Gryende optimisme i oljefylket

Høyere oljepris og en svakere krone gjør at optimismen blant bedriftene i Rogaland er på sitt høyeste nivå siden 2014, ifølge en fersk undersøkelse. Men i resten av Vestlands-fylkene er fremtidstroen fallende.

OPTIMISME: Optimismen stiger i Rogaland viser Vestlandsindeksen fra Sparebanken Vest og Respons Analyse.
Publisert: Publisert:

Olje- og gassrelaterte virksomheter går stadig bedre, noe som indikerer at todelingen av vestlandsøkonomien er betraktelig mindre.

Det viser den ferske Vestlandsindeksen som utarbeides av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse fire ganger i året.

Torsdag presenteres resultatene for fjerde kvartal, som viser at bedriftsledere i Rogaland er stadig mer positive til fremtiden.

– Denne økte forventningen skyldes nok den siste tids økte oljepris og svekkelse av kronen. Vi ser også at den positive utviklingen i lønnsomhet følges opp av høyere investeringsforventninger, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest.

– Går litt motstrøms

Hun mener det mest interessante fremover er i hvor stor grad optimismen materialiserer seg i form av konkrete investeringer.

– Hvis dette skjer, vil det helt klart skape positive ringvirkninger i flere bransjer på Vestlandet, forteller hun.

Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Totalt 700 bedriftsledere har svart på undersøkelsen som sendes ut én gang i kvartalet.

Rogaland trekkes frem av banken som et fylke som går bedre enn man har sett tidligere.

– Rogaland går litt motstrøms i forhold til de andre vestlandsfylkene, og oppgangen her kan blant annet tilskrives ny optimisme i olje- og gassrelatert virksomhet, som har høyere forventninger til lønnsomhet enn bedrifter skjermet for næringen, for første gang siden andre kvartal 2014, sier Fresvik.

Størst forventning i oljen

Ifølge resultatene fra undersøkelsen melder bedrifter i oljefylket om økt etterspørsel, sysselsetting, lønnsomhet og investering. Særlig de bedriftene som har en moderat andel av omsetningen knyttet til olje og gass driver den positive utviklingen i fylket.

Bedrifter med mer enn 50 prosent av omsetningen i olje og gass har nå høyest forventning til lønnsomhet. Det er første gang siden 2014 dette skjer.

Les også

Laveste arbeidsledighet på fem år: – Vi kan trygt si at vi er over den verste kneiken

– Det er selvsagt positivt at bedrifter hvis omsetninger er relatert til olje og gass, ser lysere på fremtiden, og at den sterke drivkraften i økonomien som denne typen bedrifter representerer, kommer tilbake til tidligere nivåer. Men det ser ikke ut til at bedriftene i resten av Vestlands-økonomien tror på det, sier Fresvik.

– En bekymring

Samlet sett for Vestlandet er det derimot slik at den moderate økningen man har sett flater noe ut. Moderat tilbakegang i alle underkategoriene bidrar til utflatingen.

– Det er en bekymring at det kan synes som om vekstforventningene i vestlandsøkonomien totalt sett begynner å stabilisere seg. Det tilsier at økonomien kanskje ikke klarer å vokse tilstrekkelig fremover for å møte nye utfordringer, sier Fresvik.

Les også

Kutter krisepakker i neste års statsbudsjett

Forventningsindeksen i Rogaland stiger kraftig fra 61,8 forrige kvartal til 68,8 i fjerde kvartal. Hele 29 prosent av bedriftene i fylket forventer å ansette flere i neste kvartal.

– Forventningsindeksen for Sogn og Fjordane går tilbake fra forrige kvartals måling på 66,7 til 64,3. Bedriftsledere i fylket forventer bedret etterspørsel, lønnsomhet, samt økt sysselsetting de neste seks måneder, men nedjusterte investeringsforventninger bidrar likevel til å senke den totale forventningsindeksen for fylket, sier Fresvik.

I Hordaland melder bedriftslederne om nedjusterte forventninger for andre kvartal på rad. Forventningsindeksen ender på 64,5, ned fra 66 i forrige kvartal.

For Møre og Romsdal sin del faller forventningsindeksen moderat fra 65,2 til 64,5. Det er særlig forventningene om lavere lønnsomhet og investeringer som trekker ned fylkets forventninger.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om