Partier krever mer fra Konkurransetilsynet: – Vil foreslå forbud mot prisdiskriminering

Både Høyre og SV opplever at Konkurransetilsynet ikke har tatt til seg Stortingets budskap fra i fjor. SV forbereder nå et lovforslag om å forby ulike innkjøpspriser til dagligvarekjedene.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier SV jobber med et forslag om å forby prisdiskriminering.
Publisert: Publisert:

– Vårt inntrykk er at Konkurransetilsynet ikke har tatt på alvor den klare beskjeden fra Stortinget om at prisdiskriminering skal slås hardt ned på. Snarere tvert imot, vi opplever at det er motvilje i tilsynet, sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV.

Han viser til vedtaket et samlet storting kom til i fjor, da Dagligvaremeldingen ble behandlet.

Stortinget mente at det må legges til grunn at forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører, som ikke har en saklig begrunnelse, skader konkurransen mellom kjedene.

Et drøyt år tidligere hadde Konkurransetilsynets undersøkelser vist at Norgesgruppen, landets klart største handelshus, «nesten alltid får bedre betingelser», opptil 15 prosent billigere.

Les også

Norgesgruppen: – Viser at konkurransen er knallhard selv om enkelte forsøker å si noe annet

Vil forby ulike innkjøpspriser

– Når Stortinget gir den type klare beskjeder, så følges det normalt sett opp av offentlige organer. Når det ikke skjer så spør vi departementet om de vil gi klar beskjed, men det har heller ikke skjedd. Da har vi bare én ting å gjøre, og det er å ta saken i egne hender, sier Fylkesnes.

Han er bekymret for konkurransen i norsk dagligvare, der tre store aktører står for nesten hele omsetningen.

– Den manglende konkurransen fører til at norsk dagligvare er overpriset sammenlignet med andre land, til tross for at vi hver dag blir utsatt for reklame som sier det motsatte.

Når én aktør kan få opptil 15 prosent billigere priser, uten at det merkes på prisene til forbrukerne, mener SV at man har et konkurranseproblem.

Derfor jobber de nå med et lovforslag om å forby prisdiskriminering. Det vil etter planen legges frem innen en måneds tid, ifølge Fylkesnes.

SV-nestlederen mener det er motvilje i Konkurransetilsynet til å følge opp Stortingets ønske.

– Vi har en utfordring med et Konkurransetilsyn som i for liten grad tar tak i bransjer der konkurransen er svak. Derfor mener vi det er på plass med ikke bare en anmodning, men et konkret lovforslag.

– Et ekspertutvalg har tidligere ment at det er mer sannsynlig at et slikt forbud fører til høyere, ikke lavere priser?

– Det har vært ulike rapporter, fra ulike oppdragsgivere, med ulike konklusjoner. Vi tror et forbud vil være avgjørende som et element i arbeidet for bedre konkurranse i markedet.

Konkurransedirektør Tina Søreide svarer at det selvsagt ikke er motvilje i tilsynet til å følge opp Stortingets vedtak. Hva mer hun svarer kan leses lenger ned i artikkelen.

Les også

Den nye konkurransedirektøren: – Ingen hemmelighet at vi er bekymret for dagligvarebransjen

Ber om handlekraft fra ny direktør

Et rent forbud mot prisdiskriminering kommer ikke til å få støtte fra Høyre. Men stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) deler langt på vei Fylkesnes’ bekymringer.

– Norge har et dysfunksjonelt dagligvaremarked. Nordmenn har betalt milliarder mer for dagligvarer enn vi egentlig skulle. Den frie konkurransen har uteblitt fordi Konkurransetilsynet ikke har gjort jobben sin.

Lene Westgaard-Halle (H) ønsker ikke et forbud mot prisdiskriminering, men mener at markedet må reguleres.

Westgaard-Halle sier at hvis ikke Konkurransetilsynet oppfattet Stortinget som tydelig nok i forrige periode, må de gjøre beskjeden klar nok i denne perioden med «et strammere vedtak».

– Men jeg håper vi slipper. Nå må regjeringen følge opp Stortingets vedtak om sterkere lut mot prisdiskriminering. Og den nye konkurransedirektøren må ta saken på alvor.

Skjønner seg ikke på prisforskjellene

Konkurransedirektør Tina Søreide sier til E24 at Stortingets vedtak har som premiss at forskjeller i prisforskjeller skader forbrukerne, men at dette ikke nødvendigvis er riktig.

– Forskjeller i innkjøpspriser kan også bety at konkurranse for lavere priser fungerer. For øvrig kan vi ikke gripe inn mot prisforskjeller hvis det ikke er noe brudd på konkurranseloven. Det er ikke noe forbud mot prisdiskriminering i Norge.

Konkurransetilsynet avsluttet i fjor en omfattende etterforskning av Norgesgruppen, Orkla og Mondelez. Tilsynet fant ikke noe lovbrudd.

Konkurransedirektør Tina Søreide tiltrådte i januar i år.

Lene Westgaard-Halle forteller at hun stoler på at Konkurransetilsynet gjorde jobben sin i den saken, men at hun ikke klarer å skjønne hvordan opptil 15 prosent forskjell i innkjøpspriser kan forsvares.

– Jeg ønsker å vite hva leverandørene får i bytte, og der mener jeg Konkurransetilsynet må på banen. For meg som politiker er markedet for lite gjennomsiktig.

– Mener du det trengs lovendring, eller hva ser du for deg som løsning?

– Jeg vil ha et mer handlekraftig tilsyn. Jeg tror at i det sekundet Konkurransetilsynet er tydeligere i sine formuleringer, kommer bransjen til å rette seg, fordi konsekvensen kan være store bøter. Jeg tror ikke det er nødvendig å ta i så hardt heller.

Les også

Norgesgruppen betalte for høringssvar fra advokatselskap - ble aldri opplyst om

Støtter ikke forbud mot prisdiskriminering

Tina Søreide sier hun forstår at politikere er utålmodige og ønsker bedre dagligvarekonkurranse.

– Også vi i tilsynet er bekymret for konkurransen i dagligvaremarkedet, men en påstand om at Konkurransetilsynet motarbeider Stortinget er helt feil. Departementet har bedt oss følge opp vedtaket på egnet måte, og det har vi gjort.

Konkurransedirektøren sier hun ser at ikke alle har full innsikt i konkurranseloven eller tilsynets mandat og rolle. Et forbud mot prisdiskriminering vil ikke være noen god løsning, mener hun.

– Vi registrerer at noen tenker at forbud mot ulike innkjøpspriser ville vært en «quick fix» i dette markedet. Vår klare vurdering er at vi med en slik løsning risikerer å gjøre større skade på konkurransen ut til forbruker.

– Når det er sagt, så kan det også finnes eksempler på ulovlig prisdiskriminering uten at tilsynet per dags dato har funnet grunnlag for mistanke om det. Den årlige kartleggingen av innkjøpsforskjeller er et viktig arbeid som gjør at vi kan følge godt med på dette.

Publisert:
Gå til e24.no