Antall helsefagarbeidere på sykehusene minker

Mens antall høyere lønnende sykepleiere øker. - Det virker som vi har litt for mye penger her i landet, sier Delta.

DYRT OG INEFFEKTIVT: Fagforeningen Delta mener trenden med færre helsefagarbeidere og en økning i antall høyere lønnede sykepleiere, er en dyr og ineffektiv måte å organisere på.
Publisert: Publisert:

Det blir stadig færre helsefagarbeidere på norske sykehus. Samtidig øker antall høyere lønnede sykepleiere. Fagforeningen Delta mener dette er en ineffektiv og dyr måte å organisere på.

Siden 2007 er antall legeårsverk ved helseforetakene økt med 20 prosent. Antall sykepleierårsverk har i samme periode økt med 10 prosent.

Samtidig har antall årsverk med helsefagarbeidere (tidligere kalt hjelpepleiere) falt med 14 prosent.

Det viser en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Rapporten er utarbeidet for Delta, den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

– Det virker som vi har litt for mye penger her i landet, sier nestleder Erik Kollerud i Delta til Dagens Næringsliv.

LES OGSÅ: Helsepersonell risikerer å bli rustestet

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter skrev i en rapport i 2008 at Norge har lav legeproduktivitet sammenlignet med andre land i Europa.

Delta mener dette er en problemstilling som kan løses ved å bruke og utvikle kompetansen som helsefagarbeiderne har. Dermed kan legenes tid frigjøres til pasientbehandling.

– Dette viser at vi sannsynligvis betaler en høyere pris enn andre land for samme oppgaver fordi vi aksepterer å skyve ut dem med lav utdannelse og erstatte dem med folk med høyere utdannelse.

LES OGSÅ: Politikere krever opprydning om helsetall

- Det er klart at du kunne hatt en god lønnsutvikling for mange hjelpearbeidere for kostnaden ved å erstatte en hjelpepleier med en lege, sier Kollerud.

Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten mener på sin side at reduksjonen i antall helsefagarbeidere har sammenheng med at det er blitt færre oppgaver for denne yrkesgruppen.

Det kommer av økt behov for spesialistkompetanse og som følge av mer dagkirurgi som gir mindre behov for innleggelser, mener hun.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no