Næringsministeren svarer Stortinget om Innovasjon Norge: Sier styret står fritt til å bytte sjef

Næringsministeren skriver til Stortinget at han ikke har instruert styret i Innovasjon Norge, og han avviser at han skjermer Anita Krohn Traaseth. Ifølge statsråden står både dagens og det neste styret fritt til å bytte ut Innovasjon Norge-sjefen, hvis de vil.

I HARDT VÆR: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var i forrige uke med på statsbesøket til Argentina, samtidig som Innovasjon Norge-saken sprakk. Nå er han hjemme igjen for å delta på regjeringens budsjettforhandlinger.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

– Denne saken handler ikke om hva jeg eller departementet mener om hvem som skal være administrerende direktør. Den handler om at departementet har et syn på prosessen i en helt konkret situasjon hvor styreleder har fått beskjed om at han skal byttes ut, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I et intervju med E24 avviser han at det er gitt noen instruks eller ordre til styret i Innovasjon Norge. Røe Isaksen har nå oversendt svaret sitt til de spørsmålene han mottok fra Arbeiderpartiets Terje Aasland på Stortinget.

Det skjer en uke etter at det ble kjent at styreleder Per Otto Dyb trakk seg med umiddelbar virkning.

Styret i Innovasjon Norge hadde over lengre tid hatt en pågående prosess rundt Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth, som kunne ende med at hun ble byttet ut. Men da det ble klart at valgkomiteen ville skifte ut styrelederen på vårens foretaksmøte (generalforsamlingen) fikk styret beskjed om at det var det nye styret som skulle vurdere stillingen til Traaseth.

– Mange av kommentarene i media baserer seg på at dette er en eksplisitt instruksjon av styret, men det har vi altså understreket at det ikke er, sier næringsministeren.

Røe Isaksen gjentar budskapet han har hatt siden saken ble kjent, nemlig at det vil være uheldig for Innovasjon Norge å få ny styreleder og eventuelt bytte toppsjef omtrent samtidig.

– Det er kort tid til styreleder skal byttes ut og det kan oppstå en situasjon der selskapet kan miste både styreleder og daglig leder. Vårt synspunkt var at styret burde ta med i sin vurdering hvorvidt det burde overlates til nytt styre å jobbe med stilling til administrerende direktør, sier Røe Isaksen.

– Dere sier at dere ikke instruerte styret, så ville dere foretatt dere noe hvis styret fortsatte prosessen med daglig leder likevel?

– Hvis, og jeg understreker hvis, man skulle gjort noe måtte departementet da gått til formelle skritt, men det ville vært veldig spesielt å gjøre slik jeg ser det, sier Røe Isaksen.

– Vil det nye styret stå fritt til å gjenoppta diskusjonen og prosessen med Traaseth?

– Det står de ikke bare fritt til, men det forventes at styret løpende vurderer daglig leders stilling og arbeid, sier Røe Isaksen.

Les også

Professor om Innovasjon Norge: – Sterkt problematisk at en statsråd styrer på denne måten

Avviser at han tok initiativ til å bytte styreleder

Den nå avgåtte styrelederen har uttalt til E24 at han var helt innforstått med at han ikke skulle innstilles på nytt, etter å ha sittet i to perioder.

Egentlig ønsket han å sitte ut perioden, men det mente han var umulig etter det han tolket som en beskjed fra næringsministeren om at styret skulle holde seg unna Anita Krohn Traaseth.

I svarbrevet fra næringsministeren hevdes det at styreleder fikk vite at styrelederen ikke ville bli innstilt på gjenvalg den 10. februar, før foretaksmøtet skal avholdes 3. mai. Dette ble også departementet orientert om.

TRAKK SEG: Per Otto Dyb

Deretter skal departementet den 28. februar ha tatt kontakt med Dyb for å «avklare status på prosessen knyttet til administrerende direktør, i lys av valgkomiteens avklaring» om at han skulle byttes ut.

«I denne samtalen kom det frem at styreleder la opp til å starte en formell
prosess med å vurdere administrerende direktørs stilling på styremøtet 1. mars 2018», skriver næringsministeren, og legger til at departementet da uttrykte at det «kunne være uheldig» rett før styreleder skulle skiftes ut.

– Du hevder at det var styrelederens kommende avgang som utløste deres reaksjon. Var det Næringsdepartementet som ville ha Per Otto Dyb skiftet ut som styreleder?

– Valgkomiteen opererer uavhengig, men forankrer naturligvis sine anbefalinger hos eierne. Men initiativet om å skifte ut Dyb kom fra valgkomiteen selv og ikke departementet, sier Røe Isaksen.

– Har du forståelse for at Per Otto Dyb følte at dere instruerte styret når dere som største eier kommer med slike beskjeder?

– Det må jeg ta til orientering, sier Røe Isaksen.

Ingelise Arntsen, som leder valgkomiteen, bekrefter overfor E24 at initiativet om en utskiftning kom fra deres side, og hun skriver at komiteen arbeider «på selvstendig grunnlag med å vurdere styrets kompetanse, kapasitet og sammensetning».

Les også

Innovasjon Norge-styrelederen slår tilbake: Mener han måtte gå etter Isaksen-innblanding

Styreleder ville «se på ledelsen»

I brevet til Stortinget kommer det frem at styrelederen tok kontakt med Næringsdepartementet den 15. desember per telefon, som igjen førte til et møte den 19. desember. Her tok styreleder opp sitt syn på Innovasjon Norge-sjefen og «styrets eventuelle videre vurderinger».

Den 12. januar møtte Per Otto Dyb daværende næringsministere, Monica Mæland, for å informere om at han «ville foreslå for styret en prosess for å se på ledelsen» i Innovasjon Norge. Ifølge Aftenposten har styret i selskapet sendt Anita Krohn Traaseth en liste på 13 forbedringspunkter.

Den gang skal Monica Mæland ha sagt at «hun ikke hadde synspunkter» på styrets eventuelle arbeid med å vurdere Anita Krohn Traaseths stilling.

– Det som har skjedd siden nyttår er at det har blitt klart at Innovasjon Norge skal få ny styreleder. Med to måneder igjen til foretaksmøtet har jeg stilt spørsmål om det er hensiktsmessig for Innovasjon Norge å gå inn i en prosess knyttet til stillingen til daglig leder, sier Røe Isaksen.

– Er det slik at du har forsøkt å skjerme Krohn Traaseth i jobben sin?

– Det er feil. Jeg har ingen mening om hvem som leder Innovasjon Norge, hverken formelt sett eller reelt sett, sier Røe Isaksen.

Han understreker også at han ikke har diskutert Traaseths stilling direkte:

– Jeg har aldri diskutert daglig leder med styreleder, hverken når det gjelder innsatsen eller resultatene, fordi det er styrets jobb å vurdere.

– Feilbedømte dere situasjonen da styreleder tolket dette som en instruks?

– Det er ingen endringer i eierstyringsprinsippene og styreleder har også tidligere hatt kontakt med departementet om denne saken, også før min tid.

Les også

Innovasjon Norge-topper slår ring om Traaseth

Ville unngå å gjenta 2014-situasjonen

Tidligere styreleder Per Otto Dyb påpekte overfor E24 at mens han nå fikk beskjed om å holde seg unna daglig leder siden han var på vei ut som styreleder, fikk han motsatt beskjed i 2014.

Da var Innovasjon Norges styret i gang med å ansette en ny sjef, mens Dyb som påtroppende styreleder hevder han fikk beskjed om at det var noe det daværende styret skulle håndtere.

– Så det som skjedde i 2014 er noe dere ville unngå at skjedde på nytt?

– Mange vil nok være enig i at prosessen ikke var noen ubetinget suksess den gangen, sier Røe Isaksen og fortsetter:

– Vi har gått til dette skrittet fordi Innovasjon Norge kunne bli stilt i en vanskelig situasjon der både styreleder og daglig leder kunne bli byttet ut på kort tid. Det er noe styret bør ta med seg i sine vurderinger.

– Kan resten av styret bli sittende når det åpenbart har vært en pågående prosess mellom dem og sjefen i Innovasjon Norge over så lang tid?

– Jeg har ikke tenkt å gå inn i det som er styrets arbeid. Jeg og departementet har hatt et synspunkt på prosessen, og utelukkende det. Det tillegger ethvert styre å håndtere daglig leder, sier Røe Isaksen.

– Har du lært noe av denne prosessen slik den har utspilt seg?

– Jeg lærer så lenge jeg lever, sier Røe Isaksen og fortsetter:

– Men det er også slik i politikken at det er viktig å være ryddig på den ene siden, samtidig som man noen ganger må tåle å gjøre ting som kan bli kritisert. Helt siden Aftenposten begynte å stille spørsmål i denne saken har vi vært åpne og sagt gjentatte ganger at dette ikke skulle tolkes som en instruksjon av styret.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Innovasjon Norge
 2. Anita Krohn Traaseth
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Solberg-regjeringen
 5. Politikk

Flere artikler

 1. – Dersom statsråden nå har skiftet mening, så er det godt nytt

 2. – Skaper konflikter, konfrontasjoner og splid

 3. Gikk til valgkomiteen og fikk nei – så hoppet styrelederen plutselig av

 4. – Det er i hvert fall en klar innblanding

 5. Traaseth: – Jeg opplever stor tillit