Utelivsgigant om avvikling av kompensasjonsordningen: – Da må det være åpent

Noho-sjef Karl-Henning Svendsen forventer at restriksjonene oppheves når støttetiltakene avvikles.

Karl-Henning Svendsen, sjef for utelivsgiganten Noho, mener bransjen tar smellen for å bli stengt ned.
  • Maiken Svendsen
Publisert: Publisert:

– Vi forventer om de har tenkt å fjerne all støtte, da må det være åpent for nattklubber og alt, sier Noho-sjef Karl-Henning Svendsen om avviklingen av kompensasjonsordningen.

Utelivsgiganten eier utesteder som Oslo Camping og Kulturhuset. Han legger ikke skjul på at de har trengt støtte for å holde seg flytende.

Under pandemien har de både måttet stenge dørene flere ganger, samt i perioder drevet på en måte som gir høyere utgifter og lavere inntekter, på grunn av smitteverntiltak, forklarer Svendsen.

Les også

Opposisjonen kritisk til avvikling av kompensasjonsordningen

I den siste nedstengingen før jul valgte Noho å trekke tilbake permitteringsvarslene, og holde de ansatte på jobb. Han beregnet da at lønnsstøtten dekket 35 til 40 prosent av lønnskostnadene, i tillegg anslår han at kompensasjonsordningen har dekket 65 prosent av de faste kostnadene.

Onsdag kom beskjeden om at kompensasjonsordningen har fått sin sluttdato 28. februar.

– De har sagt at den skal vare så lenge det er en pandemi, da regner vi med at alt av restriksjoner oppheves den 28., sier Svendsen.

Mener regjeringen setter dato foran data

Reiselivsbransjen har også blitt hardt rammet av smittevernsrestriksjoner gjennom pandemien. Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line opplyser at omtrent 950 av deres ansatte nå er permitterte.

– Mange av dem for tredje gang, fordi de inngripende tiltakene som ble innført i desember i praksis utgjør en ny nedstenging for store deler av vår virksomhet, skriver han.

– Gjennom hele denne pandemien har vi hørt at data og ikke dato må være førende, men for kompensasjonsordningen har regjeringen nå snudd dette på hodet, legger han til.

Les også

Reagerer sterkt på sluttdato for kompensasjons­ordningen

Samtidig påvirker ikke avviklingen Color Line, da de nådde taket på 100 millioner sommeren 2021, og at utvidelsen på 20 millioner ikke «er i nærheten» av inntektsfallet de opplevde som følge av «bråstoppen midt i den viktige julesesongen».

– Vi er svært takknemlige for alle former for støtte vi har mottatt gjennom pandemien, men det er en uheldig forskjellsbehandling av ansatte hos de store arbeidsgiverne at støtten i stor grad er innrettet mot små enkelt bedrifter, skriver han.

– Vi tar smellen

Utelivsbransjen har tatt sin del av dugnaden de siste to årene, men Svendsen mener at det nå ser ut at de sitter igjen med regningen for nedstengingen.

– Vi tar smellen ennå en gang, for at de stengte oss ned, slik vi har gjort gjennom hele pandemien, mener han.

Han begrunner det med at de ble nedstengt i desember, en periode de vanligvis har god omsetning som de lever på i vintermånedene med mindre aktivitet. Så går aktivitetsnivået opp igjen i sommermånedene, som gjør at de gjennom året kan gå i pluss.

Et krav i kompensasjonsordningen er at bedriftene som går i overskudd må betale tilbake støtte.

– Vi syns det er urettferdig å få yrkesnekt, samtidig betale for det, forteller Svendsen.

Les også

Regjeringen og SV avvikler kompensasjonsordningen for næringslivet

Han tror ikke det finnes et ute- eller serveringssted som ikke har budsjettert med å tjene penger i 2022, etter nærmere to år med pandemi.

– Slik vi ser det bør regjeringen kalle en spade for en spade, og slutte å kalle det for en kompensasjonsordning. Dette er, spesielt for 2022, en slags maskert låneordning, mener han.

Ønsker coronapass

I Color Line ønsker de nå «mer enn noe annet» å komme i gang igjen, med ansatte og reisende tilbake om bord.

– Som for veldig mange andre innenfor reiselivet, var avviklingen av den særnorske skjenkestoppen og utvidelsen av antallsbegrensningen viktig skritt i riktig retning, skriver Brynhildsbakken.

Han påpeker at testing og registrering av alle reisende trekker ned. I lys av signalene om at omikron gir mildere sykdomsforløp og lav belastning på helsevesenet, mener han at det bør avvikles og erstattes med coronapass.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Coronaviruset
  3. Utelivsbransjen

Flere artikler

  1. Utelivsaktør frykter å måtte permittere halvparten

  2. Utelivstopp om lettelsene: – Fremdeles yrkesnekt for deler av bransjen

  3. Utelivsgiganter trekker tilbake alle permitteringsvarsler

  4. Reagerer sterkt på sluttdato for kompensasjons­ordningen

  5. Opposisjonen kritisk til avvikling av kompensasjonsordningen