Dommen mot lakseoppdretteren Isqueen er rettskraftig

Totalt 125.000 laks døde mens selskapet unnlot å varsle, ifølge dommen. Nå har Høyesteretts ankeutvalg nektet anken fremmet.

LAKSEDØD: 125.000 laks døde i Vestvågøy, uten at oppdrettsselskapet umiddelbart kontaktet Mattilsynet eller veterinær. Laksen på bildet har ingen tilknytning til saken i Lofoten.
Publisert: Publisert:

Oppdrettsselskapet Isqueen ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til 700.000 kroner i bot etter at de ikke gjennomførte helsekontroll, eller varslet Mattilsynet, da rundt 50 prosent av laksen i anlegget døde etter avlusing.

Selskapets advokater anket dommen til Høyesterett, men ankeutvalget traff i forrige uke beslutning om ikke å la anken fremmes.

Dermed er dommen og boten mot Isqueen rettskraftig.

Les også: (+) Dette er de største fiskene i Lakse-Norge

Unnlot å varsle

Selskapets laksemerder lå innenfor en bekjempelsessone for sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA). Forholdet ble avdekket under en inspeksjon ved en brønnbåt i april 2015, lenge etter at oppdrettslaks fra sonen ble fraktet til slakteriet på Stokmarknes i 2013 og 2014, kommer det frem i den ferske dommen.

Det var Mattilsynet som først meldte saken til politiet i oktober 2015, og Økokrim tok over saken i desember 2016.

– Cirka halvparten av fisken døde i oppdrettsanlegget i Lofoten. Da skulle selskapet gjennomført helsekontroll og de skulle varslet Mattilsynet så man kunne funnet ut hva fisken døde av. Vi mente at man ikke visste sikkert hva dødsårsaken var, og da har man plikt til å varsle, og det var lagmannsretten enig i, sa førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim til E24 da dommen i lagmannsretten var avsagt.

Økokrim: – Sender et signal

Fredag uttrykker Istad at Økokrim er fornøyd med ankeutvalgets beslutning.

– For oss er det viktig at Høyesterett har slått fast tydelig og klart at det er et ansvar for bedrifter å ha de tillatelser de har, og handler i henhold til dem, ikke minst på et område som gjelder dyresykdommer. Alt som har med helse å gjøre er viktig, uansett om det er mennesker eller dyr.

– Vi håper dette sender et signal til andre som driver næring, spesielt oppdrett, om at med de store ressursene de har å forvalte følger et stort ansvar om å følge lover og regler, sier Istad.

Les også

Lammer lokalsamfunn: – Vi skal stå’an av. Denne gangen og!

Boten mer enn doblet

Fra tingretten hadde selskapet og dets daglige leder fått en bot på 300.000 kroner, samt 50.000 kroner for brudd på forskriften om kontrollområde for å bekjempe ILA. Dermed ble boten mer enn doblet i lagmannsretten.

– Isqueen AS registrerer at lagmannsretten har økt boten til Isqueen AS i forhold til tingrettens dom. Samtidig konstateres at lagmannsretten ikke tar til følge påtalemyndighetens påstand om botens størrelse, sa selskapets forsvarer, advokat Knut H. Leknes i advokatfirmaet Thommessen da dommen var klar.

Totalt døde om lag 125.000 laks fordelt på fire merder frem til den siste transporten til slakting forlot anlegget i 31. oktober 2014.

Det har så langt ikke lyktes E24 å komme i kontakt med selskapets advokater eller daglig leder.

Publisert:

Her kan du lese mer om