Gryende optimisme i oljefylket

Høyere oljepris og en svakere krone gjør at optimismen blant bedriftene i Rogaland er på sitt høyeste nivå siden 2014, ifølge en fersk undersøkelse. Men i resten av Vestlands-fylkene er fremtidstroen fallende.

OPTIMISME: Optimismen stiger i Rogaland viser Vestlandsindeksen fra Sparebanken Vest og Respons Analyse.

Foto: Staff Reuters
Publisert:

Olje- og gassrelaterte virksomheter går stadig bedre, noe som indikerer at todelingen av vestlandsøkonomien er betraktelig mindre.

Det viser den ferske Vestlandsindeksen som utarbeides av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse fire ganger i året.

Torsdag presenteres resultatene for fjerde kvartal, som viser at bedriftsledere i Rogaland er stadig mer positive til fremtiden.

– Denne økte forventningen skyldes nok den siste tids økte oljepris og svekkelse av kronen. Vi ser også at den positive utviklingen i lønnsomhet følges opp av høyere investeringsforventninger, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest.

– Går litt motstrøms

Hun mener det mest interessante fremover er i hvor stor grad optimismen materialiserer seg i form av konkrete investeringer.

– Hvis dette skjer, vil det helt klart skape positive ringvirkninger i flere bransjer på Vestlandet, forteller hun.

Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Foto: Sparebanken Vest

Totalt 700 bedriftsledere har svart på undersøkelsen som sendes ut én gang i kvartalet.

Rogaland trekkes frem av banken som et fylke som går bedre enn man har sett tidligere.

– Rogaland går litt motstrøms i forhold til de andre vestlandsfylkene, og oppgangen her kan blant annet tilskrives ny optimisme i olje- og gassrelatert virksomhet, som har høyere forventninger til lønnsomhet enn bedrifter skjermet for næringen, for første gang siden andre kvartal 2014, sier Fresvik.

Størst forventning i oljen

Ifølge resultatene fra undersøkelsen melder bedrifter i oljefylket om økt etterspørsel, sysselsetting, lønnsomhet og investering. Særlig de bedriftene som har en moderat andel av omsetningen knyttet til olje og gass driver den positive utviklingen i fylket.

Bedrifter med mer enn 50 prosent av omsetningen i olje og gass har nå høyest forventning til lønnsomhet. Det er første gang siden 2014 dette skjer.

Les også

Laveste arbeidsledighet på fem år: – Vi kan trygt si at vi er over den verste kneiken

– Det er selvsagt positivt at bedrifter hvis omsetninger er relatert til olje og gass, ser lysere på fremtiden, og at den sterke drivkraften i økonomien som denne typen bedrifter representerer, kommer tilbake til tidligere nivåer. Men det ser ikke ut til at bedriftene i resten av Vestlands-økonomien tror på det, sier Fresvik.

– En bekymring

Samlet sett for Vestlandet er det derimot slik at den moderate økningen man har sett flater noe ut. Moderat tilbakegang i alle underkategoriene bidrar til utflatingen.

– Det er en bekymring at det kan synes som om vekstforventningene i vestlandsøkonomien totalt sett begynner å stabilisere seg. Det tilsier at økonomien kanskje ikke klarer å vokse tilstrekkelig fremover for å møte nye utfordringer, sier Fresvik.

Les også

Kutter krisepakker i neste års statsbudsjett

Forventningsindeksen i Rogaland stiger kraftig fra 61,8 forrige kvartal til 68,8 i fjerde kvartal. Hele 29 prosent av bedriftene i fylket forventer å ansette flere i neste kvartal.

– Forventningsindeksen for Sogn og Fjordane går tilbake fra forrige kvartals måling på 66,7 til 64,3. Bedriftsledere i fylket forventer bedret etterspørsel, lønnsomhet, samt økt sysselsetting de neste seks måneder, men nedjusterte investeringsforventninger bidrar likevel til å senke den totale forventningsindeksen for fylket, sier Fresvik.

I Hordaland melder bedriftslederne om nedjusterte forventninger for andre kvartal på rad. Forventningsindeksen ender på 64,5, ned fra 66 i forrige kvartal.

For Møre og Romsdal sin del faller forventningsindeksen moderat fra 65,2 til 64,5. Det er særlig forventningene om lavere lønnsomhet og investeringer som trekker ned fylkets forventninger.

Her kan du lese mer om