Høyre vil åpne kontrollsak om lønnsstøtten: – Forsøker å omgå loven

Innretningen for lønnsstøtten hindrer flere bedrifter i å få pengene de ble lovet. Nå kan det bli mat for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Peter Frølich (H) vil anbefale komiteen å åpne kontrollsak om regjeringens lønnsstøtte.
Publisert:

– Lønnsstøtten var et av de viktigste tiltakene Stortinget hadde for å få næringslivet gjennom siste coronabølge. De fikk et løfte om at dersom de holdt sin del av avtalen og ikke permitterte, så skulle norske myndigheter holde sin del av avtalen og dekke deler av lønnskostnadene, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Peter Frølich (H).

Les også

Mener regjeringens lønnsstøtte bommet fullstendig: – Folk ble lurt

Han mener regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak. Bakgrunnen er at bedriften som betaler ut lønn etterskuddsvis, slik de aller fleste i reise- og utelivsbransjen gjør, ikke fikk lønnsstøtte for januar 2022. Den tekniske innretningen har fått skarp kritikk både fra NHO, Fellesforbundet og fra reise- og utelivsbransjen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ved flere anledninger uttalt at det ikke er aktuelt å endre på innretningen. I en redegjøring til kontroll- og konstitusjonskomiteen gjentar Vedum standpunktet.

Tirsdag 17. januar vil Høyre anbefale komiteen å åpne kontrollsak mot regjeringen. kontrollsak mot regjeringen. Første steg mot et formelt kritikkvedtak fra komiteen.

– Etter å ha lest regjeringens versjon av saken, mener Høyre at Støre-regjeringen forsøker å omgå loven. De gir en juridisk grunn for det, så jeg anklager dem ikke for å bevisst bryte Stortingets lov. Vår konklusjon er at de tar feil av Stortingets intensjon, og at loven ikke er fulgt opp riktig, sier Frølich.

Les også

Måtte betale tilbake lønnsstøtten: – Hardt slag i fjeset

NHO: – Må ryddes opp i

Næringspolitisk fagdirektør Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv håper nå komiteen vil stemme for å åpne kontrollsak.

– Vi opplever at partier på begge sider i politikken forstår det uheldige i denne saken, og dette var også partier som bidro sterkt til at lønnsstøtteordningen kom på plass. Vi forventer at komiteens medlemmer nå har forstått alvoret i situasjonen, og de store konsekvensene dette har hatt for bedrifter i hele Norge. Bedrifter føler seg lurt, og svarene som er gitt er ikke tilfredsstillende, sier Bjørndal.

Han understreker at saken ikke bare handler om tap for bedriftene, men også om å opprettholde tillit til det politiske systemet.

– Både vi og Fellesforbundet har vært tydelig i at denne saken må ryddes opp i. Nå har kontroll og konstitusjonskomiteen en mulighet til å gjøre det.

Publisert: