Kraftig underskudd for Einar Aas

Krafttraderens selskap Toppen Invest gikk med ni millioner i underskudd i 2021.

RØDE TALL: Toppen Invest gikk med milliontap i 2021.
Publisert: Publisert:

Årsresultatet endte på minus ni millioner kroner, mot et overskudd på 56 millioner i 2020, viser regnskapet til Toppen Invest, selskapet som er heleid av krafttraderen Einar Aas.

Det gode resultatet i 2020 kom fra realisering av spanske eiendommer. Den gangen satt likevel ikke Toppen Invest igjen med overskuddet, det ble i stedet overført til kreditorer.

Les på E24+

Historien om den mystiske kraftmilliardæren Einar Aas

Egenkapitalen i selskapet var i alt 50 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.

I regnskapets balanse går det frem at selskapet hadde gjeld til aksjonær, altså Einar Aas, på 89,2 millioner kroner, ved utgangen av fjoråret.

Selskapet betalte i 2021 364.000 kroner i renter til Aas.

Selskapet hadde ved årsskiftet investeringer i Aas Eiendomsutvikling AS, hvor Toppen Invest eide i underkant av ti prosent av aksjene.

E24 har ikke lykkes å komme i kontakt med Aas. Det var Finansavisen som omtalte saken først.

Ble analytiker etter milliardsmell

Aas begynte i starten av 2020 om kraftanalytiker i Branden Forvaltning. Da ble det opplyst at han ikke vil drive med handelsaktivitet for selskapet.

Aas gjorde i september 2018 det kjent at han var nær personlig konkurs etter en feilslått handel i kraftmarkedet.

Årsaken til milliardfallet var at Aas ikke hadde nok likvider til å rullere posisjonene, som spekulerte i prisdifferansen mellom nordiske og tyske kraftpriser. Da Aas ikke kunne spytte inn mer penger valgte Nasdaq-børsen å tvangsselge porteføljen, noe som påførte de andre medlemmene et tap i milliardklassen.

Senere inngikk Aas en avtale med kreditorene som gjorde at han unngikk konkurs, men han ble likevel nødt til å kvitte seg med en rekke eiendeler. Han fikk likevel beholde huset i Grimstad.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om