Nav med ny matching-tjeneste for arbeidsgiver og -søker

Nav vil koble arbeidsgivere og søkere utenfor arbeidslivet med spesielle behov. Ny digital løsning skal gjøre det lettere å finne rett person.

Publisert:

Nav gjennomførte i fjor høst en kartlegging av norske arbeidsgivere for å finne ut hva som må til for å få tilsatt flere av dem som står på utsiden av arbeidslivet.

– Det er mange arbeidsgivere som kunne tenke seg å ansette noen med hull i CV-en, eller som har nedsatt funksjonsevne, problemet er at det er altfor vanskelig å finne noen som passer på den aktuelle arbeidsplassen, sier Kjetil Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav.

Nav utvikler digitale løsninger nå som skal gjøre det mulig å matche personer som har stått lengre utenfor arbeidslivet med potensielle arbeidsgivere.

Les også

SSB: Arbeidsledigheten steg til 3,4 prosent i mai

– Et problem Nav kan løse

– Dersom vi klarer å finne rette arbeidstageren vil det være mulig å få mange flere ut i arbeid, sier Hugvik.

Nav har allerede laget en ny portal, arbeidsplassen.no, hvor arbeidssøkere og arbeidsgivere kan finne hverandre. Med den nye løsningen, som bygger videre på denne, ønsker nav å målrettet bistå dem som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet på egen hånd.

Kjetil Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav.

– Med et slikt verktøy vil vi lettere kunne utnytte potensialet i norsk arbeidsmarked, sier Hugsvik

I første omgang vil Nav lage et verktøy hvor deres ansatte kan søke opp arbeidssøkere som trenger ekstra hjelp til å komme i arbeid, og presentere dem for potensielle arbeidsgivere.

– På sikt ønsker vi å utvikle en tjeneste hvor også arbeidsgivere kan finne nye arbeidstagere de kan inkludere, sier Hugvik.

Han sier de vil begynne å teste ut tjenesten i løpet av høsten, og håper gradvis å gjøre den mer tilgjengelig for både arbeidssøkere og arbeidsgivere.

Vil spare offentlige kroner

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup mener dette er et viktig bidrag for å øke sysselsettingen. Det er mange arbeidsgivere som melder om at det er krevende å finne de rette medarbeidere.

Astrup sier teknologi gjør det mulig å tilby enda bedre tjenester til befolkningen, og dersom vi skal utnytte potensialet i teknologien holder det ikke å bare digitalisere analoge prosesser.

– Vi må tørre å løse oppgavene på helt nye måter. Hvis tjenestene i tillegg er enkle og trygge å bruke, slik at folk velger å ta dem i bruk, tror jeg det er gode muligheter for å oppnå økonomiske gevinster, sier Astrup.

Han peker på at utviklingen av en slik tjeneste i Nav gjør det lettere for folk i en livssituasjon hvor man har mistet jobben, og skal finne en ny.

– Ved hjelp av denne tjenesten kan arbeidsgivere finne riktig kompetanse som er tilpasset deres behov på en god måte, sier Astrup.

Les på E24+

Sykelønnsreformen som aldri kom

60 prosent av lønnen dekkes

Nav sine nye digitale løsninger er en del av inkuderingsdugnaden som ble startet tidlig i 2018. Regjeringen ønsker å utnytte bedre tider, og økt etterspørsel etter arbeidskraft, til å få flere som står på utsiden av arbeidslivet inn i ordinære jobber.

– Ved å tilsette noen med hull i CV-en, eller nedsatt funksjonsevne, kan arbeidsgiver få refundert opp til 60 prosent av lønnsutgiftene, sier Hugvik.

Han legger til at de også har utviklet nye digitale løsninger for arbeidsmarkedstiltak. Slik at det blir lettere for bedrifter å benytte praksisplass, og andre tiltaksordninger.

Publisert:
Gå til e24.no