EU venter inflasjon på 6,8 prosent i 2022 – nedjusterer anslag for økonomisk vekst

EU-kommisjonen jekker forventningene kraftig ned i sin vårprognose for den økonomiske utviklingen.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i EU-parlamentet. Mandag la kommisjonen fram nye økonomiske prognoser med et kraftig nedjustert vekstanslag for året.
Publisert:

I de nye anslagene spås det en økonomisk vekst i EU på 2,7 prosent i 2022, ned fra 4,0 prosent i forrige prognose, som ble lagt fram i vinter.

Vekstanslaget for landene i eurosonen er det samme.

Veksten er nedjustert kraftig først og fremst på grunn av de galopperende energiprisene, som har tiltatt etter at Russland invaderte Ukraina.

– Russlands invasjon av Ukraina har skapt nye utfordringer, akkurat når unionen hadde kommet seg etter de økonomiske konsekvensene av pandemien, skriver kommisjonen.

Vekst ned, priser opp

I 2023 ventes det en økonomisk vekst på 2,3 prosent. Her er anslaget nedjustert fra 2,8 prosent for EU som helhet og 2,7 prosent for eurosonen i vinterprognosen.

Inflasjonen ventes ifølge de nye prognosene å nå 6,8 prosent i 2022 i EU som helhet og 6,1 prosent i eurosonen. Anslaget er kraftig oppjustert fra vinterprognosen.

Mens de økte energiprisene drar prognosene for den økonomiske veksten ned, gir de utslag i motsatt retning for prisveksten, skriver kommisjonen.

Ifølge prognosene kan inflasjonstoppen være nådd i 2022. Kommisjonen venter nemlig at inflasjonen i EU som helhet vil lande på 3,2 prosent i 2023.

Paolo Gentiloni har siden desember 2019 vært EUs økonomikommissær. Han var statsminister i Italia fra 2016 til 2018.

EUs økonomikommissær Paolo Gentiloni understreker imidlertid at det er stor usikkerhet om tiden fremover.

– Denne prognosen er imidlertid gjenstand for høy usikkerhet og risiko som er nært knyttet til utviklingen av Russlands krig. Andre scenarioer er mulige der både veksten kan bli lavere og inflasjonen høyere enn vi anslår i dag, sier Gentiloni i rapporten.

Sterkt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet står det imidlertid bra til med i EU, ifølge kommisjonen.

Antallet arbeidsledige gikk ned kraftig i 2021. Rundt 1,8 millioner personer kom seg ut i arbeid i løpet av året.

De venter også at arbeidsledighetstallene skal fortsette ferden nedover med 6,7 prosent i 2022.

Publisert: