Gjelsvik jakter millioner fra tidligere finansrådgiver

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik og familien krever tilbakebetalt 2,5 millioner som hans far lånte ut til en finansrådgiver. Mannen selv har ikke møtt opp når saken har blitt behandlet i rettssystemet.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har lenge forsøkt spore opp et millionbeløp som faren lånte ut før han døde.
Publisert: Publisert:

I januar 2018 ble kommunalministerens far Kjell Gjelsvik besøkt av en ung finansrådgiver fra Stavanger og en ukjent mann på gårdstunet i Naustdal i Sunnfjord.

Han ble da tilbudt en årlig rente på ti prosent mot et lån på 2,5 millioner kroner til et eiendomsprosjekt i finansrådgiverens selskap MVD Invest.

Det viser en forliksklage mot Stavanger-mannen, som endte med en fraværsdom i Forliksrådet i Bergen i juni 2019. Mannen er i dag 32 år gammel.

Kort tid etter at pengene ble utbetalt til selskapet, skal Kjell Gjelsvik ha fått mistanke om at noe ikke helt stemte. Han trengte pengene tilbake, men fikk unnvikende svar fra finansrådgiveren.

Les på E24+

Se oversikt: Dette tjente de 1000 best betalte advokatene i 2021

Døde brått

I august 2018 stoppet mannen å svare på telefonoppringninger og meldinger.

Det ble starten på prosessen med å finne pengene og stille han til ansvar. Den påfølgende høsten gikk Kjell Gjelsvik til politianmeldelse av han.

Gjelsvik skulle aldri få vite hva som hadde skjedd med pengene han hadde investert. Kort tid etter politianmeldelsen ble han brått syk og døde. Tilbake sto familien med mange spørsmål om hva som hadde skjedd med millionlånet.

– Det vi er opptatt av er at [finansrådgiveren] har gått under jorden med 2,5 millioner kroner fra min far, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik til E24.

E24 har gjennom flere ulike kanaler forsøkt å komme i kontakt med 32-åringen i forbindelse med denne artikkelen. Hverken på sin registrerte bostedsadresse, via familiemedlemmer eller andre kjente tredjeparter har han besvart E24s henvendelser.

Har du informasjon om denne saken? Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post kyrre.kjellevold@schibsted.com eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741242602

Pengene forsvunnet

Gjelsvik og familien fryktet raskt etter farens død at millioninvesteringen kunne forsvinne ut av landet. Derfor tok de ut en arrestbegjæring mot finansrådgiveren som de fikk tingrettens medhold i.

Det betyr at Stavanger-mannen ikke kunne selge, overføre eller pantsette aksjer, eiendom og liknende han eller selskapet eide.

I kjennelsen fra 21. januar 2019 påpeker Bergen tingrett at man anså risikoen for at midler skulle forsvinne så stor at arrest ble vedtatt uten at 32-åringen ble hørt i saken.

Les også

Kommunalministeren i betent konkursstrid: Frykter tap og beskyldes for press

Utfordringen var at finansrådgiveren på papiret ikke eide stort lenger. På selskapets konto, som 2,5 millioner kroner var blitt overført til, var det ifølge namsmyndighetene kun 54.000 kroner igjen i januar 2019. Dette hadde skattemyndighetene allerede sikret seg pant i.

Senere det året ble selskapet tvangsoppløst uten at noe regnskap noen gang hadde blitt registrert. Hvor pengene har forsvunnet, er ukjent, ifølge Gjelsviks advokat Christian Hausvik.

Advokat Christian Hausvik representerer Gjelsvik-familien.

Ifølge arrestkjennelsen har politiet også hatt store utfordringer med å få finansrådgiveren i tale. I september 2019 henla de saken på bevisets stilling, opplyser Vest politidistrikt.

Møtte ikke opp i forliksrådet

Neste skritt for Gjelsvik og familien ble en forliksklage for å få pengene tilbake fra finansrådgiveren. Forliksklagen endte med fraværsdom i juni 2019 mot mannen som valgte å ikke møte opp i Forliksrådet.

Siden dommen falt har man søkt å oppnå kontakt med han for å få millionlånet tilbakebetalt eller tvangsinndrevet, ifølge Hausvik. Det har man foreløpig ikke lykkes med, opplyser advokaten.

Ifølge folkeregisteret er finansrådgiveren bosatt i Norge og har ikke meldt flytting til utlandet. Frem til 2018 var han registrert som boende på en rekke adresser i Bergen.

Skattelistene viser imidlertid at han siden 2017 ikke har betalt skatt i Norge.

– For vår del er det selvsagt viktig at man får tak i både [finansrådgiveren] og de midler han måtte ha. Og dernest at man sørger for i samfunnet at man får satt en stopper for personer som driver den typen virksomhet, sier Sigbjørn Gjelsvik.

I flere rettsprosesser

Kjell Gjelsvik og finansrådgiveren var ikke ukjent for hverandre da de møttes på gårdstunet. Gjelsvik hadde allerede fire år tidligere begynt å investere millionbeløp i obligasjoner som finansrådgiveren solgte som megler i blant annet Solmunde og Jool Capital Partners. Totalt skal disse investeringene ha vært på fire millioner kroner.

Jool skulle senere bli saksøkt og miste konsesjonen fra Finanstilsynet. Selskapet og deres underagenter har vært gjenstand for en rekke avsløringer knyttet tap på kompliserte spareprodukter solgt til eldre, omtalt som «golden oldies».

Jakten på farens penger har ikke påvirket arbeidet som kommunalminister, ifølge Gjelsvik.

De omtalte obligasjonene ble senere investert av faren i selskapet Industriholding Norge, som nå er under konkursavvikling. E24 har tidligere skrevet om kampen kommunalministeren nå fører for å finne ut hva som har skjedd med denne investeringen han og familien arvet.

Gjelsvik og andre investorer har også startet rettslige prosesser mot Industriholding Norges tidligere styreleder Glenn Sundhagen. Ifølge forliksklagen som Gjelsvik og familien rettet mot 32-åringen fra Stavanger, jobbet han også i en kortere periode for Industriholding Norge.

– Ikke påvirket arbeidet som statsråd

Stabssjef Kristne Kallset ved Statsministerens kontor opplyser at de ble informert om rettsprosessene av Gjelsvik før han ble statsråd.

Fordi dommen mot finansrådgiveren falt i 2019, har det ikke påvirket arbeidet som statsråd, ifølge Gjelsvik, som ble kommunal- og distriksminister i april 2022.

Han presiserer at hans ytringer i denne saken er av privat karakter, og ikke som statsråd.

Jakten på pengene pågår imidlertid fortsatt.

– Vi har ennå ikke funnet [finansrådgiveren] eller verdier han måtte ha. Så det er klart at det er en innkrevingsprosess som fortsatt pågår, sier Gjelsvik.

Han beskriver det som tøft å oppdage det faren hadde blitt utsatt for.

– Det er klart at det å oppleve det vi har gjort med [finansrådgiveren] er sjokkerende. Etter far gikk bort, fant jeg ganske umiddelbart ut at han hadde anmeldt han og at ting ikke var som de skulle være, sier Gjelsvik og legger til:

– Jeg har aldri snakket med [finansrådgiveren]. Til tross for at jeg og har prøvd, har jeg aldri vært i kontakt med ham på noe som helst vis, sier Gjelsvik.

– Viktig at samfunnet tar tak i det

Kommunalministeren beskriver en far som møysommelig hadde spart gjennom livet. Tanken med investeringen var å spre risiko, ifølge Gjelsvik.

Resultatet ble noe helt annet.

– Det er åpenbart at den måten [finansrådgiveren] her har operert på, ikke har vært i tråd med det som faren min har hatt som et veldig tydelig ønske: Å investere på en god og trygg måte, sier Gjelsvik.

Han mener det er utrolig viktig at samfunnet tar tak i slike handlinger som det faren opplevde.

– Dette er dessverre ikke noe enestående tilfelle. Derfor mener jeg det er et viktig sakskompleks.

Han peker på at mediene har avslørt mange tilfeller der eldre personer har mistet sparepengene sine på tvilsomme investeringer.

– Det er veldig mange småsparere rundt om i Norge som har klart å spare seg opp penger og investerer det for å oppnå sikkerhet og trygghet for fremtiden på en trygg måte, og så blir de rett og slett lurt inn i den type situasjon som dette er et eksempel på, sier Gjelsvik.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om