Nav: Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 900 personer fra februar til mars.

Publisert:

Ferske tall fra Nav viser en fortsatt nedgang i arbeidsledigheten.

Antallet registrerte helt ledige falt med 900 personer fra februar til mars, ifølge tallene.

Ved utgangen av måneden var det registrert 66.300 helt arbeidsledige.

– I løpet av første kvartal i år har antall helt ledige gått ned med 2.800 personer, og andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Tallene er i stor grad som ventet, både av økonomer og Norges Bank.

– Ledigheten var i tråd med forventningene, men det er ikke nok for å få renteheving allerede i juni, sier Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov til E24. Han mener nøkkeltallene må ligge på den sterke siden av Norges Banks prognoser for at det skal trigge en heving før sommeren.

– Denne uken har vi sett litt høyere enn ventet AKU-ledighet, en god del svakere detaljhandel og NAV-ledighet som ventet, så i sum venter vi ingen heving før i september, sier han.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets tror neste renteheving blir i september.

DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal er samme oppfatning. Mot rentemøtet i juni tror han norsk inflasjon og BNP vil bli viktig, i tillegg til den internasjonale situasjonen.

– Bildet internasjonalt med utsikter til lavere renter tynger også den norske rentebanen og tilsier september-heving fremfor juni, sier Aamdal til E24.

Det er i Hordaland og Rogaland at arbeidsledigheten har falt mest. Det kobler Vågeng til økte oljeinvesteringer og bedringen i oljerelatert næringsliv.

Bruttoledigheten, altså både helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Les også

Spetalen mener SV skaper flere fornøyde Nav-ere

Les også

SSB: Arbeidsledigheten øker

Les også

– Tror effekten av USAs bloddoping ligger bak oss

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om