Arbeiderpartiet vil endre i støttepakken til reiseliv: – Det er en katastrofe det som skjer

Regjeringen har møtt krisen i reiselivsbransjen med en egen støtteordning for sesongbedrifter. Men det er ikke alle som kan benytte seg av ordningen, mener Arbeiderpartiet, som foreslår flere endringer for å berge reiseselskapene.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Åsunn Lyngedal (til høyre), mener flere endringer må til for å berge reiselivet.
Publisert:

– Det er en katastrofe det som skjer med reiselivet nå. Vi trenger noen viktige pilarer, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Åsunn Lyngedal.

Hun foreslår å lempe på kravene, slik at flere i reiselivsbransjen kan søke om statlig støtte.

– Veldig mange av reiselivsbedriftene har de største inntektene sine over en kort periode. Disse treffes ikke av kompensasjonsordningen, og må få støtte som sesongbedrift. Vi trenger også å støtte de små bedriftene, selv om de ikke driver en utendørsaktivitet, fordi det er så mange små bedrifter ute i distriktene som ikke vil få noe, fortsetter hun.

For å få kunne få statlig støtte som sesongbedrift, må man etter dagens ordning ha 80 prosent av omsetningen sin innenfor en sesong. Dette vil Arbeiderpartiet senke til 75 prosent. De vil også fjerne dagens krav om utendørsaktivitet.

– Hvor stor betydning har det å senke omsetningskravet med 5 prosent?

– Du treffer litt flere bedrifter. Vi mener at det skal bli enklere å få støtte for de i reiselivet som prøver å få til helårsaktivitet, selv om de har fått til aktivitet utenfor sin hovedsesong.

Les også

NHO vil gjøre fem endringer i kompensasjonsordningen

Les også

Reiseliv-veteran forstår ikke den såkalte krisehjelpen: En utsettelse av problemet

Vil senke minstegrensen

Arbeiderpartiet vil også redusere den nedre grensen for utbetaling i kontantstøtteordningen for bedrifter, som nå ligger på 5.000 kroner. De vil også fjerne egenandelen.

Dette vil kunne finansieres ved å senke maksgrensen for hvor mye kompensasjon som kan utbetales til én bedrift, sier Lyngedal.

– De med høyere omsetning, vil jo også tape mer når omsetningen stanser?

– De store har som regel litt større investorer, og litt sterkere rygg når det kommer en dårlig periode. 10.000 kroner betyr mindre for Thon, enn for Havblikk camping på Nesna.

Arbeiderpartiet vil samtidig tilføre 60 millioner i markedsføringsbudsjettet til Visit Norway, og ønsker at 30 millioner av dette skal gå til markedsføring i Norge.

– Vi trenger at folk bruker penger i Norge, og vi trenger kampanjer for det. Vi trenger også kampanjer for stedene som åpner opp.

Les også

Reiselivet reagerer på ny krisepakke for sesongbedrifter

Les også

Staten med låneordning for pakkereiseselskapene for å sikre refusjon av nordmenns avbestilte ferier

Mer til pakkereiser

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett ble det klart at regjeringen, i tillegg til ordningen for sesongbedriftene, også vil gi statlige subsidierte lån til pakkereisearrangører.

Pengene skal gå til å betale refusjon for pakkereiser som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni, men som har blitt avlyst som følge av coronaviruset.

Rammen på lånegarantien fra regjeringen vil være på to milliarder kroner, og skal administreres av Innovasjon Norge. Regjeringen har foreslått en tapsavsetning på én milliard kroner.

Dette foreslår Arbeiderpartiet å gjøre om til én milliard i tilskudd, og én milliard til lån og tapsavsetning.

– Det er viktig for Arbeiderpartiet å endre den urettferdigheten som ligger i at regjeringen har bedt pakkereiseselskapene låne for å refundere til forbruker penger som de ikke får igjen fra sine leverandører, sier Lyngedal.

Arbeiderpartiets forslag får støtte av handelsorganisasjonen Virke.

– Virke gir sin fulle støtte til Aps reiselivspakke. Om disse forslagene får tilslutning vil det kunne redde mange virksomheter og arbeidsplasser landet over, samtidig som det vil kunne sørge for at folk får pengene de nå har utestående hos pakkereiseselskapene raskere, sier administrende direktør Ivar Horneland Kristensen i en e-post til E24 .

Publisert: