- Jeg ønsker ikke å gi detaljer informasjon om Hydros interne saksbehandling, sier hun.

Følg denne saken:

Meld deg på E24s nyhetsbrev- få et utdrag av nyhetene på mail. Det er gratis

Meld deg på E24s Hydro-varsel- motta en SMS hver gang vi skriver om selskapet.

Les alt om Hydro-opsjonene:

  • 28 millioner i plaster på såret, økt pensjon og lønnsøkning på 20 prosent var ikke nok for Eivind Reiten. Han ville ha mer
  • Jus-eksperter sier at Hydro-styret har brutt loven med gavepakken til Hydro-direktørene
  • Eivind Reiten fikk også økt pensjonen
  • Andre statseide selskaper er skeptiske til det Hydro har gjort
Publisert:

Her kan du lese mer om