En ruset sjåfør totalskadet leasingbilen. To dommer kom til motsatte konklusjoner om hvem som må betale.

En ruset leasingkunde totalskadet bilen. Etterpå har leasingselskapet og forsikringsselskapet kranglet i retten.

Illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:

I høst ble Codan Forsikring dømt til å betale 325.000 kroner i erstatning til leasingselskapet Volkswagen Møller Bilfinans. Dommen ble avsagt i Oslo tingrett.

Det skjedde etter at en person totalskadet en bil i ruspåvirket tilstand. Han var forsikret i Codan.

Forsikringsselskapet anket til lagmannsretten. Nå er Codan Forsikring frifunnet. Det kommer frem i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.

Codan nektet å betale

Da en privatperson leaset en bil av Volkswagen Møller Bilfinans i 2016, tegnet han forsikring hos Codan Forsikring.

To år senere havnet han i en bilulykke i ruspåvirket tilstand. Codan nektet å betale erstatning til både kunden og leasingselskapet.

Som begrunnelse pekte selskapet på forsikringsavtalelovens paragraf 4–9 om kjøring i ruspåvirket tilstand.

At føreren mistet rett på erstatning ble ikke bestridt. Leasingselskapet var imidlertid ikke enig i at også de skulle nektes oppgjør.

Saksøkte Codan

Derfor gikk leasingselskapet til sak mot Codan i mai 2020. Det krevde full erstatning. Oslo tingrett ga dem medhold. Dermed måtte Codan Forsikring punge ut drøyt 375.000 kroner i erstatning og sakskostnader.

Den vurderingen delte ikke Codan. De anket saken, og vant frem i Borgarting lagmannsrett.

Forsikringsselskapet er fornøyd med utfallet.

– Dette er en viktig prinsipiell sak for forsikringsbransjen, sier Georg Richvoldsen.

Han er kommunikasjonssjef i selskapet.

Han mener tingrettens dom bygget på en «misforståelse av grunnleggende forsikringsrett.»

– Dette har lagmannsretten nå ryddet opp i. Risikoen for denne typen hendelser er nå riktig plassert hos leasingselskapet, med mindre det tegnes en utvidet forsikring som omfatter denne risikoen, sier Richvoldsen.

Nå må Volkswagen Møller Bilfinans betale 135.000 kroner i sakskostnader til Codan.

Arne Lyslo Kristiansen er administrerende direktør i Volkswagen Møller Bilfinans.

– Vi tar dommen fra lagmannsretten til etterretning. Nå må vi vurdere om vi mener det er rett å ta saken videre. Per i dag har vi ikke tatt stilling til dette, sier han.

Volkswagen Møller Bilfinans eies av Volkswagen og Møllergruppen, med henholdsvis 51 og 49 prosent hver.

Codan er blant Skandinavias største forsikringsselskaper. De har sitt hovedkontor i Danmark.

Publisert:

Her kan du lese mer om