Apotekene omsetter for milliarder - men tjener nesten ingenting

Apotek 1, Boots og Vitus skylder på prisregulering på legemidler, og sterkere konkurranse fra helsekost- og dagligvarebutikker for å forklare den svake fortjenesten.

KONKURRERER: Vitus apotek, Boots og Apotek1 er åpne for å utvide tjenestetilbudet sitt dersom regjeringen sier ja.

Publisert:

De tre store apotekkjedene i Norge åpner stadig flere utsalgssteder - og nordmenn handler medisiner og kosmetikk for milliarder hvert år.

Likevel tjente to av de tre største norske apotekkjedene mindre penger i fjor. Tar man et nærmere blikk på driftsregnskapene, er det tydelig at noe ikke fungerer.

Samlet sett hadde Boots, Apotek 1 og Vitus en omsetning på nesten 20 milliarder kroner i fjor.

Samlet overskudd for de tre: 451 millioner kroner.

TØFF KAMP: Administrerende direktør Øyvind Winther i Apotek 1

Bjørn Thunæs

Ifølge administrerende direktør Øyvind Winther i Apotek 1 er det ekstrem konkurranse om kundene som ligger bak utviklingen - og det er ikke bare apotekene som er med i kampen.

- Vi merker konkurransen ikke bare fra de andre apotekkjedene, men også fra andre helse- og velvære butikker samt dagligvarekjedene. Det er tøffere kamp om kundene i tillegg til at nye reguleringer fra staten legger sterkt prispress på bransjen, sier han til E24.

Winther legger til at strenge regler rundt medisinpriser er med på å presse resultatmarginene til selskapene.

Prisene på de fleste medisiner er satt av staten og kan dermed ikke endres av apotekene.

Alle kjedene melder at størsteparten av deres fortjeneste kommer fra varer som også selges i helsekost- og dagligvarebutikkene. Denne konkurransen gjør at prisene på disse varene presses ned. I tillegg velger mange å kjøpe smertestillende og lignende varer hos dagligvarebutikkene, fremfor å gå på apoteket.

Apotek 1 holdt marginene nesten uendret i fjor, mens konkurrentene Norsk Medisinaldepot og Boots marginer falt med henholdsvis 0,5 prosent og 0,2 prosent.

Ingen av selskapenes resultatmargin var over 3 prosent. Boots hadde den laveste med 0,55 prosent etter bunnlinjen krympet for tredje år på rad. Siden 2011 har selskapets resultat før skatt falt med 50 millioner kroner.

Bekrefter

Heller ikke Norsk Medisinaldepot som eier Vitus-apotekene, klarte å øke fortjenesten i fjor til tross for solid økning på topplinjen. Selskapets omsetning endte på 9,41 milliarder kroner opp litt over 50 millioner fra året før, mens resultatet før skatt falt med 30 millioner kroner til 267 millioner kroner.

- Vi er fornøyde med resultatet, men vi merker at konkurransen er hard, sier daglig leder Asgeir Moripen i Norsk Medisinaldepot.

- Vi selger mest av hudkremer og slike varer. Vi merker derfor godt konkurransen fra helsekost- og dagligvarebutikkene som også tilbyr disse varene, fortsetter han til E24.

Boots som er minst av de store apotekkjedene i Norge bekrefter at konkurransen er en stor utfordring også for dem.

Vil tilby mer

Alle kjedene bekrefter at de ser på mulighetene for å utvide tjenestetilbudene sine i kampen mot fallende marginer.

Stortinget behandler nå en melding om at apotekkjedene skal få lov til å tilby enkle helsetjenester som fornying av resepter og førstehjelp for mindre alvorlige sykdommer.

Bransjedirektør Alisdair Munro i Virke kunnskap og teknologi tror disse reglene kan bli viktige for at kjedene skal kunne opprettholde den tilstedeværelsen de har i lokalmiljøene i dag.

- Prisen på bransjens varer er i dag strengt regulert av myndighetene noe som igjen påvirker bunnlinjene deres. Derfor vil det være bra for kjedene å kunne utvide tilbudet med enkle helsetjenester, samtidig som det vil gi et bedre helsetilbud for folk flest, sier han til E24.

Han legger til at apotekenes åpningstider og beliggenhet der folk ferdes, vil kunne medføre at flere oppsøker profesjonell hjelp tidlig ved mistanke om tilstander som kan ha en alvorlig helsemessig effekt.

Ifølge en undersøkelse fra Virke ville 59 prosent av Norges befolkning vært villige til å oppsøke apotekene for konsultasjon om helsespørsmål. 74 prosent kunne tenkt seg å slippe å reise til legen hver gang en resept måtte fornyes.

Avventende

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil ikke si noe mer om Virkes og apotekkjedenes ønsker før stortingsmeldingen foreligger, men understreker at han tror det er mer å hente fra norske farmasøyter.

– Jeg er opptatt av at vi tar i bruk kompetansen som farmasøytene besitter til det beste for pasientene. Den teknologiske utviklingen har ført til at apotekene nå tilbyr nye tjenester, og jeg tror vi vil se flere tjenester ved apotekene i fremtiden. I legemiddelmeldingen, som vi tar sikte på å legge frem våren 2015, vil en styrking av farmasøytenes rolle i helsetjenesten bli vurdert, sier han til E24.

- Legemiddelgjennomganger og -samtaler der farmasøyten bidrar til at pasientene får bedre forståelse av behandlingen og dermed blir mer motivert til riktigere bruk av legemidlene kan være et godt verktøy for å bedre legemiddelbruken i befolkningen. Om det er hensiktsmessig at myndighetene stimulerer apotekene til å tilby nye oppgaver, vil også blir drøftet i meldingen, fortsetter Høie.

Les også:

Ingen oversikt over antibiotika-verstingerAqualistopp: - En av de siste juveleneApotekstreiken avvergetMekling på overtid i apotekoppgjøretKroatia: 300 leger tiltalt i korrupsjonssak