Bertel O. Steen krever 20 millioner fra revisor etter regnskapstrøbbel

Bilforhandleren går til sak mot PwC etter at bilinnredningsselskapet Salibor gikk konkurs.

BILGIGANT: Forhandler Bertel O. Steen er blant Norges største bilselskaper.

Foto: Tore Meek NTB scanpix
Publisert:,

Tvisten kommer i kjølvannet av konkurser i selskapene To Jo AS og Salibor, som bygget om varebilchassis fra Bertel O. Steen til minibusser.

Konkursene førte til et tap for Bertel O. Steen Østfold på 39,5 millioner kroner, skrev NRK i februar i fjor.

Salibor, som tidligere het Iseveien Bilinnredning AS, gikk konkurs i 2014.

I fjor sommer slo Sarpsborg tingrett fast at det konkursrammede selskapet ikke hadde opptrådt illojalt overfor sin leverandør Bertel O. Steen, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad.

Like fullt hadde bilforhandleren tapt enorme beløp på konkursen, fordi de ikke hadde fått betalt for leveransene til de blakke selskapene.

Les også

Veireno-sjef Jonny Enger idømt fengselsstraff

Krever 20 mill

Nå er det selskapenes revisor i PricewaterhouseCoopers (PwC) som må forsvare seg i Oslo tingrett, viser sluttinnleggene fra domstolen, som E24 har fått tilgang til.

Advokatene i Wiersholm begrunner søksmålet med påstand om at revisoren har brutt revisorloven, som fastsetter «at revisor plikter å erstatte den skade som revisor forsettlig eller uaktsomt har voldt under utførelsen av oppdraget sitt.»

Bilforhandlerens advokat Magnus Hellesylt i Wiersholm ønsker ikke å kommentere saken overfor E24, men viser til informasjonen som fremkommer i sluttinnlegget levert til Oslo tingrett.

Les på E24+ (for abonnenter)

Kampen om rederkongen Anders Jahres gigantformue

«Saksøker vil anføre at Saksøker har lidt et totalt økonomisk tap på NOK 19,939.859 som kreves erstattet av Saksøkte, hvorav hele summen knytter seg til fordringer meldt i konkursboet til Salibor AS (tidligere kalt Iseveien, benevnes heretter «Iseveien»), skriver Wiersholm-advokaten i sluttinnlegget.

Hellesylt skriver videre at revisorens mangelfulle revisjon av regnskapet til Iseveien er grunnlaget for erstatningskravet, og hevder at revisoren ville oppdaget feil i regnskapet dersom han «hadde gjennomført tilstrekkelige og nødvendige revisorhandlinger i samsvar med revisorloven og tilhørende standarder».

Revisor burde ha oppdaget at Iseveien var insolvent lenge før det ble begjært oppbud, skriver Hellesylt.

Les også

Svenske Tetra Pak gir seg i patentstriden – norske melkekartonger vant frem

Avviser kravet – mener Bertel O. Steen selv er ansvarlig

Revisosjonsselskapets advokat Terje Granvang i Advokatfirmaet Arntzen de Besche sier til E24 at de mener kravet er uberettiget.

For øvrig viser han til sluttinnlegget der han skriver at Bertel O. Steen etter omstendighetene selv må bære tapet.

«Tapet som søkes dekket gjennom kravet mot revisor oppstod som følge av at BOS selv i sterk egeninteresse – med ønske om å utvikle egen virksomhet og beholde relasjonen til en viktig kunde – bega seg inn på et høyst risikabelt foretagende. Ved å yte omfattende kreditt til Salibor eksponerte BOS seg for en betydelig og synbar kommersiell risiko. Det er ikke erstatningsinstituttets oppgave å gjenopprette BOS’ lidte skade som følge av at denne tapsrisikoen realiserte seg», heter det i sluttinnlegget fra Granvang.

Han anfører at Bertel O. Steen kjente til kredittordningen med de to konkursrammede selskapene, og subsidiært at styret i bilforhandleren har opptrådt uaktsomt og ansvarsbetingende. «Bertel O. Steen må holdes ansvarlig for manglende kontroll med egne daglige ledere, manglende tilsyn med egen kredittpraksis og manglefulle internkontrollmekanismer», skriver Granvang.

Han bestrider videre at det foreligger feil i årsregnskapene for Salibor i årene 2011, 2012 og 2013.

Det er satt av 15 dager i Oslo tingrett til saken, som skal begynne 1. oktober.