ENHJØRNING: Salvador Baille skriver om Square. En såkalt enhjørning, altså et privatselskap med en verdi på én milliard dollar eller mer.

Kommentar: Har markedet mistet troen på enhjørninger?

Den turbulente børsnoteringen av Square kan ha signalisert en ny tendens blant teknologi-investorer.

  • Salvador Baille
    Salvador Baille
    Daglig leder i Intelis, et rådgivningsfirma innen innovasjon, teknologiledelse og forretningsutvikling.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

19. november ble nok et teknologiselskap børsnotert på Nasdaq, USAs aksjemarkedet for teknologibedrifter. Selskapet er Square , og har utviklet en liten betalingskortleser som man putter inn i kontakten til høretelefonen i mobilen eller nettbrett. Med denne lille terminalen kan hvilken som helst butikk la kundene betale med kort uten å måte betale dyrt for en fullverdig salgs- og kortterminal.

Idéen har definitivt kommersielt potensial. Square muliggjorde transaksjoner for 23 milliarder dollar i 2014 og vokser raskt. Ikke overraskende ga den siste finansieringsrunden som privatselskap en verdsettelsen på ikke minst enn seks milliarder dollar. Square var en såkalt enhjørning , altså et privatselskap med en verdi på én milliard dollar eller mer.

Likevel ble ikke børsnoteringen noen suksess. Til tross for en sterk prisøkning ved selve børsnoteringsdagen landet selskapet på en verdi rundt fire milliarder dollar, altså en verdinedgang på ca. tretti prosent.

For en informert investor kommer dette ikke som en overraskelse.

For det første taper Square penger. Mye penger. Ifølge dokumentasjonen levert til SEC (Security and Exchange Commission) i forbindelse med børsnoteringen har selskapet tapt nesten 350 millioner dollar de siste tre årene. Enda verre er at forretningsmodellen ikke virker bærekraftig. Salgsprosessen er tidskrevende, mens avkastingen per kunde er lav. Tapene har dermed økt i nesten samme takt som inntektene.

For det andre opererer Square i betalingsmarkedet, som er veldig konkurranseutsatt. Risikoen er stor for at selskapet aldri klarer å levere sorte tall. Dette er eksplisitt nevnt i dokumentet til SEC som en av risikoene for investorene.

For det tredje er presentasjonen laget for potensielle ny aksjonærer i forkant av børsnoteringen full av motsetninger og vanskelig å forholde seg til. Svakheter som setter hvilken som helst seriøs investor på vakt blir presentert som styrker. Målsegmentet som beskrevet i brosjyren (små butikker) er det som selskapet faktisk har vokst minst på de siste årene. Og så videre.

Square er ikke alene. Flere andre tidligere enhjørninger blør. Investeringsselskapet Fidelity har nedskrevet verdien av dets investering i Snapchat (nok en enhjørning uten nevneverdig inntjening) med ikke mindre enn tjuefem prosent. Twitter og skylagringsselskpet Box har opplevd en tøff reise som børsnoterte selskaper. Når markedet først våkner til en virkelighet som har lite med tidligere framtidsløftene å gjøre, reagerer det nådeløst.

Dette har store implikasjoner, både for teknologiselskaper og for investorer.

For teknologiselskapene betyr en sånn utvikling at private investorer kommer til å være mer forsiktige i framtiden. Det kan bli vanskeligere å skaffe seg kapital basert på løfter om å «erobre verden». En ny realitet kan oppstå, der private investorer vil se mer nøye på fundamentale konsepter som bærekraftige forretningsmodeller, fortjeneste, og konkurranselandskapet.

Dette kan derimot bety gode nyheter for norske gründere, som ikke er etablert i Silicon Valley, New York eller London og som dermed ikke har samme tilgang til kapital. Når investorer begynner å tenke mer på rimeligheten i selskapets utsikter enn på hvordan de kan klare å selge aksjeposten videre til nestemann, blir kanskje konkurransen om kapital - og talent- mer rettferdig.

For investorer er blødende enhjørninger derimot dårlige nyheter. Hvis trenden blir vedvarende, betyr det at et viktig verktøy for å sikre seg høy avkasting kan bli borte. Institusjonelle investorer, som er forpliktet til å ha sikre verdier i sin portefølje kan bli tvunget til å nedskrive aksjeposten i sånne selskaper eller selge aksjene i et marked som peker nedover.

Flere dårlige børsnoteringer av teknologienhjørninger kan også bety at en ny IT-boble er i ferd med å sprekke.

I en verden som drukner i lite gjennomsiktige derivatkontrakter kan dette lede til nok en finanskrise, med uante konsekvenser.

Publisert:

Her kan du lese mer om