Mener elektrifisering har massiv klimaeffekt

Det er ingen tvil. Elektrifiseringen av sokkelen er både lønnsom og nødvendig. Det sier en rapport bestilt av Offshore Norge. - Et bestillingsverk, sier Frp.

LNG-anlegget på Melkøya planlegges elektrifisert. Det har stor effekt på klimaet, sier fersk rapport.
Publisert:

– Det har fra enkelte vært reist tvil om elektrifisering av olje- og gassektoren har klimaeffekt utover Norges grenser, sier Benedicte Solaas. Hun er direktør for klima og miljø i bransjeorganisasjonen Offshore Norge.

Nå mener hun å kunne fastslå det motsatte. Offshore Norge viser til en fersk rapport fra Thema Consulting, som sier at elektrifisering av norsk sokkel vil redusere Europas utslipp.

Rapporten, som er bestilt av Offshore Norge viser følgende:

  1. Utslippene i Europa reduseres med rundt 80 prosent av utslippskuttet som vi får i Norge.
  2. Elektrifisering kan lede til mindre LNG-produksjon, som slipper ut mer klimagasser.
  3. Elektrifiseringen av sokkelen er avgjørende for å nå Stortingets klimamål.
  4. Elektrifiseringsprosjektene er lønnsomme.

– Betydelige reduksjoner

Rapporten hevder at ved å elektrifisere samtlige norske olje- og gassinstallasjoner så vil det naturligvis redusere klimagassutslippene offshore med hundre prosent.

Dette øker sannsynligheten for at Norge sletter kvoter vi har kjøpt i andre land for å kutte utslipp, som videre reduserer kontinentets samlede utslipp.

– Elektrifisering av olje- og gassektoren gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene, ikke bare i Norge, men også globalt. Dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det bli vanskeligere og dyrere å nå klimamålene, sier Solaas.

Equinors Johan Sverdrup er allerede elektrifisert med kraft fra land.

Nettopp fordi Norge eksporterer mye av gassen til Europa vil en elektrifisering av sokkelen ha stor virkning, mener rapporten fra Thema. Dette fordi europeere bruker gassen mer effektivt enn det vi gjør i Norge, hevdes det.

Elektrifisering krever mye kraft, og dette vil dekkes av nye kraftverk i Europa. Disse har «lave eller ingen utslipp», heter det i rapporten fra analyseselskapet. Derfor vil det økte kraftbehovet utgjøre små utslipp sammenlignet med utslippene fra norsk sokkel.

Det siste i rekken av elektrifiseringsprosjekter i Norge er elektrifiseringen av LNG-anlegget på Melkøya. Men dette vil kreve mye energi, og det fryktes at dette kan skape energimangel i Finnmark.

Klimaforsker Asbjørn Torvanger ved Cicero sa til Dagbladet tirsdag at elektrifiseringspolitikken er feilslått, fordi det fører til økt kraftbehov i Europa, som kompenseres av for eksempel tyske kullkraftverk.

– Skattebetalerne tar regningen

Rapporten fra Thema Consulting fastslår at om Norge skal redusere sine utslipp med 50 prosent innen 2030 må elektrifiseringen av sokkelen skje.

Fremskrittspartiet kaller rappoerten et bestillingsverk som konkluderer med at to pluss to blir fem.

– Hverken bransjen, regjeringen eller de andre tilhengerne av dette på Stortinget kommer seg heller ikke unna at tiltaket ikke er nødvendig for å oppnå noen av Norges internasjonale klimaforpliktelser, sier Terje Halleland på Stortinget.

Frp-politikeren mener elektrifiseringen øker presset på kraftnettet og i prosessen gir folk høyere strømpriser.

– Det er skattebetalerne og strømkundene som sitter igjen med regningen for at regjeringen mener det er god politikk å pynte på eget klimaregnskap til en prislapp på over 50 milliarder kroner, sier Halleland.

Rapporten hylles heller ikke av Rødt.

– Det er verdt å merke seg at petroleumsbransjen snudde på elektrifisering da det ble mer lønnsomt for dem. Før argumenterte de for at det ikke hadde noen klimaeffekt. Nå mener de at det har det, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug.

Høyre er på den annen side positiv til rapportens funn.

– Rapporten viser det vi har ment hele veien. Skal vi nå klimamålene våre må vi elektrifisere deler av aktiviteten på norsk sokkel, og det bidrar til utslippskutt utover våre grenser, sier Ove Trellevik.

Publisert: