Økokrim henlegger korrupsjonsaken mot Kongsberg Gruppen

Etter to og et halvt år konkluderer Økokrim med at en tidligere salgssjef har bedrevet «omfattende økonomisk utroskap» og tappet Kongsberg Gruppen for minst 180 millioner kroner. Han blir nå tiltalt mens saken mot konsernet blir henlagt.

ETTERFORSKNINGEN FERDIG: Tidligere konsernsjef Walter Qvam (t.h.) og styreleder Finn Jebsen i Kongsberg Gruppen kom i medienes og næringsministerens søkelys da Økokrim siktet konsernet for korrupsjon i 2014. Arkivbilde.
Publisert:

Økokrim er nå klare med sin konklusjon etter å ha etterforsket Kongsberg Gruppens virksomhet i Romania, der man mistenkte at det hadde foregått korrupsjon. Siktelsen ble kjent i februar 2014.

Økokrim skriver i en uttalelse at Kongsberg Gruppen og datterselskapet Kongsberg Defense & Aerospace «henlegges etter bevisets stilling».

– Økokrim har tatt ut tiltale mot en tidligere salgssjef for Øst-Europa i Kongsberg Defense Communications (KDC) for grov økonomisk utroskap, hvitvasking og grov skatteunndragelse, skriver Økokrim videre.

Forsvareren til den tidligere salgssjefen sier til E24 at hans klient ikke ønsker å uttale seg i detalj om den alvorlige tiltalen:

– De avtaler han inngikk i Romania på vegne av Kongsberg var i Kongsbergs interesse. Så han erkjenner ingen straffskyld for utroskap, sier forsvarer Christian B. Hjort til E24.

– Beriket salgssjefen og andre utenfor selskapet

Økokrims mistanker gikk ut på at det hadde foregått brudd på korrupsjonslovgivningen i forbindelse med at Kongsberg Gruppen leverte avansert kommunikasjonsutstyr til det offentlige og hæren i Romania fra 2000 til 2008. Kontraktene hadde en anslått verdi på over 1,4 milliarder kroner (se oversikten over de mange Romania-kontraktene i faktaboksen nederst i saken).

Det man nå tar ut tiltale for er det Økokrim beskriver som «tapping» av Kongsberg Defense for minst 180 millioner kroner. Pengene skal ha vært fordekt som betalinger til agenter og en underleverandør, mens de altså fant veien til salgssjefen og hans partnere, ifølge Økokrim.

Marianne Djupesland i Økokrim

– Pengene er benyttet til å berike salgssjefen og andre utenfor selskapet, skriver Økokrim, som vil ta saken inn for Asker og Bærum tingrett, trolig først i 2017.

Økokrim skriver i tiltalen at salgssjefen skal ha sørget for utbetalinger fra konsernet til selskaper som i realiteten ikke leverte noen konsulenttjenester, og at pengene skal ha havnet i lommen hans og til hans partnere.

Personen har vært siktet siden etterforskningen startet samtidig med ransakingene i Kongsbergs kontorer vinteren 2014.

– Hvem er disse andre utenfor selskapet, og vil det kunne bli nye siktelser?

– Det fremgår av tiltalen at disse er ulike selskaper og personer i Romania. Vi ser ikke for oss nye siktelser nå ut fra det vi vet i dag, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland til E24.

Kongsberg Gruppen har samarbeidet med Økokrim i forbindelse med den omfattende etterforskningen, som også har involvert bistand fra myndighetene i Romania, Sveits og Isle of Man. Økokrim mener den tiltalte plasserte pengene på konto i blant annet Sveits, og at dette heller ikke ble rapportert som inntekt til norske skattemyndigheter.

– Etterforskningene har vært krevende, fordi mange av opplysningene ligger utenfor Norges grenser. Vi har blant annet måttet hentet inn konto- og selskapsopplysninger fra andre land, og ikke minst snakke med vitner i Romania, sier Djupesland og legger til at de nå hadde kommet til et punkt der de kunne konkludere i saken.

Ifølge Djupesland er strafferammen for grovt økonomisk utroskap seks års fengsel.

