«Huskapperen» vil klage saken til Strasbourg

Høyesterett avviste anken fra «huskapperen» Arne Vigeland, nå vil han klage til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Foto: Mattis Sandblad VG
Publisert:

Huskapper Arne Vigeland vil klage saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter å ha fått anken avvist, skriver Budstikka.

– Jeg kan bekrefte at det vil bli arbeidet med en slik klage, sier advokat Trygve Staff til avisen.

Tidligere fondsforvalter Arne Vigeland ble i oktober dømt til 120 dagers fengsel i Borgarting lagmannsrett for å ha fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo i 2014.

Vigeland anket saken videre til Høyesterett, og torsdag meddelte ankeutvalget at anken ikke tillates fremmet, skrev E24 torsdag formiddag.

«Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning
utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett», het det i slutningen.

Et enstemmig utvalg fant at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet, var konklusjonen.

Vigeland ble må ifølge dommen i fengsel. I tillegg må han betale 410.000 kroner i erstatning til naboen, samt 224.000 kroner til If Skadeforsikring.