Nytt skip med russisk aluminium til Norge

For tredje gang siden invasjonen av Ukraina, har et skip med russisk aluminium blitt losset i Oslo. Frakten skal til Raufoss, viser dokumentasjon som E24 har sett.

Stykkgodsskipet «Karen» ved Sjursøyhavna i Oslo mandag ettermiddag. Skipet er det tredje med russisk aluminium til Oslo Havn siden invasjonen av Ukraina, og kommer, i likhet med sin forgjenger «Katre» i desember, fra det estiske rederiet Hansa Shipping.
Publisert: Publisert:

Fredag forrige uke klappet det Malta-registrerte skipet «Karen» til kai ved Oslo havn, lastet med flere tusen tonn aluminium fra russiske Rusal.

Det får E24 bekreftet fra daglig leder Kjetil Hansen i operatøren Seafront Logistics, som fikk oppdraget å losse skipet.

E24 har i tillegg sett dokumentasjon som viser lastens destinasjon: bildelprodusenten Benteler Automitive på Raufoss.

Benteler Automotive er det norske datterselskapet av den tyske familiebedriften Benteler International AG.

E24 har flere ganger bedt morselskapet kommentere lasten på «Karen», men en talsperson for selskapet har kun avgitt en generell uttalelse.

Les på E24+

De skulle aldri vært offshore

Avsenderen, aluminiumsgiganten Rusal, ble grunnlagt av oligarken Oleg Deripaska, som fortsatt har en stor eierandel i selskapet.

Deripaska står på sanksjonslistene både i EU og USA, men etter at han gikk med på å senke eierandelen i Rusals morselskap En+ fra 70 prosent til 44,95 prosent, er hverken Rusal eller metallet som nå har kommet til Norge, underlagt sanksjoner.

Losseren ved Oslo Havn bekrefter overfor E24 at det er aluminium fra Russland om bord på «Karen».

– Båten kom fra St. Petersburg og losset ubehandlet aluminium på vegne av en internasjonal klient, sier Hansen.

Denne klienten er Glencore, bekrefter han på direkte spørsmål.

Vil forkorte kjeden

En talsperson for Benteler Group har tidligere bekreftet overfor E24 at Benteler kjøper aluminium fra en stor trader, som blant annet mottar aluminium fra Rusal.

En innkjøper for Benteler ved Raufoss som tidligere har uttalt seg i lokalavisen, ønsker ikke å besvare spørsmål og viser videre til morselskapet.

Selskapet har blant annet fått spørsmål om de kan bekrefte eller avkrefte at lasten om bord på «Karen» er aluminium fra Rusal.

De har også blitt spurt om de har signalisert til sine tradingpartnere at de ikke lenger ønsker å få levert aluminium fra Rusal.

En talsperson ved Benteler Group i Salzburg i Østerrike skriver i en e-post at de tar sitt sosiale ansvar på alvor. De svarer imidlertid ikke på spørsmålene fra E24.

Les også

Her losses ny last med russisk aluminium i Norge

– Overholdelse av regler [«compliance»] er solid forankret i vår forretningspraksis. Det er derfor en fast bestemt regel at vi følger loven. Kontrakter tildeles kun til selskaper som ikke er på noen sanksjonsliste. Våre tradingpartnere er også forpliktet til å opptre på samme måte, skriver talspersonen.

– Samtidig jobber vi kontinuerlig med å forkorte og å styrke forsyningskjedene våre. For eksempel er vi for tiden i samtaler med en norsk leverandør for også å dekke deler av aluminiumsbehovet vårt lokalt.

Selskapet har i etterkant ikke besvart gjentatte spørsmål om lasten om bord på «Karen».

Kontrakt fra 2020

Det er Bentelers tradingpartner Glencore som gjennomfører bestillingene og kjøper inn metallet for dem, ifølge dokumentasjonen og operatøren som losset «Karen».

Pressekontakt Charles Watenphul i Glencore sa til E24 i mars i fjor at de ikke kan kommentere opplysninger om sine kunder.

Watenphul gjentar budskapet over telefon mandag denne uken, men viser samtidig til en uttalelse fra mars 2022 hvor Glencore fordømmer Russlands invasjon av Ukraina.

Glencore og Rusal inngikk i april 2020 en langtidskontrakt om forsyning av 6,9 millioner tonn aluminium. Av disse skulle 1,6 millioner tonn leveres mellom 2021 og 2024, ifølge Reuters.

Også Rusal har fått tilsendt spørsmål om bestillingene fra Glencore og Benteler.

En pressekontakt for Rusal har besvart e-posten med å vise til en tidligere E24-artikkel hvor Oleg Deripaska omtales som eier av Rusal, noe selskapet mener er misvisende. Selskapet ønsker også å understreke at Deripaska ikke lenger kan utnevne styremedlemmer, og at hele styret er uavhengig av ham.

E24s spørsmål forble imidlertid ubesvart.

Foreslo særnorske tiltak

Lasten på «Karen» ble den tredje russiske skipslasten med aluminium til Oslo siden mars 2022.

Fra før har stykkgodsskipene «Lazurite» og «Katre» begge ankommet samme havn med samme type last.

To andre laster med russisk aluminium hadde anløp i Oslo før Russlands invasjon av Ukraina, viser 2022-tallene fra Oslo Havn.

Russiske «Lazurite» ankom Oslo Havn med aluminium i mars. Det var første aluminiumslast til Oslo etter invasjonen av Ukraina, og den siste med et russisk skip.

Etter «Lazurite» foreslo Rødt og Venstre særnorske straffetiltak, og ba om at norske havner ble stengt for russiske skip.

I mai ble norske havner stengt for russiske fartøy, med unntak av fiskefartøy, etter at Norge tilsluttet seg EUs sanksjoner.

Men den russiske lasten er fortsatt ikke underlagt sanksjoner, til tross for at Oleg Deripaska fortsatt eier 45 prosent av Rusals morselskap En+, som igjen eier 57 prosent av Rusal.

Dermed kan russisk aluminium fortsatt komme til norske havner, så lenge det ikke er om bord russiske skip.

Høyre: Unngå gråsonehandel

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) i utenriks- og forsvarskomiteen har fått oversendt informasjon om den seneste skipslasten fra E24.

Schou oppfordrer på generelt grunnlag alle selskaper til å gjøre grundige vurderinger av egen handel, og minner om at alle norske selskaper er forpliktet til å forholde seg til sanksjonsregimet.

Stortingsrepresentant og medlem i utenriks- og forsvarskomiteen, Ingjerd Schou (H), her avbildet i 2019.

– Varer som ikke er omfattet av sanksjoner, vil være lovlig å importere, men det er likevel helt nødvendig for norske selskaper å gjøre vurderinger av om de kan velge alternativer til handel med russiske selskaper, sier den tidligere statsråden.

Høyre forventer at regjeringen gjør løpende vurderinger av om særnorske unntak fra EUs sanksjoner skal oppheves, opplyser Schou.

– Og vi har klare forventninger til at også private selskaper går igjennom og vurderer egen praksis for å sørge for at det ikke gjennomføres gråsonehandel.

Publisert:

Her kan du lese mer om