Tidligere Yara-direktør saksøkte staten – får ingenting

Tidligere viseadministrerende direktør i Yara, Daniel Clauw, saksøkte staten for lidt tap og fremtidig inntektstap, etter å ha blitt frifunnet i Yara-saken.

Publisert:

Nå er det klart at Clauw ikke får noen erstatning. Det kommer frem i dommen fra Oslo tingrett.

«Samlet finner retten at Clauw er nærmest til å bære det tapet han har lidt på grunn av etterforskning og straffeforfølgingen. Erstatningen skal falle bort,» skriver tingretten i sin dom.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte dommen.

Mener han forklarte seg «usannferdig»

Retten mener at Clauw var nærmest til å forstå at en etisk betaling til Libya og avtale med betaling til ministerens sønn i India kunne medføre etterforskning.

«Han er nærmest til å ta den erstatningsrettslige risikoen for dette. Det er ikke noe dagligdags ved handlemåtene. det var ingen rimelig grunn for handlingene, og de skyldtes ikke tilfeldige misforståelser. Han hadde mulighet til å stille spørsmål. Han hadde videre tid til å tenke seg om», skriver tingretten.

Videre har retten har kommet frem til at Clauw i avhør etter fengslingen i mai 2012, kom med «usannferdige» forklaringer om Libya-forholdet.

«Han hadde mer kunnskap om forhold han forsto var av interesse for etterforskningen som han ikke forklarte seg om. Han forklarte seg så forbeholdent at det ga et uriktig bilde,» skriver tingretten i dommen.

Clauw saksøkte staten etter at Statens sivilrettsforvaltning i fjor avslo søknaden om erstatning for uberettiget straffeforfølgning.

Les også

Tidligere Yara-topp saksøker staten for over 17 millioner

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om