– I denne saken kommer i tillegg skatteunndragelse og hvitvasking, men hva straffepåstanden blir i retten, vil ikke jeg uttale meg om nå.

Les også

Økokrim og Kongsberg Gruppen vurderer agentavtaler forskjellig

Tror ikke flere i Kongsberg er involvert

Marianne Djupesland i Økokrim forklarer hva «tappingen» av over 180 millioner faktisk innebærer:

– Dette er et folkelig begrep for økonomisk utroskap, og innebærer at man handler i strid med selskapets interesser. Her betyr det rett og slett at han har kastet Kongsberggruppens penger ut av vinduet, for å si det enkelt. Han har blant annet brukt noen av disse pengene på å berike seg selv.

Hvor mange millioner som den tiltalte skal ha sittet igjen med selv er fortsatt noe uklart:

– Vi har en viss oversikt over hvor mye han har tatt selv, men vi må understreke at saken har avdekket et innviklet pengetransaksjonsssystem, så det har vært krevende å komme til bunns i hvor mye penger som til slutt har havnet hos ham.

– Det er nå ingen bevis på at Kongsberggruppen har drevet med korrupsjon?

– Siktelsen mot Kongsberg-gruppen er henlagt etter bevisets stilling. Det reises altså ingen straffesak mot selskapet, sier Djupesland i Økokrim.

– Tyder noe på at flere i selskapet er involvert?

– Nei, vi har ikke funnet grunn til å mistenke noen andre enn denne salgssjefen.

– En riktig avgjørelse

Kongsberg Gruppen sendte tirsdag ut en børsmelding der de også bekrefter nyheten, og poengterer at selskapet ikke lenger er under etterforskning. Styreleder Finn Jebsen er glad for at saken nå er avklart og henlagt for selskapets del:

LESTE IKKE RAPPORT: Kongsberg Gruppen hyret selv inn PricewaterhouseCoopers til å granske Romania-virksomheten da de ble oppmerksomme på at det kunne ha foregått mistenkelige transaksjoner. Styreleder Finn Jebsen fikk søkelyset på seg for styrets og ledelsens behandling av rapporten etter at de la saken til side. Han erkjente at han selv ikke hadde lest PWC-rapporten.

– Vi er glade for at det ikke er funnet bevis for korrupsjon i Kongsberg Gruppen, og at saken er henlagt, sier Jebsen til E24.

Samtidig understreker han at han ser meget alvorlig på at Økokrim har tiltalt en tidligere ansatt i Kongsberg Gruppen for økonomisk utroskap.

– Vi ser meget alvorlig på dette. Vi vil følge med på straffeprosessen og utfallet i den, sier Jebsen.

Kongsberg Gruppen avskjediget den tidligere salgssjefen i 2015 som følge av opplysninger som Økokrim avdekket.

– Denne saken har gitt en særlig innsikt i potensialet for å bli rammet av omfattende straffbare handlinger, sier Jebsen i en uttalelse.

Styrelederen peker også på at det har vært et spesialteam i konsernet som har bistått Økokrim i to og et halvt år med alt de har spurt om.

– Det har vært en grundig prosess og avgjørelsen om å henlegge saken er en riktig avgjørelse.

Les også

Uklart tips trigget Kongsberg-granskingen

Han peker også på at det har vært en belastende og ressurskrevende prosess å håndtere denne prosessen samtidig som virksomheten skal drives videre som vanlig.

Jebsen sier at selskapet mener at alle relevante fakta omkring saken nå har blitt belyst gjennom prosessen og at henleggelsen etter deres oppfatning er «en riktig avgjørelse».

Styrelederen poengterer i en uttalelse at selskapet, både før og etter at siktelsen ble klar, har jobbet med å skjerpe og stramme inn på det interne regelverket, og at EY (Ernst & Young) har gjennomgått selskapets rutiner.

Les også

- Har ikke hatt en lederrolle

Les også

Brukte Kongsberg som prakteksempel mot korrupsjon

Les også

- Vi har alltid hatt nulltoleranse

Publisert:

Her kan du lese mer om