Kommentar: Hvorfor ikke gjøre noe helt konkret for likestillingen?

I et likestillingspolitisk drømmescenario skal alle barn ha frihet til å velge sin egen måte å være jente og gutt på. Slik er det ikke i dag, sier direktør for arbeidsliv Nina Melsom i NHO og likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

Direktør for arbeidsliv Nina Melsom i NHO og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
Likestilling i næringslivet
 • Hanne Bjurstrøm
 • Nina Melsom
Publisert:

Gammeldagse holdninger og manglende målrettet og langsiktig innsats gjør at arbeidslivet går glipp av både mannlige sykepleiertalenter og dyktige, kvinnelige elektrikere.

Barrierene for å velge utradisjonelt er for høye.

Det kjønnsdelte arbeidslivet figurerer som et problem i mange 8. mars-taler landet rundt. Det med rette.

Vi har noen gode prosjekter som tar sikte på å få flere mannlige barnehagelærere og helsefagarbeidere, eller kvinnelige ingeniører og rørleggere. «Jenter og teknologi» er et slikt prosjekt.

Målsettingen er å øke kvinneandelen i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet. Et annet eksempel er «Menn i helse» som tilbyr menn som mottar støtte fra Nav et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. 

Prosjekter som disse må følges opp, prioriteres og brukes som inspirasjon i likestillingsarbeidet. 

Gode prosjekter er likevel ikke nok, vi trenger mer trykk, spredning og samordning fra myndighetene for å få bukt med det kjønnsdelte arbeidslivet.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet om skoleåret 2019/2020 viser at gutter dominerer blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

Kjønnsforskjellene innenfor de mannsdominerte programmene har holdt seg stabil over tid. Det er størst overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse og oppvekstfag.

Likevel ses en økning siden 2009 fra 12 til 21 prosent i andelen gutter som søker seg til helse- og oppvekstfag. I tillegg har andelen gutter som søker seg til design og håndverk økt fra 10 til 26 prosent i løpet av de siste 10 årene. 

Det største problemet er at innsatsen kommer for sent. Når jenter og gutter i ungdomsskolen skal velge yrke og utdanning, er mulighetshorisonten for mange allerede snevret inn.

Forestillingene om hva gutter og jenter passer til og kan gjøre begynner allerede i barnehagen, hvor barna møttes med stereotype kjønnsoppfatninger. Barnehagebarn har et enormt læringspotensial, og kan for eksempel lære tre språk fra de er rundt et år.

Denne tidlige læringsfasen kan utnyttes ved å gi barna flere arenaer å spille på, utvikle flere ferdigheter, interesser og tilby en mer mangfoldig lek.

Nå har Regjeringen fått en historisk mulighet til å ta tak i likestillingsutfordringene som barn og unge møter. Ung i dag-utvalget, ledet av Loveleen Brenna, har servert dem en smørbrødliste med gode tiltak som vi mener vil utgjøre en stor forskjell i fremtidens arbeidsliv.

Vi støtter en slik satsing – ikke bare ut fra prinsipielle likestillingshensyn, men også fordi det er helt nødvendig for oss som samfunn.

Les også

Ketchupeffekt for kvinnelige toppsjefer

Ung i dag-utvalget foreslår et kompetanseløft for likestilling i barnehagen og skolen. Målet er å sikre at gutter og jenter får like muligheter, og at de ikke begrenses av tradisjonelle kjønnsnormer. Det handler ikke om pekefingre mot Batman drakter og prinsessekjoler, men om å utvide mulighetsrommet for barna.

Metoden er å legge til rette for at barnehage- og skoleansatte kan reflektere over egne holdninger, oppfatninger og forestillinger om hva det vil si å tilhøre forskjellige kjønn og hvem som passer til hva.

Kun 15 prosent av norske arbeidstagere jobber i yrker med tilnærmet jevn kjønnsfordeling. 1/3 av alle yrkesaktive kvinner arbeider innenfor helse- og sosialtjenestene, hovedsakelig i offentlig virksomhet. For næringslivet er det naturligvis en fordel å kunne rekruttere fra hele befolkningen når de skal få de beste hodene og hendene.

Et mer likestilt arbeidsliv vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og lette finansieringen av fremtidens velferd. 

Nå håper vi at Regjeringen benytter muligheten, og tar et ordentlig grep og gjennomfører kompetanseløftet slik Ung i dag-utvalget foreslår. Det vil komme både barna, samfunnet og arbeidslivet til gode.

God 8. mars!

Les også

Kjendiser spytter inn millioner i Ringnes og Sundes «Tripadvisor» for likestilling

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Likestilling i næringslivet
 2. Likestilling
 3. Arbeidsliv
 4. Utdanningsdirektoratet
 5. Kommentar

Flere artikler

 1. Gründere undersøker coronaeffekt på likestilling

 2. Undersøkelse: Hver femte permitterte føler seg diskriminert

 3. Betalt innhold

  Staten styres av hvite: Nå tar regjeringen selvkritikk for lite mangfold

 4. Fra «gullskjørt» til grønne brobyggere – generasjonsskifte i styrerommet!

 5. Mari-Ann svidde av sparepengene som 45-åring og kjøpte seg sjark