FÆRRE SØKER PATENT: Bråbrems for nye oppfinnelser

Stadig færre gjør som Petter Smart i år: antall søknader om nye varemerker og patenter stuper, sammenlignet med i fjor.

Publisert: Publisert:

Det viser tall fra Patentstyret som E24 har fått tilgang til.

Antall patentsøknader fra januar til og med mai i år har gått ned med hele 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Bråbremsen inkluderer utenlandske aktører som vil ha enerett på sine oppfinnelser i Norge.

Nordmenns oppfinnertrang holder seg mer stabil: Antall patentsøknader med minst én norsk søker hittil i år er 533, mot 529 i 2008.

Søknadsras for varemerker

Men tallene for registrering av nye varemerker er dystre, også for norske søkere.

Patentstyret har fått rundt 25 prosent færre søknader i årets første kvartal sammenliknet med 2008, etter at søknadsinngangen stagnerte fullstendig tredje kvartal i fjor. Her er nedgangen størst i antall norske søknader.

- Tallene for merkevaresøknader er veldig klare, og der ser vi svingningene fort. Disse søknadene følger konjunkturene, sier avdelingsdirektør i Patentstyret, Otto Scharff.

Han gir finanskrisen skylden for nedgangen, og er ikke glad for utviklingen.

- Det er bekymringsfullt at antall søkere har gått drastisk ned. Utvikling av navn, logo og merkevarer er viktige indikatorer på innovasjonsaktiviteten, sier Scharff.

Etter dotcom-boblen for snart ti år siden, tok det hele syv år før antall søknader om registrering av varemerker krøp opp på samme nivå som før krisen.

Krise kan gi patent-boost

Scharff mener det kan ta en stund før vi ser en større nedgang i norske patentsøknader.

- Det er litt for tidlig å si at den lille nedgangen i norske søknader skyldes finanskrisen, siden patenter har et lenger innovasjonsløp i bedriftene, sier Scharff.

Patentsøknader er ofte et resultat av langvarig forskning og investeringer.

- Men det blir spennende å følge utviklingen og se om det blir et fall fremover.

For det er ikke gitt at oppfinnsomme sjeler landet rundt legger bånd på patentiveren i disse krisetider. Ifølge Scharff viser undersøkelser at innovasjonstrangen er større når økonomien tørker inn.

Men om strømmen av patentsøknader bremser opp, kan det bli alvorlig for norsk næringsliv.

- Hvis budsjettene går til løpende drift og det ikke blir satt av midler til forskning og utvikling, betyr det på sikt at norsk næringsliv vil komme konkurransemessig dårligere ut internasjonalt, sier Scharff.

Flere økonominyheter på E24

Publisert: