Fikk medhold i tingretten: Postens søksmål mot Volvo kan fremmes i Norge

Lastebilprodusentene mente de ikke kunne saksøkes i Norge, men ble ikke hørt.

ØKONOMISK TAP: Posten Norge krever erstatning for de økonomiske tap de ble påført da de kjøpte lastebiler av produsenter som siden 1997 har drevet et ulovlig prissamarbeid. Volvo Norge trekkes inn i saken som solidarisk ansvarlig.
Publisert: Publisert:

Oslo tingrett har kommet frem til at Postens søksmål mot Volvo og fire andre lastebilprodusenter kan fremmes i Norge. Det fremgår i kjennelsen som ble avsagt søndag.

Søksmålet har bakgrunn i et vedtak i EU-kommisjonen fra 2016, da lastebilprodusentene ble ilagt milliardbøter for å ha drevet kartellsamarbeid siden 1997.

Posten Norge krever erstatning for det økonomiske tapet de ble påført som følge av kartellsamarbeidet. I Oslo tingrett viste Postens advokat Rasmus Asbjørnsen til beregninger på at Posten kan ha betalt 166 millioner kroner for mye for lastebilene de har kjøpt i perioden, på grunn av det ulovlige prissamarbeidet.

Les også

Posten saksøker Volvo og 14 andre selskaper for kartellvirksomhet

Ikke omfattet av vedtaket

Lastebilprodusentenes advokater mener at Volvo Norge AS, som det eneste norske selskapet på listen over saksøkte, blir dratt inn i saken for å fungere som et «anker», slik at de andre, utenlandske selskapene kan tas til retten i Norge.

Volvo Norge var ikke blant selskapene som ble bøtelagt i EU-kommisjonens vedtak, men Posten mener de likevel er solidarisk ansvarlig for tapet de er påført.

Luganokonvensjonen, som handler om internasjonale verneting, var sentral i begge parters argumentasjon da spørsmålet ble tatt opp i Oslo tingrett 18. og 19. juni.

Konvensjonen gir rett til å trekke inn utenlandske saksøkte for å «unngå risiko for uforenlige avgjørelser som følge av separat behandling». Posten fremholdt samtidig at Volvo Norge uansett må holdes ansvarlig for tapet, noe som ble viktig i tingrettens vurdering.

«Selskapet kan ikke ha vært uvitende om det langvarige og omfattende samarbeidet Volvo-konsernet har hatt med andre lastebilprodusenter, og må anses å ha medvirket til dette», mente Posten, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett.

Les også

Posten: – Har betalt 166 millioner kroner for mye etter kartellsamarbeid

Søkte om immunitet

Etter tingrettens syn «er det få objektive holdepunkter for at Volvo Norge AS har deltatt i samarbeidet kommisjonsvedtaket gjelder», men likevel finnes det enkelte faktiske forhold som knytter dem til vedtaket.

«For det første er selskapet en del av samme konsern som flere av selskapene som er
adressater for vedtaket. For det andre har det norske selskapet opplagt solgt Volvo-lastebiler i den perioden kartellsamarbeidet pågikk. For det tredje fremgår det av kommisjonsvedtaket at Volvo-konsernet søkte om immunitet for samtlige datterselskaper, og retten forstår det slik at dette omfattet også Volvo Norge AS», skriver tingretten i sin vurdering.

Tingretten kommer til slutt frem til at norske domstoler har jurisdiksjon over samtlige krav som er fremmet i saken, og viser til Luganokonvensjonens artikkel 6.

Det er ikke fastsatt dato for hovedforhandlingen. Lastebilprodusentene Volvo, Iveco, Daf, Man og Daimler har fått ankefrist frem til 24. august.

Publisert:

Her kan du lese mer om