Visit Oslo mener Helleland serverte Stortinget faktafeil

Linda Hofstad Helleland (H) sa at destinasjonsselskapene sitter på kontor og ikke er avhengig av gjester. Dette stemmer aldeles ikke, kontrer Visit Oslo, som mener det er besværlig at statsråden ikke forstår deres rolle.

HALVERTE INNTEKTER: Visit Oslo-sjef Christian Lunde ønsker at reiselivsbedrifter skal få kompensasjon for det de betaler inn til destinasjonsselskaper som dem selv. Neste år ligger de an til en halvering av inntektene.
Publisert: Publisert:

– Vi opplever at statsråden rett og slett har konkludert på et faktaunderlag som er feil. Det stemmer ikke det hun sier, da har man ikke skjønt rollen til destinasjonsselskapene i Norge, sier administrerende direktør Christian Lunde i Visit Oslo.

Han reagerer på et utsagn som distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) kom med i spørretimen på Stortinget onsdag.

Arbeiderpartiets reiselivspolitiske talsperson Åsunn Lyngedal ville vite hva regjeringen gjør for destinasjonsselskapene.

Svaret fra Helleland, som avsluttet med å påpeke at regjeringen nå setter av 250 millioner kroner til bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter, starter slik:

«Vi er opptatt av destinasjonsselskapene, og jeg har veldig god dialog med flere av dem. De er jo ikke avhengige av gjester; de sitter på et kontor og legger til rette for og bidrar overfor bedriftene.»

Les på E24+

Få jevnlig penger på konto: Slik lager du en utbytteportefølje

95 prosent er forsvunnet

Christian Lunde påpeker for det første at de ikke har hatt gleden av noen form for kommunikasjon med statsråd Helleland.

Han er imidlertid først og fremst kritisk til ministerens påstand om at Visit Oslo og andre destinasjonsselskaper ikke er avhengig av gjester.

– 35–40 prosent av omsetningen vår kommer fra næringslivet i form av markedsføringsbidrag. Men så å si null internasjonale gjester og i snitt 11.000 tomme hotellrom i Oslo hver dag går ut over betalingsevnen til partnerne og aksjonærene våre.

Administrerende direktør Christian Lunde i Visit Oslo.

– Inntektene våre stammer også fra salg av varer og tjenester. På turistinformasjonen, hvor vi selger blant annet konsertbilletter og sightseeingturer, er det i løpet av et normalår nesten en halv million besøkende. I år har antallet falt med 95 prosent.

At Visit Oslo ikke er avhengige av gjester, stemmer dermed rett og slett ikke, ifølge Lunde.

– Det er besværlig at statsråden velger ikke å forstå vår rolle, sier han.

Les på E24+

Børskommentar: Tre veier ut av krisen for flyselskapet Norwegian

– Vet at destinasjonsselskapene rammes

Linda Hofstad Helleland forklarer i en e-post at det hun ønsket å få frem i spørretimen var forskjellen på reiselivsaktører som er avhengige av tilreisende gjester, og reiselivsaktører som driver annen virksomhet.

– Regjeringen vet at destinasjonsselskapene også rammes. De får sine inntekter primært fra reiselivsbedriftene som nå er hardt rammet og som dermed påvirker inntektene til destinasjonsselskapene.

– Jeg kjenner godt til den enorme innsatsen de legger ned for å holde hjulene i gang i en svært vanskelig situasjon. Dette er aktører som er viktige tilretteleggere for reiselivet rundt om i landet, og som jeg vil gi stor honnør til.

Distrikts- og digitaliseringsministeren påpeker at destinasjonsselskapene er organisert på forskjellige måter i ulike deler av landet. Det gjør at noen har mulighet til å søke om støtte gjennom kompensasjonsordningene for næringslivet, mens andre faller utenfor de nasjonale ordningene.

– Både kommuner og fylkeskommuner kan etablere egne støtteordninger som også omfatter denne typen virksomhet, noe blant annet Vestland fylkeskommune har gjort.

Statsråd Helleland sier at om det er noe hun har vært opptatt av under pandemien, så er det reiselivet.

– Hør på Frp-Njåstad

Visit Oslo-sjef Christian Lunde estimerer at de nå står i fare for å miste nesten halvparten av inntektene deres i 2021, fra 40 til 20 millioner kroner, nettopp fordi det ikke er gjester i Oslo.

Han håper nå at myndighetene tar grep for å redde destinasjonsselskapene i storbyene.

– Det billigste de kan gjøre er å høre på Helge André Njåstad.

Frp-representanten stilte tidligere denne uken et skriftlig spørsmål til næringsminister Iselin Nybø. Der oppfordrer Njåstad til å sørge for at reiselivsbedrifters bidrag til sitt lokale destinasjonsselskap skal regnes som «faste uunngåelige kostnader».

Det vil i så fall bety at reiselivsbedriftene gjennom «kontantstøtteordningen» får kompensert sitt økonomiske bidrag til destinasjonsselskapene.

I kompensasjonsordningen som ble vedtatt i vår, fremgår det at kontingenter skal være regnet som faste uunngåelige kostnader, men likevel har ikke reiselivsbedriftene hittil fått kompensasjon for dette, skriver Njåstad.

Les på E24+

Denne søskenflokken er blitt et Rema 1000-fenomen

En million i støtte

Visit Oslo har fått i underkant av en million kroner i kompensasjon for perioden april-august, viser E24s coronaspesial.

Fra mars til juni hadde de permittert 75 prosent av arbeidsstokken på 28 årsverk, men klarte i forbindelse med revidert budsjett i juni å frigjøre 4,1 millioner fra Oslo kommunes, forteller Christian Lunde.

– Vi har aktivitet frem til jul, men så ser det høyst usikkert ut. Håpet er at vi får øremerkede midler til å komme oss gjennom omstillingsåret 2021, slik at vi står bedre rustet i 2022 og 2023.

Les på E24+

Hva må til for å «deffe» XXL?

Publisert: