Midlertidig byggeforbud vedtatt i Oslo

I området som omfattes av småhusplanen i Oslo har plan- og bygningsetaten nå vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak.

Småhusplanen omfatter rundt 28 000 eiendommer i flere av bydelene i Oslo.
Publisert:

Forbudet ble varslet 6. april, og er nå vedtatt. Kun søknader som er sendt inn før 6. april blir fortsatt behandlet som normalt av etaten etter gjeldende småhusplan.

Det betyr at flere kan oppleve at de ikke får hverken oppføre, rive eller endre hus og andre bygg, eller for eksempel felle store trær.

Plan- og bygningsetaten har mottatt 211 merknader til varselet om at de vurderte å innføre et midlertidig forbud, fra til sammen 198 privatpersoner, foretak og organisasjoner.

Vedtaket vil trolig påklages, og dermed bli sendt videre for politisk behandling, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Er du rammet av forbudet, eller har du andre tips? Ta kontakt med E24s journalister her.

Mener det er helt nødvendig

Forbudet kommer fordi den såkalte småhusplanen i Oslo skal revideres. Planen regulerer blant annet hvor tett og høyt det kan bygges i såkalte småhusområder.

Avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Hanne Høybach, mener det er helt nødvendig å legge ned et midlertidig forbud.

– Det gjør vi for å sikre at verdiene som revisjonen av småhusplanen skal forsøke å bevare, ikke går tapt i løpet av tiden frem til en ny og revidert plan blir vedtatt, sier Hanne Høybach, avdelingsdirektør for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten, i en pressemelding.

Høybach mener at om de hadde fortsatt å behandle søknader etter gjeldende plan, så ville det ført til i de fleste tilfeller «irreversible» tap på det de ønsker å bevare.

Vil vare minst ett år

Ifølge DN vil det midlertidige forbudet vare i minst ett år, da etaten jobber med å få vedtatt en ny plan før høsten 2023.

Småhusplanen omfatter rundt 28 000 eiendommer i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.

Det midlertidige byggeforbudet omfatter også endringssøknader til allerede gitte tillatelser, opplyser plan- og bygningsetaten.

Har bedt om forlenget frist

Huseiernes Landsforbund mener det av rettssikkerhetsmessige grunner er synd at kommunen innfører byggeforbudet umiddelbart.

– Huseierne har siden forbudet ble varslet mottatt en rekke henvendelser fra fortvilte medlemmer som har brukt store ressurser til å prosjektere forskjellige tiltak i tilknytning til egen bolig, og som nå ser for seg at all innsats og ressursbruk over natten har blitt verdiløs, skriver forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl til E24.

Han skriver videre at de mener kommunen burde gitt disse huseierne mer tid til å ferdigstille sine prosjekter og sende inn sine søknader.

– Vi har derfor foreslått at de som får sendt inn sine søknader før 1. juli 2022 skal få dem behandlet etter gjeldende småhusplan. Dette gjelder uansett om man er for eller mot innholdet i planen, skriver Pihl.

Fikk inn over 1.000 innspill

Småhusplanen ble vedtatt i 1996 og skulle skape orden i fortettingen blant Oslos småhus, men i stedet har det vært mange krangler og stor misnøye, skriver Aftenposten.

En revisjon av planen har lenge vært på trappene og i april kom plan- og bygningsetatens forslag på høring. Høringsfristen var mandag og etaten har fått inn godt over 1.000 høringsinnspill.

At en innstramming ville komme lå det an til, da kommunen varslet at de ville skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og «sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene».

I forslaget som ble sendt på høring lå det blant annet inne at man i utgangspunktet ikke vil tillate at boliger bygget før 1945 skal rives, et forbud mot takterrasser og et forbud mot å fjerne store trær selv om de står i veien for ny bebyggelse, ifølge Aftenposten.

En privatperson skriver i et høringsinnspill at dette er «et sårt etterlengtet forslag». En annen skriver:

«Jeg gir Byrådet, med MDG i spissen, stor takk for det fremlagte forslag til ny Småhusplan».

Publisert:
Gå til e24.no