Umoe Restaurants med svake tall

Den hardt pressede investoren Jens Ulltveit-Moe hadde akkurat begynt å se bedring i restaurantvirksomheten. Så kom coronakrisen. Nå er 3.000 av 4.600 ansatte permitterte i Umoe Restaurants.

TAPSSLUK: Jens Ulltveit-Moes Umoe Restaurants tapte 166 millioner kroner i fjor, etter et negativt årsresultat på 64 millioner kroner året før.
Publisert:

Oppdatert 25/4: I første utgave av denne artikkelen var tallene til Umoe Restaurants omtalt som konserntall. Det er nå endret. Umoe Restaurants har ikke noe konsernregnskap lenger, for «forenklingen og kostnadenes skyld», opplyser Umoe Restaurants-sjef Espen Hoff. Konsernet er JUM Holding.

Umoe Restaurants endte med et årsresultat på minus 166 millioner kroner i fjor, viser ferske tall.

– Totalt sett var 2019 et krevende år, sier Espen Hoff, sjef i Umoe Restaurants. Han tok over jobben etter at den tidligere sjefen måtte gå i fjor sommer.

Året før var årsresultatet negativt med 64 millioner kroner. Dermed er tapet på samlede 230 millioner kroner de siste to regnskapsårene.

Umoe Restaurants eier eller har rettighetene til Peppes Pizza, Starbucks, Burger King, TGI Fridays, Blender og Leon fordelt på 437 restauranter og kafeer i Norden.

Les også

Ulltveit-Moe selger elektroselskapet Sønnico

Doblet antall permitterte

Hoff sier hovedårsakene til det dårlige resultatet er utfordringer knyttet til restaurantkjeden TGI Fridays i Norge og til alle virksomhetene i Sverige, der også hurtigmatkjeden Burger King og kafékjeden Starbucks sliter, i tillegg til TGI Fridays.

Driftsresultatet har vært negativt seks år på rad.

Hoff forteller at selskapet har lagt ned flere ulønnsomme restauranter, noe som bidro til at selskapet i vinter begynte å se lys i enden av tunnelen. Veksten var på syv prosent i årets to første måneder.

Men da selskapet var på vei ut av én krise, kom en annen. Umoe Restaurants har nå 3.000 permitterte, av totalt 4.600 ansatte, opplyser Hoff. Det er en dobling fra tidligere 1.500.

Oppsigelser i Sverige

«I mars opplevde datterselskapene en stor nedgang i omsetningen, noe som tilskrives de kraftige tiltakene som myndighetene har iverksatt for å stoppe spredningen av Korona (Covid -19) viruset», skriver styret i årsberetningen.

Espen Hoff, konsernsjef i Umoe Restaurants.

Hoff forteller at selskapet i tillegg har måttet si opp noen av de ansatte, primært i Sverige, som følge av at landet har andre permitteringsregler enn vi har i Norge, men at det i hovedsak er snakk om permitteringer også der.

114 av selskapets restauranter og kafeer er stengt som følge av coronaviruset og påfølgende smitteverntiltak, opplyser Hoff.

– Vi begynner så smått å åpne noen restauranter og kafeer, og håper det ikke blir noen sykdomsmessige tilbakeslag. Det ser noe mer positivt ut nå, sier Hoff.

Nå kan du sjekke hvem som har mottatt kontantstøtte: Les E24s spesial om coronaviruset her.

Strammet opp problembarna

Umoe Restaurants har i flere runder lagt ned restauranter i TGI Fridays-kjeden, senest i april i Fredrikstad og på Jessheim.

– Vi har løst problemene rundt problembarna, med tanke på restaurantene i TGI Fridays. Vi jobber nå med salg av porteføljen, for en viktig del av restruktureringen vår er å konsolidere merkevarene, og bli tydeligere på hvilke kjeder vi skal bygge, sier Hoff.

Husleiekontraktene løper imidlertid videre, uavhengig av om selskapet legger ned restaurantene. Halvparten av det negative resultatet i TGI Fridays i Norge skyldes de nedlagte restaurantene og da primært forpliktelsene i forhold til husleiekostnader, og ledelsen har brukt tid på å forhandle med gårdeierne, ifølge Umoe Restaurants-sjefen.

Store nedskrivninger

Umoe Restaurants hadde netto nedskrivninger på 530 millioner kroner i fjor, går det frem av årsregnskapet.

– En del av ryddejobben handler om å se gjennom alt vi har av verdier og få brukt tid på å utvikle det som har livets rett fremover. Vi har nedskrevet ganske betydelig beløp som en del av ryddejobben, først og fremst dreier det seg om vår Burger King-virksomhet i Sverige og TGI Fridays.

Egenkapitalen til Umoe Restaurants var på 542 millioner kroner ved slutten av fjoråret.

«Fattigere, men klokere»

Ulltveit-Moe inngikk til slutt forlik om salg av hovedkvarteret på Fornebu Hovedgård og gikk med på å selge etter to måneders uenighet med eiendomsinvestor Terje Tinholt.

Salget av hovedkvarteret skjer etter at Ulltveit-Moe har gått på flere smeller knyttet til grønne investeringer.

«Jeg er fattigere, men klokere», skrev Jens Ulltveit-Moe om sine milliardinvesteringer innen fornybar energi i et debattinnlegg i Financial Times ved månedsskiftet.

I innlegget skriver Ulltveit-Moe at han gikk tom for kontanter og at han derfor solgte seg ut av polysilisiumprodusenten Rec. Det ga et realisert tap på 900 millioner kroner. Han hadde da allerede et papirtap på nesten fire milliarder kroner i Brasil, der han satser på å utvinne fornybar energi og bioetanol fra sukkerrøreproduksjon.

Publisert: