Familievold koster 6 milliarder i året

Vold i nære relasjoner koster samfunnet opp mot 6 milliarder kroner hvert år, viser en ny rapport.

TALLFESTER: Kostnadene som påføres samfunnet på grunn av vold i nære relasjoner er nå tallfestet i en fersk rapport. Justisminister Grete Faremo tror det vil gjøre det lettere å forebygge voldsbruken.
  • NTB
Publisert: Publisert:

I en rapport laget av Vista Analyse på anmodning fra Justisdepartementet, fremkommer det at mellom 75.000 og 150.000 mennesker hvert år utsettes for vold fra en som står dem nær.

Dette utgjør 2-4 prosent av befolkningen, skriver Aftenposten.

Ifølge rapporten er den totale, samfunnsøkonomiske kostnaden av denne volden på mellom 4,5 og 6 milliarder kroner i året:

– Min erfaring fra næringslivet er at makten oftere tar tak i det som kan telles i kroner og øre. Med denne rapporten får vi bekreftet en bekymring vi allerede hadde, om at vold i nære relasjoner har et stort omfang. At den er såpass konkret gjør det lettere å arbeide med målrettede tiltak, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

Tapt arbeidsfortjeneste som følge av at voldsofre faller utenfor arbeidslivet, er den største kostnaden for samfunnet – rundt 2,5 milliarder kroner årlig. Kostnader til politi, rettsvesen, helsevesen og hjelpeapparat for ofre, utgjør rundt 2-2,4 milliarder kroner hvert år. Her er barnevernet den største posten.

– At dette er første gang vi får se kostnadsanslag for denne type kriminalitet, gir grunn til ettertanke. Jeg tror vi ikke har sett betydningen av å få denne volden belyst fordi den er så usynlig, sier Faremo.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Gir 200 millionertil Romania

  2. Regjeringen vil myke opp aksjeloven

  3. Politijurister frykter flere henleggelser

  4. Polititopper på oppvaskmøte hos Faremo

  5. Ingen løfter om våpen fra Faremo